Ceisteanna Flashcards Preview

Gaeilge > Ceisteanna > Flashcards

Flashcards in Ceisteanna Deck (34)
Loading flashcards...
0

Why

Cén fáth

1

How

Cén chaoi

2

What is

Cad é

3

How

Conas

4

How long

Cá fhad

5

Describe

Déan cur síos ar

6

List

Luaigh

7

Explain

Mínigh

8

Say

Abair

9

When

Cathain

10

What place

Cén áit

11

What person

Cén duine

12

How much

Cé mhéad

13

With what

Cad chuige

14

What age

Cén aois

15

What happened

Conas a tharla sé

16

Who were

Cé hiad

17

What type

Cén cineál

18

Two characteristics

Dhá threith

19

Two reasons

Dhá chúis

20

Tell

Inis

21

Make a reference

Déan tracht ar

22

Give an account of

Tabhair cuntas gairid

23

What type

Cén saghas

24

Name

Aimnigh

25

Compare

Déan comparáid

26

What picture

Cén pictúir

27

Show

Léirigh

28

Jot down

Breac síos

29

In relation to

Breac síos

30

In relation to

Maidir le

31

Do you think

An dóigh leat

32

What can you say about

Cad is féidir leat a rá faoi

33

How was it taken

Conas a baineadh