ch 1 breast anatomy Flashcards Preview

neligen 5 > ch 1 breast anatomy > Flashcards

Flashcards in ch 1 breast anatomy Deck (41):
1

באיזה גיל השד מתפתחמה

תקופה קצרה אחרי הלידה בתגובה לפרולקטין מהאמא

גיל ההתבגרות+

2

אלו מבנים מתפתחים בשד לא בתקופת התפתחותו

צינורות ומבנים סטרומלים הגדלים בפרופרציה לגודל הגוף אך ללא התפתחות של לובולות

3

מתי הגעה לגבולות בוגרים של השד

בין גיל 14 לגיל 20

4

מה קורה לרקמה הגלנדולרית עם הזדקנות האשה

עוברת אטרופיה

ירידה במספר וגודל האציני בכל לובלוה

במשך הזמן האלמנטים הגלנדולרים של שד האשה מוחלפים בשומן ורקמת חיבור

5

מהם הגבולות האנטומיים של השד

ואיך קוראים לחלק של השד במידה ועובר דרך הפציה

האקסילרית לתוך

axillary fat pad

עליון -קלויקולה

 imf-תחתון

מדיאלי -סטרנום

 לטרלי -הקצה האנטריורי של הלטיסימוס דורסי

tail of spence

6

השלם את המיקומים האנטומיים

בהמשך

7

מה אספקת הדם לשד

internal mamamary perforators

lateral thoracic artery

anterolateral +anteromedial intercostals perforators

thoracoacromial artery -pectoral branch

8

מה המקור של 

internal mammry artery

subclavian artery

9

כמה % מהשד מסופק על ידי פרפורטורים של העורק  האינטרנל מאמארי

60%

10

איפה נכנסים הפרפורטורים של האינטרנל ממרי לשד 

בחלק הסופריור מדיאל של השד

ברווח בין צלעי  

2-6

 

11

מהם הפרפורטורים בעלי הקוטר הגדול יותר מהפרפורטורים של העורק האינטרנל ממרי 

פרפורטורים ה 2 ו 3

12

איזה חלק של השד מספק ה

leteral thoracic artery 

שם נוסף - 

external mammary artery

סופרו לטרלי

נכנס לשד אחרי שעוקב אחר הגבול התחתון של הפקטורליס מיינור ועוקף את הגבול הלטרלי של הפקטורליס מיינור

13

 אילו עורקים מספקים את החלק הלטרלי של השד

פרפורטורים מה

anterolateral intercostal arteries

חודרים את הסרטוס אנטריור לטרלית לגבול הלטרלי של הפקטורליס ונכנסים לשד בגבול האטריורי של הלטיסימוס דורסי

14

 

אלו עורקים מספקים את החלק המרכזי התחתון של השד

איזה מרכיב נוסף הם מספקים

   הפרפורטורים האינטרקוסטלים האנטרומדיאלים

 

מספקים גם את ה 

nac

15

מה מספק ה

thoracoacromial artey?

על איה סעיף שלו מדובר?

מה המהלך האנטומי שלו?

מספק את החלק הסופריורי של השד

 

pectoral branch

יוצא מהעורק האקסילרי וסעיף הפקטורלי יורד בין הפקטורליס מייג׳ור למיינור , עושה אנסטומוזה עם הענפים האינטרקוסטלים האנטריורים של העורק האינטרנל ממרי ואנסטומוזה עם העורק הלטרל טורסיק

16

כיצד עובדת המערכת הוורידית של השד

2 מערכות:

1. פלקסוס ורידי סבדרמלי מעל הפציה הסופרישיאלית עושה אנסטומוזה עם המערכת העמוקה

2. המערכת העמוקה מקבילה למערכת העורקים

הוריד האינטרנל ממרי מתנקז לוריד הברכיאוצפלי

הורידים הלטרל טורסיק מתנקזים ישירות לסופריור ונה קבה

 

 

17

כיצד בנויה מערכת העצבים הסנסורית של השד?

