Ceisy Flashcards Preview

Gaeilge > Ceisy > Flashcards

Flashcards in Ceisy Deck (44):
0

Cén fáth

Why

1

Cad é

What is

2

Cén chaoi

How

3

Conas

How

4

Cá fhad

How long

5

Déan cur síos ar

Describe

6

Luaigh

List

7

Mínigh

Explain

8

Abair

To say

9

Cathain

When

10

Cén áit

What place

11

Cén duine

How much

12

Cad chuige

With what

13

Cén aois

What age

14

Conas a tharla sé

How did it happen

15

Cé hiad

Who where

16

Cén cineál

What type

17

Dhá threith

2 characteristics

18

Dhá chúis

2 reasons

19

Inis

Tell

20

Deán tracht ar

Make reference to

21

Tabhair cuntas gaired

Give an account of

22

Cén saghas

What type

23

Ainmnigh

Name

24

Déan comparáid

Compare

25

Cén pictùir

What picture

26

Léirigh

Show

27

Breac síos

Jot down

28

Maidir le

In relation to

29

An dóigh leat

Do you think

30

Cad is féidir leat a rá faoi

What can you say about

31

Conas ar baineadh

How was it taken

32

Rud amháin atá ag teastáil

One thing needed

33

What is needed

Cad atá ag teastáil

34

Cad is dóigh leat faoi

What do you say about

35

Cén pionós a chair

What penalty

36

Cén chúid

What part

37

Cad Ina thaobh

Why

38

Cén post

What occupation

39

Rud amháin

One thing

40

Pointe amháin

One point

41

An saghas

The type

42

Gearán amháin

1 complaint

43

Moladh amháin

1 recommendation