celbeschadiging en weefselbeschadiging Flashcards Preview

Lichaam en mond Leen > celbeschadiging en weefselbeschadiging > Flashcards

Flashcards in celbeschadiging en weefselbeschadiging Deck (37):
1

homeostase

behouden van een stabiel intern milieu

2

wat doet een cel bij homeostase

zich aanpassen om het intern milieu te behouden

3

5 aanpassingen van de cel op schadelijke stimuli

- hypertrofie
- hyperplasie
- atrofie
- metaplasie
- dysplasie

4

celbeschadiging

alle schade dat toegebracht wordt aan de cel

5

hypertrofie

groter worden van de cel. grotere aantal structurele eiwitten en organellen in de cel

6

hyperplasie

vermeerderen van het aantal cellen

7

2 vormen van hyperplasie

- fysiologisch
- pathologisch

8

2 vormen van fysiologische hyperplasie

- hormonaal; door hormonen; borstklier weefsel tijdens puberteit
- compensatoir; groeifactoren

9

atrofie

kleiner worden, krimpen van de cel

10

oorzaken atrofie

- verlies van innervatie
- verminderde bloedvoorraad
- onvoldoende voeding
- veroudering

11

metaplasie

1 celtype wordt vervangen door een ander celtype. als reactie op chronische irritatie om de cel weerstander te maken aan de prikkel

12

dysplasie

abnormale hyperplasie; verkeerde celtype en niet georganiseerd

13

6 oorzaken van celschade

- hypoxie
- chemische agentia
- infectieuze agentia
- genetische defecten
- immuunreacties
- veroudering

14

adaptaties

aanpassingen/veranderingen in structuren van organismen (hyperplasie, hypertrofie, atrofie en metaplasie)

15

apoptose

celproces dat leidt tot het afsterven van cellen die een afwijking vertonen

16

2 vormen van reversibele celschade

- zwelling van de cel
- veranderingen in vetten

17

leg zwelling van de cel uit

door falen van energie afhankelijke ionenpompen in het celmembraan

18

leg veranderingen in vetten uit

kleine of grote lipide vacuolen verschijnen in het cytoplasma

19

2 zaken die consequent leiden tot celdood

- dysfunctie van het mitochondria
- ernstig verstoorde membraanfunctie

20

subcellulaire veranderingen

veranderingen in organellen als reactie op schadelijke stimulus

21

autofagie

organellen worden door lysosomen in de cel zelf verteerd wanneer er onvoldoende voedingsstoffen in de omgeving zijn

22

2 types van celdood

- necrose
- apoptose

23

apoptose

kern van de cel lost op zonder volledig verlies van membraan integriteit

24

weefselbeschadiging; 2 processen

- ontsteking
- regeneratie

25

doel ontsteking

beschadigend agens te bestrijden en het weefsel te herstellen

26

oorzaken van ontsteking(4)

- infectie met; virus, bacterie, schimmel, parasiet
- trauma
- extreme hitte
- chemische stoffen

27

5 symptomen van ontsteking + oorzaak

- rubor; roodheid; vasodilatatie
- tumor; zwelling; stijging permeabiliteit+ oedeem
- calor; warmte; vasodilatatie
- dolor; pijn; oedeem drukt op pijnneuronen door stoffen die bij een ontsteking vrijkomen
- functio laesa; gestoorde functie; bewegingsvrijheid van spieren/gewrichten wordt beperkt

28

3 belangrijke processen bij ontsteking

- vasodilatatie (vaatverwijding)
- stijging vasculaire permeabiliteit
- migratie fagocyten naar beschadigd gebied

29

3 vormen van ontsteking

- acute ontsteking; stopt wanneer ontstekingsuitlokkende agens verdwenen zijn en de ontstekingsmediatoren verdwenen zijn
- chronische ontsteking
- SIRS

30

chronische ontsteking oorzaken (3)

- persisterende infecties met mo
- langdurige blootstelling aan toxische agentia
- auto-immuunziekten

31

SIRS

systematic inflammatory respons syndrome; systematische ontstekingsreactie als gevolg van infectie

32

hypothermie

<36 graden

33

hyperthermie

>38 graden

34

regeneratie

beschadigde weefsels worden vervangen of hersteld

35

fibroblasten

cellen die bindweefsel produceren --> vormen netwerk van collagene vezels = littekenweefsel of fibreus weefsels

36

fibrose

wanneer beschadigde cellen vervangen worden door bindweefsel

37

keloïd

verdikt littekenweefsel dat met een glanzende, gladde epidermis bedekt is