Ch 14 Vocab: Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) Flashcards Preview

Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) > Ch 14 Vocab: Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) > Flashcards

Flashcards in Ch 14 Vocab: Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) Deck (13)
Loading flashcards...
1

αἰτέω

(R) I request

2

γῆ, γῆς

f.: earth; land

3

ζητέω

(R): I seek

4

κληρονομέω

(R) I inherit

5

λαλέω

(R) I speak (openly/publicly)

6

μετα-νοέω

(R) I repent

7

οἰκοδομέω

(R) I build

8

ποιέω

I make; do

9

στέφανος, -ου

m.: crown

10

τηρέω

(R) I keep, observe (laws)

11

φιλέω

(R) I love

12

φωνέω

(R) I call

13

φωνή, ῆς

f.: voice; call

Decks in Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) Class (35):