 1. סעיפים אנטרומדיאל ואנטרולטרל של העצבים   האינטרקוסטלים  -אחראים לרוב התחושה של השד - על פי דפוס דרמטום
 2.  פלקסוס צרביקלי-   סעיפים של הפלקסוס עוברים במישור שטחי סבקוטנאי ומספקים תחושה לחלק הסופרומדיאלי של השד 

18

כיצד מעצבבים תחושתית את השד העצבים האינטרקוסטלים

העצבים האינטרקוסטלים האנטרולטרלים 3-6 נכנסים לשד דרך האינטרדיגיטציות של הסרטוס אנטריור לספק את השד  בחלקו הלטרלי ומספקים גם את הקומפלקס פטמה עטרה

 

עצבים אינטרקוסטלים אנטרומדיאלים מספקים תחושה לחלק המדיאלי של השד ונכנסים לפרנכימת השד במקביל עם הפרפורטורים העורקיים של האינטרמל ממרי, הם בנוסף מעצבבים  את הקומפלקס פטמה עטרה

19

מה הפרוג׳קשן של הפטמה

ס״מ 1 או יותר

עם קוטר ממוצע של 4-7 מ״מ

20

מה גודל האראולה

בערך 4-5 ס״מ בקוטר אך יכול להיות גדול יותר

21

אלו מבנים קיימים באראולה

 1. lactiferous sinus openings
 2. sebaceous glands
 3. montgomery glands
 4. keratinized stratified epithelium

22

מה המבנים שגורם ל

nipplpe erection

עמוק לפטמה והאראולה קיימים סיבים של שריר חלק המסודרים בפיזור סירקולרי ורדיאלי אשר מחוברים לרקמת החיבור העבה של האראולה ויוצרים את זקפת הפטמה

23

מאיפה מגיע העצבוב לפטמה

בעיקר מהענף הקוטנאי הלטרלי של העצב האינטרקוסטלי הרביעי דרך שני ענפים - אחד מגיע שטחית לבלוטה והשני .מגיע מהמרווח הרטרוממרי

עצבים אינטרקוסטלים 3 ו 5 גם תורמים חלק מהעצבוב התחושתי

24

מה זה 

cooper ligaments

רקמת חיבור  המקשרת בין שכבת הפציה השטחית של הפציה הסופרפישיאלית של השד לבין שכבת הפציה העמוקה של הפציה הסופרפישיאלית של השד. 

רקמת חיבור זו חודרת דרך הפרנכימה של השד 

 עם העליה בגיל רקמת חיבור זו נחלשת ותוצאותיו בפטוזיס של השד

 

25

איפה נמצא המרוח הרטרוממרי

בין שכבת הפציה העמוקה של הפציה הסופרפישיאלית לפציה . .של הפקטורליס

בינהם יש רקמת חיבור 

loose

 והיא אשר מאפשרת לשד להתנייד על קיר בית החזה

26

כמה 

lobes

יש בשד?

 

20

אשר מופרדים בינהם על ידי רקמת חיבור ושומן

קיימים צינוורות אינטרלובולרים המחברים בין כל ה

lobes

שבתוכם האלבאולי.

קיימים

 כ 20 

primary lactiferous ducts

27

מה המבנה הצינוריות בפטמה ואראולה

בצינוריות המבנה הוא 

cuboidal epithel

אשר עוברים טרנזישן ל

stratified squamous epithel

ב 

lactiferous sinuses

28

כמה שומן מכיל שד

למרות שמאוד וריאבילי 

רקמת השומן בשד מהווה כ 50-70% מנפח השד

29

כמה סב קוטן יש ברקמת שד והיכן הוא נמצא?

ברוב השדיים בין הדרמיס לפרנכימת השד קיים סבקוטן בעובי של כ 1 ס״מ

30

מהם חמשת השרירים המרכיבים את קיר בית החזה הקדמי?

