Chapter 1 Vocabulary Flashcards Preview

Finnish 1A > Chapter 1 Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Vocabulary Deck (222)
Loading flashcards...
1

Kotitehtävä

Homework

2

missä

where

3

kuinka

how

4

monta

many

5

kuinka monta

how many

6

miestä

men

7

Ihminen

human

8

minä

I

9

sinä

you

10

me

minä

11

te

sinä

12

hän

he

13

he

hän

14

se

it

15

ne

they

16

puhua

Speak: infinitive

17

puhun

I speak

18

puhut

you speak

19

puhuu

he speaks

20

puhumme

we speak

21

puhutte

you (all) speak

22

he puhuvat

they speak

23

kysyä

to ask: infinitive

24

kysyn

I ask

25

kysyt

you ask

26

hän kysyy

he/she/it asks

27

kysymme

we ask

28

kysytte

you (all) ask

29

he kysyvät

they ask

30

sanoa

to say