Huimhreacha Pearsanta Flashcards Preview

Gaeilge > Huimhreacha Pearsanta > Flashcards

Flashcards in Huimhreacha Pearsanta Deck (20):
0

1

Duine

1

2

Beirt

2

3

Triúr

3

4

Ceathrar

4

5

Cúigear

5

6

Seisear

6

7

Seachtar

7

8

Ochtar

8

9

Naonúr

9

10

Deichnúir

10

11

Aon duine dhéag

11

12

Dháréag

12

13

Trí dhuine dhéag

13

14

Ceithre dhuine dhéag

14

15

Cúig dhuine dhéag

15

16

Sé dhuine dhéag

16

17

Seachtain nduine dhéag

17

18

Ocht nduine dhéag

18

19

Naoí nduine dhéag

19

20

Fiche duine