 1. פקטורליס מייג׳ור
 2. פקטורליס מיינור
 3. סרטוס אנטריור
 4. רקטוס אבדומיניס
 5. אקסטרנל אובליק

31

פקטורליס מייג׳ור

 1. פרט את האוריג׳ין והאינסרציה
 2. עצבוב
 3. אספקת דם
 4. מה פעולת השריר

 1. אוריג׳ין- חלק מדיאלי של הקלויקולה, חלק לטרלי של הסטרנום, צלעות 2-6 , אינסרציה- הומרוס עליון בחלק הלטרלי של הסולקוס האינטרטוברקולרי. 
 2. מעוצבב על ידי העצבים הפקטורלים הלטרלים והמדיאלים אשר נכנסים לטרלית ופוסטריורית
 3. סוג 5 על פי קלסיפיקצית מאטס ונאהי- המייג׳ור הוא העורק הטורקואקרומיאלי, הפדיקלים המיינור  הם עורק , לטרל טורסיק, פרפורטורים של אינטרנל ממרי ופרפורטורים של אינטרקוסטלים 
 4. השריר מבצע- פלקציה, אדקשן, ורוטציה של הזרוע מדיאלית 

32

פקטורליס מיינור

 בצורה כמניפה

בין פקטורליס מייג׳ור לבית החזה

אוריגין פני השטח אנטרולטרלי של צלעות 3-5

אינסרציה - פרוסס קורקואיד של הסקפולה

מסופק או ישירות על ידי העורק האקסילרי או מסעיף של טורקואקרומיאל או לטרל טורסיק

עצבוב  מהעצבים הפקטורלים המדיאל והלטרל

בעבר היה שימוש בשריר זה כמתלה חופשי מעוצבב בתחום של ראנימציה של הפנים 

33

סרטוס אנטריור

 1. מיקום
 2. אורג׳ין ואינסרציה
 3. אספקת דם
 4. פעולת השריר
 5. עצבוב
 6. בדיסקציה אקסילרית ממה צריך להזהר?

 1. בית חזה אנטרולטרלי
 2. אוריג׳ין- אספקט אנטרולטרלי של צלעות 1-8

אינסרציה -אספקט מדיאלי של הסקפולה

3. באופן שווה מהעורק הלטרל טורסיק המספק דם לחלק הסופריורי וענפים של העורק הטורקודורסל המספק דם לחלק האינפריורי

4.רוטציה של הסקפולה, הרמת הכתף,ומשיכת הסקפולה פנימה לכיוון הגוף

5.long thoracic nerve

6. דיסקציה של ה 

long thoracic nerve

תגרום לתנועה של הסקפולה כלפי מעלה ורחוק מהגוף -

"winging"

 

