Rygg- og nakkesmerter Flashcards Preview

Rygg- og nakkesmerter > Rygg- og nakkesmerter > Flashcards

Flashcards in Rygg- og nakkesmerter Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

Hva er cauda equina syndrom?

A
 • sens.tap i perineum, evt.pareser
 • urinretensjon evt.overfylt blær m/lekkasje
 • svekket sphinktertonus
 • progredierende pareser/paralyse.

ø-hjelp!

2
Q

Hva er typiske røde flagg ved ryggsmerter? Nevn minst 5.

A
• Nyoppståtte smerter: Alder 55 år
• Konstante smerter, evt. tiltakende, hvile/nattsmerter.
• Torakale smerter
• Generell sykdomsfølelse, vekttap
• Traume, kreft, bruk av steroider eller
immunosupprimerende midler, stoffmisbruk
• Utbredte, eventuelt progredierende nevrologiske utfall
• Deformitet i ryggsøylen
• Høy SR, uttalt morgenstivhet > 1 time
3
Q

Hvilken radiologimodalitet er best for å undersøke for prolaps?

A

MR.

4
Q

Kom med noen generelle råd ved ryggsmerter.

A
 • sengeleie så kort som mulig
 • gjenoppta normale aktiviteter snarest mulig
 • gå tur/forsiktig fysisk aktivitet
 • øvelser/styrketrening; ikke første ukene
 • Mulig kir./manuell terapi etter 1-2 uker for å red.smerter.
 • Varme eller TENS, mulig effekt.
5
Q

Hvilke medikamenter gir man ved ryggsmerter?

A
 • Paracetamol 500 mg( 2 tabl. 3-4 g.daglig) Max 4 g.
 • NSAIDS( ibuprofen, diklofenac)
 • opiater; obs paralgin forte/tramadol.
 • nevroleptika; nozinan 5 mg
 • antidepr.; seroxat
 • mot nevropatiske smerter; neurontin/lyrica
 • injeksjoner; xylocain/cortison - usikker effekt?
6
Q

Hvilke ikke-medikamentelle tiltak kan man gjøre ved ryggsmerter?

A
 • kort sykemelding
 • gradert sykemelding?
 • treningsterapi
  ryggskole med kognitiv tilnærming
 • varier arbeidsstilling, unngå overbelastning- opp og gå!
7
Q

Behanding nakkesmerter?

A
 • berolige, informere om årsakssammenhenger
 • ikke farlig å bevege seg.
 • mye samme behandling som ved ryggsmerter.
8
Q

Når henviser man videre til spesialist?

A

• Ved nevrologiske utfall
• Dersom smertene er av en slik art at annen
underliggende sykdom kan mistenkes (”Røde
flagg”)
• Ved smerte som er alvorlige og ødelegger
livskvalitet -> smertepoliklinikk