Chapter 9 Flashcards Preview

Reading words > Chapter 9 > Flashcards

Flashcards in Chapter 9 Deck (104):
1

legibility

czytelność

2

detailed appropietly

wystarczająco szczegółowy

3

estimated

oszacowany

4

bounds

granice, ramy (w granicach czasowych, w ramach czasowych)

5

insulted

znieważony

6

scar tissue

blizna

7

bail out

wywinąć się z trudnej sytuacji

8

distortion

zniekształcenie, wypaczenie

9

opposite

przeciwieństwo

10

hue

odcień, barwa

11

Self-esteem

Samoocena

12

last refuge

ostatnia ostoja, ostatnie schronienie

13

glitch

zakłócenie

14

shy away

wzbraniać się, cofnąć się

15

self-awareness

samoświadomość

16

pouch

kieszonka, woreczek, torba

17

Antinflammatory

Przeciwzapalnie

18

first things first

wszystko po kolei

19

cherry popper

facet który bzykał dziewicę

20

Raw

Surowy

21

Distinction

Różnica

22

Lug nuts

Śrubki do kół samochodowych

23

Shaft

Wał (kierowniczy np)

24

Glitch

Zakłócenie

25

Chick

Pisklę

26

Ripple

Oddźwięk, zmarszczka, drobna fala / potargac lekko, pomarszczyła powierzchnie

27

grunge

brud

28

jitter

fluktuacje - odchylenia nie dające się przewidzieć, jak np. brush w psie który leci w niewiadomą stronę

29

and so on, and so forth

itp itd

30

Crackhead

Kokainista

31

Objectives

Cele

32

Gestalt

Postać

33

To apply

Zastosuj

34

Principles

Zasady

35

circumference

obwód

36

cumbersome

kłopotliwy, nieporęczny, niezręczny,

37

kidney

nerka samochodowa, nerka

38

bias

stronniczość, uprzedzenie, skos

39

to bias

wpływać na, wpłynąć na, nastawić

40

Conquer

Zdobyć, podbić, zwyciężyć, pokonać, przezwyciężyć

41

Getting ahead

Wykonywać z sukcesem swoją pracę

42

Slope

Nachylenie, stok, zbocze, opadać

43

vast majority

zdecydowana większość

44

appreciated

docenione

45

contributing

przyczynianie się

46

to live up to

dorównywać, sprostać, spełnić, spełniać, pozostać wiernym

47

dipstick

miernik oleju

48

back and forth

tam i z powrotem, wte i wewte

49

Grief

Smutek

50

Breach

Wyłom, naruszenie

51

I appreciate

doceniam

52

primary

podstawowy, główny, elementarny

53

pressiurised

utrzymać zwiększone ciśnienie

54

valve steam caps

zakrętki zaworu

55

weathered

zwietrzały

56

Keystone habits

Kluczowe nawyki

57

Top-notch

Pierwszorzędny, znakomity, najwyższej klasy

58

Hurdle

Przeszkoda

59

endangered

zagrożone

60

Lined-up

Ustawione w linii

61

Pivotal

Kluczowy

62

Regimentation

Reżim pułk

63

Pedastrian

Pieszy

64

Majority

Większość

65

Neglect

Zaniedbany

66

Driven

Bardzo ambitni

67

Violence

Przemoc gwałt

68

Surveillance

Nadzór, obserwacja, inwigilacja, monitoring

69

Association

Związek (zawodowy np), stowarzyszenie, skojarzenie, zrzeszenie

70

Mooch (rzecz)

Włóczęga, wałęsanie się

71

Fertility

Płodność, rozrodczość

72

Extincion

Wygaśnięcie, wymarcie

73

Plead guilty

Przyznać się do winy

74

Plead

Błagać, bronić

75

Convicted

Karany

76

Convict (rzecz)

Skazaniec

77

To convict

Obciążać, uznawać za winnego

78

Burglary

Włamanie

79

To exonerate

Oczyścić z zarzutów

80

Exonerated

Oczyszczony z zarzutów

81

Felon

Zbrodniarz

82

Plea

Usprawiedliwienie, wytłumaczenie

83

Baragain rzecz

Okazja, interes

84

Bargain (przym.)

Okazyjny

85

To Baragain (czas.)

Negocjować

86

Accusation

Oskarżenie, zarzut

87

Burst (czas.)

Wybuchać, pękać

88

Burst of vegeance

Wybuch zemsty

89

Vegeance

Zemsta

90

Crux

Sedno

91

Stale

Nieświeży, zwietrzały, zatęchły

92

Stirred

Poruszony

93

Stir rzecz

Kryminał

94

To stir

Mieszać, zamieszać

95

To simmer

Gotować na wolnym ogniu, dusić na wolnym ogniu, wrzeć lekko

96

Simmer

Gotowanie na wolnym ogniu

97

Persecution

Prześladowanie, nagonka

98

cause

przyczyna

99

strikethrough

przekreślenie

100

coexist (czas.)

współistnieć, koegzystować

101

kidney

nerka / nerkowy

102

narrow

wąski, ciasny

103

utalize

wykorzystac, spożytkować

104

infuriating

doprowadzjący do wściekłości