34

 רקטוס אבדומיניס

1.אוריג׳ין ואינסרציה

2. מה פעולת השריר

3.מה מעצבב את השריר

4. מה אספקת הדם של השריר

1. אוריג׳ין - פוביק סימפיזיס, פוביק קרסט, פוביק טוברקל

אינסרציה - קסיפואיד פרוסס, סחוסים של הצלעות 5-7

2.קומפרסיה של הבטן וכיווץ של עמוד השדרה

3. סגמנטלי מהעצבים האינטרקוסטלים 7-12

4. מאטס ונאהי שלוש -

שני פדיקלים מג׳ורים העורקים העמוקים הסופריור ואינפריור אפיגסטריק 

בנוסף אספקת דם נוספת מהאינטרקוסטלים 6-12

35

שריר האקסטרנל אובליק

אוריג׳ין - צלעות 5-12

אינסרציה- החצי האנטריורי של האיליאק קרסט

פוביק טוברקל

אפונוירוזיס של הלינאה אלבה מהקסיפואיד ועד לפוביס

שריר זה מהווה את הגבול האינפרולטרלי של השד

השריר מבצע קומפרסיה לבטן, פלקציה ורוטציה לעמוד השדרה. דפרסיה של הצלעות

עצבוב - עצבים אינטרקוסטלים 7-11 והעצב הסבקוסטלי

אספקת דם סגמנטלית ( מטס נהאי 4)-עורקים

אינטרקוסטלים אחוריים 4-12 כלומר שמונת העורקים האינטרקוסטלים האחוריים התחתונים

במהלך שחזור שד הכולל שתל, ניתן לעיתים להשתמש בשריר זה ביחד עם הרקטוס אבדומיניס לצורך כיסוי הולם לשתל ולצורך מיקום הולם של השתל בחלק התחתון של השד

 

36

פולנד סינדרום

יכול להשפיע על חוסר התפתחות או התפתחות חלקית     יונילטרלית של השד או פטמה או שריר הפקטורליס מייג׳ור ומיינור

יכול לכלול סינדקטילי איפסילטרלי, 

העדר צלעות רבות

דפרסיה של בית החזה

שומן סבקוטנאי של בית החזה מוגבל

 

37

ניקוז לימפטי

קיים ניקוז שטחי וניקוז עמוק

השטחית - מקורה מהפלקסוס הלימפטי הפריאראולרי

 העמוקה מקורה מכל אחד אחד מצינורות הלקטיפרוס

והלובולות, ואז חודרת לפציה העמוקה של השרירים השוכבים מתחת 

מהלובולות הניקוז הלימפטי זורם לפלקסוס הסבאראולרי

ניקוז לימפטי מהחלק הסופריורי והלטרלי של השד מגיע דרך הקצה האינפריורי של הפקטורליס מייג׳ור לקבוצה הפקטורלית של בלוטות הלימפה האקסילריות. 

מהאקסילה לבלוטות הסבקלויאן והסופראקלויאן  

ניקוז לימפטי מהאספקט המדיאלי של השד מתנקז ללבלוטות הפאראסטרנליות אשר משם מתנקזול ל

bronchomediastinal trunks

38

מה השפעות הקרינה לבית החזה

1.טווח קצר- בימים הראשונים עד שבועות לאחר ההקרנות

כולל מוות סלולרי בתאים המתרבים במהירות- התוצאה הינה בצקת כתוצאה מדליפה של קפילרות, דלקת והתקלפות העור

2.אפקט מאוחר מספר חודשים עד שנים - אטרופיה ופיברוזיס עם החלפת רקמת השומן לקולגן

 

בזמן תכנון פרהאופרטיבי לשחזור שד כדאי להתייעץ עם האונקולוג הרדיולוג על המועד המתוכנן להקרנה  וטכניקת ההקרנה על מנת לתכן שחזור מיטבי

39

שחזור חלקי של השד מתחלק לשד גדול וקטן 

הכיצד נשחזר כל שד?

 שד קטן ולא פטוטי - 

 volume replacement 

על ידי מתלה מקומי או מרוחק

שד בינוני או גדול - יהנו

 reshaping procedures

-local tissue rearrangement

כגון מסטופקסי או הקטנת שד. - אך כאן יש צורך במקרים רבים לעצב את השד הנגדי על מנת לקבל שדיים סימטריים.  

40

מי המציא את ה

slnb

ומאיזה תחום

morton and colleagues in the study of melanoma

41

באיזה חומרים ניתן להשתמש ל

SLNB

 1. isosulfan blue dye- רמת דיוק של 100%
 2. technetium sulfor colloid Tc99 with lymphoscintigraphy
 3. combination of isosulfan blue dye and radio isotope techniques

מבוצע עם הזרקה של 3-5 מ״ל של דיו

באופן קלאסי - 

isosulfan vlue

לתוך הפלקסוס הסבאראולרי , אינטראדרמלי או אזור . פרי-טומור

קיים עדיין מחלוקת לגבי המיקום הטוב ביותר להזרקה