Cervical radikulo-myelopatier Flashcards Preview

Rygg- og nakkesmerter > Cervical radikulo-myelopatier > Flashcards

Flashcards in Cervical radikulo-myelopatier Deck (11)
Loading flashcards...
1
Q

Hva er “langbanesymptomer”?

A

Symptomer på affeksjon av ryggmargen;
- småkribling i fingrene
- dårligere finmotorikk
subtile symptomer og viktig å være oppmerksom på.

2
Q

Hvor mange asymptomatiske pasienter har rotkanalsstenose eller prolaps?

A

Ca 19 % ( obs - fra 1999)

3
Q

To vanligste årsaker til cervikal radikulomyelopatier?

A
 • spondylose

- prolaps

4
Q

Kun trykk mot nerver fører til?

A
 • Nummenhet, parestesier og kraftsvikt.
5
Q

Klinisk bilde ved C5-affeksjon?

A
 • Redusert evne til abduksjon av skulder(deltoid)

Kan være vanskelig å skille fra impigement. Kan ta MR nakke+skulder for å klargjøre mer.

6
Q

Klinisk bilde ved C6-affeksjon?

A
 • Bicepssvekkelse
 • ## Redusert brachioradialis
7
Q

Kan carpal tunnel syndrom minne om C7-radikulopati?

A

Ja, men man har ofte kun perifere smerter. Ved C7-radikulopati har man smerte utstråling i hele armen.

8
Q

Svakhet i interosseine kommer ved rotaffeksjon av….

A

C8-roten.

9
Q

Hvordan skille C8-affeksjon, ulnarisnevropati?

A

Nevrografi.

 • Amplituden; aksonalskade?
 • Ledningshastigheten; demyelinisering?
10
Q

Hvor stor andel får spontan bedring ved cervikal radikulopati?

A

Omtrent 60 - 70 %

11
Q

Typisk klinikk ved myelopati?

A
 • gangvansker
 • spastisitet
 • kombinert symptomer fra over og underekstremitetene
 • sensoriske forstyrrelser
 • vannlatingsforstyrrelser
  Ofte lite smerter, symptomene kommer snikende.