Ch 27 Vocab (pp 2, 3, & 4): Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) Flashcards Preview

Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) > Ch 27 Vocab (pp 2, 3, & 4): Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) > Flashcards

Flashcards in Ch 27 Vocab (pp 2, 3, & 4): Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) Deck (33)
Loading flashcards...
1

ἀγγελῶ

I will announce (pp 1−ἀγγέλλω, 2−ἀγγελῶ, 3−ἤγγειλα, 4−ἔγγελκα, 5−ἔγγελμαι, 6-ἠγγέλην)

2

ἀρῶ

I will take up; carry away (pp 1−αἴρω, 2−ἀρῶ, 3−ἦρα, 4−ἦρκα, 5−ἠρμαι, 6-ἤρθην)

3

ἀποκτενῶ

I will kill (pp 1−ἀποκτείνω, 2−ἀποκτενῶ, 3−ἀπέκτεινα, 4−------, 5−------, 6-ἀπεκτάνθην)

4

ἀποστελῶ

I will send out (pp 1−ἀποστέλλω, 2−ἀποστελῶ, 3−ἀπέστειλα, 4−ἀπέσταλκα, 5−ἀπέσταλμαι, 6-ἀπεστάλην)

5

βήσομαι

I will go, step, walk (pp 1−βαίνω, 2−βήσομαι, 3−ἔβην, 4−βέβηκα, 5−------, 6-------)

6

βαλῶ

I will throw; put (pp 1−βάλλω, 2−βαλῶ, 3−ἔβαλον, 4−βέβληκα, 5−βεβλημαι, 6-ἐβλήθην)

7

γνώσομαι

I will know (pp 1−γινώσκω, 2−γνώσομαι, 3−ἔγνων, 4−ἔγνωκα, 5−ἔγνωσμαι, 6-ἐγνώσθην)

8

ἐγερῶ

I will rouse (the dead), raise; pass.: I rise (pp 1−ἐγείρω, 2−ἐγερῶ, 3−ἤγειρα, 4−------, 5−ἐγήγερμαι, 6-ἠγέρθην)

9

κρινῶ

I will judge (pp 1−κρίνω, 2−κρινῶ, 3−ἔκρινα, 4−κέκρικα, 5−κέκριμαι, 6-ἐκρίθην)

10

μενῶ

I will remain (pp 1−μένω, 2−μενῶ, 3−ἔμεινα, 4−μεμένηκα, 5−------, 6-------)

11

σπερῶ

I will sow (pp 1−σπείρω, 2−σπερῶ, 3−ἔσπειρα, 4−------, 5−ἔσπαρμαι, 6-ἐσπάρην)

12

φθερῶ

I will corrupt, destroy (pp 1−φθείρω, 2−φθερῶ, 3−ἔφθειρα, 4−ἔφθαρκα, 5−ἔφθαρμαι, 6-ἐφθάρην)

13

ἤγγειλα

I announced (Aorist) (pp 1−ἀγγέλλω, 2−ἀγγελῶ, 3−ἤγγειλα, 4−ἔγγελκα, 5−ἔγγελμαι, 6-ἠγγέλην)

14

ἦρα

I took up; carried away (Aorist) (pp 1−αἴρω, 2−ἀρῶ, 3−ἦρα, 4−ἦρκα, 5−ἠρμαι, 6-ἤρθην)

15

ἀπέκτεινα

I killed (Aorist) (pp 1−ἀποκτείνω, 2−ἀποκτενῶ, 3−ἀπέκτεινα, 4−------, 5−------, 6-ἀπεκτάνθην)

16

ἀπέστειλα

I sent out (Aorist) (pp 1−ἀποστέλλω, 2−ἀποστελῶ, 3−ἀπέστειλα, 4−ἀπέσταλκα, 5−ἀπέσταλμαι, 6-ἀπεστάλην)

17

ἔβην

I went, stepped, walked (Aorist) (pp 1−βαίνω, 2−βήσομαι, 3−ἔβην, 4−βέβηκα, 5−------, 6-------)

18

ἔβαλον

I threw (Aorist) (pp 1−βάλλω, 2−βαλῶ, 3−ἔβαλον, 4−βέβληκα, 5−βεβλημαι, 6-ἐβλήθην)

19

ἔγνων

I knew (Aorist) (pp 1−γινώσκω, 2−γνώσομαι, 3−ἔγνων, 4−ἔγνωκα, 5−ἔγνωσμαι, 6-ἐγνώσθην)

20

ἤγειρα

I roused (the dead), raised; pass.: I rose (Aorist) (pp 1−ἐγείρω, 2−ἐγερῶ, 3−ἤγειρα, 4−------, 5−ἐγήγερμαι, 6-ἠγέρθην)

21

ἔκρινα

I judged (Aorist) (pp 1−κρίνω, 2−κρινῶ, 3−ἔκρινα, 4−κέκρικα, 5−κέκριμαι, 6-ἐκρίθην)

22

ἔμεινα

I remained (Aorist) (pp 1−μένω, 2−μενῶ, 3−ἔμεινα, 4−μεμένηκα, 5−------, 6-------)

23

ἔσπειρα

I sowed (Aorist) (pp 1−σπείρω, 2−σπερῶ, 3−ἔσπειρα, 4−------, 5−ἔσπαρμαι, 6-ἐσπάρην)

24

ἔφθειρα

I corrupted, destroyed (Aorist) (pp 1−φθείρω, 2−φθερῶ, 3−ἔφθειρα, 4−ἔφθαρκα, 5−ἔφθαρμαι, 6-ἐφθάρην)

25

ἔγγελκα

I have announced (pp 1−ἀγγέλλω, 2−ἀγγελῶ, 3−ἤγγειλα, 4−ἔγγελκα, 5−ἔγγελμαι, 6-ἠγγέλην)

26

ἦρκα

I have taken up; carried away (pp 1−αἴρω, 2−ἀρῶ, 3−ἦρα, 4−ἦρκα, 5−ἠρμαι, 6-ἤρθην)

27

ἀπέσταλκα

I have sent out (pp 1−ἀποστέλλω, 2−ἀποστελῶ, 3−ἀπέστειλα, 4−ἀπέσταλκα, 5−ἀπέσταλμαι, 6-ἀπεστάλην)

28

βέβηκα

I have gone, stepped, walked (pp 1−βαίνω, 2−βήσομαι, 3−ἔβην, 4−βέβηκα, 5−------, 6-------)

29

βέβληκα

I have thrown (pp 1−βάλλω, 2−βαλῶ, 3−ἔβαλον, 4−βέβληκα, 5−βεβλημαι, 6-ἐβλήθην)

30

ἔγνωκα

I have known (pp 1−γινώσκω, 2−γνώσομαι, 3−ἔγνων, 4−ἔγνωκα, 5−ἔγνωσμαι, 6-ἐγνώσθην)

Decks in Fundamental Greek Grammar 4th Ed. (James W. Voelz) Class (35):