Chapter 1: Creation Narratives Flashcards Preview

Māori > Chapter 1: Creation Narratives > Flashcards

Flashcards in Chapter 1: Creation Narratives Deck (41):
1

Io

Supreme atua

2

Io-taketake

The foundation of all things

3

Te Korekore

The realm of potential being, the void

4

Io-mata-kākā

Active elements of Io

5

Io-maya-ane

Passive elements of Io

6

Te Kōwaho

The abyss

7

Te Pō

The night

8

Mauri

Life-principle

9

Te Hirihiri

Elemental and pure energy

10

Te Mahara

Subconscious level

11

Te Whakaaro

Consciousness

12

Te Wānanga

Knowledge and wisdom

13

Te Whē

The seed word

14

Te Hauora

Life

15

Atamai

Shape

16

Āhua

Form

17

Te Wā

Time

18

Te Ātea

Space

19

Ranginui

Sky father

20

Papa-tūā-nuku

Earth mother

21

Te Ao Wairua

The world of spiritual beings

22

Tū-mata-uenga

People

23

Tāwhiri-mātea

Wind, elements

24

Tāne-mahuta

Forest, birds

25

Tangaroa

Fish (ikatere), reptiles (tū-the-wehiwehi)

26

Rongo-mā-tāne

Kūmara

27

Haumia-tiketike

Aruhe

28

Te Rangikāheke

Writer of Te Arawa’s creation narrative

29

Matiaha Tiramōrehu

Writer of Ngāi Tahu’s creation narrative

30

Tuākana

Older siblings, more power and mana

31

Tēina

Younger sibling, less power and mama

32

Atua

Spirits

33

Te Ao

Days

34

Te kore-matua

The parentless

35

Te Mākū

The damp

36

Takaroa/Tangaroa

First wife of Papatūanuku

37

Tiki-auaha

First human, created by Tane

38

Te Ao-mārama

The world of light

39

Hawaiki

Home island, location of creation of humans

40

Uha

Female

41

Hine-hau-one

First woman