Chapter 21 Flashcards Preview

Reading words > Chapter 21 > Flashcards

Flashcards in Chapter 21 Deck (104):
1

to appoint

wyznaczać, powołać

2

dissolve

rozwiązywać

3

redundant

niepotrzebny, zbędny, zbyteczny

4

drawback

wada, niedogodność, mankament

5

zaprzeczać

deny

6

recently

ostatnio

7

emerging

wyłaniający się, pojawiający się, powstający

8

obtrusive

natrętny, narzucający się, natarczywy

9

envelope

koperta

10

premise

przesłanka

11

distinct

odrębny

12

hassle

kłopot, męczarnia

13

indicative

wskazujący, orientacyjny

14

invincible

niezwyciężony, niepokonany

15

advice

rada, wskazówka

16

consisted

składać się

17

trench

rów, okop

18

accuse

oskarżać

19

accuser

oskarżyciel

20

credibiity

wiarygodność

21

credible

wiarygodny

22

justify

uzprawiedliwiać, uzasadniać

23

harsh

szorstki, ostry,

24

tracks

gąsienice samochodowe / czołgowe

25

to encounter czas

napotkać, natknąć się

26

encounter rzecz

spotkanie, pojedynek

27

verb

czasownik

28

noun

rzeczownik

29

adjective

przymiotnik

30

adverb

przysłówek

31

preposition

przyimek

32

rigid

sztywny, twardy

33

shuttle from

transfer z, transferować z

34

standoff

a situation in which agreement in an argument does not seem to be possilbe

35

in-depth

dogłębne

36

Fraud

Oszustwo aby się wzbogacić

37

Fossil

Skamieniałość

38

Spouse

Wspolmalzonek

39

redefined

na nowo, przemyśleć na nowo

40

at first glance

na pierwszy rzut oka

41

rather

raczej, dosyć, nieco

42

Threats

Groźby, zagrożenia, pogróżka

43

mortgage

hipoteka

44

towel

ręcznik

45

sophisticated

wyrafinowane, wyszukane

46

voracious

nienasycony, nienażarty

47

to gather

zbierać, gromadzić

48

load up on something

to gather huge/large amount of something

49

to spoil

rozpieszczać, zepsuć

50

encouragement

zachęta,

51

thoughtful

rozważny, zamyślony

52

squander

zmarnować, zaprzepaścić, roztrwonić

53

poszerzyć

expand

54

dump him / her

zostaw go / rzuć ją

55

dampers

amortyzatory

56

for instance

na przykład

57

imposing

imponujący

58

showstopper

scena wzbudzająca tak wiekie poruszenie, że musi zostać na chwile wstrzymane przedstawienie; coś lub ktoś niesamowicie atrakcyjny

59

oversight

przeoczenie, niedopatrzenie,

60

minor

niejszy, drobny, drugorzędny

61

rather be

wolę być

62

Therefore

W związku z tym, zatem, dlatego

63

the one with

to z / ta z

64

tale of us

opowieść o nas

65

such as myself

tak jak ja

66

pavement

bruk, chodnik, nawierzchnia

67

on the pavement

na chodniku

68

inquiry

zapytanie ofertowe

69

ditch this / that

porzucić to

70

Fragile

Kruchy, delikatny, wątły

71

Brief

Krótki, zwięzły, streszczenie, zrobić orzeglad

72

Distraction

Przeszkadzajka

73

Craving

Pragnienie, pożądanie, zachcianka

74

Spokesperson

Rzecznik np dziecka

75

Effortlessly

Bez wysiłku

76

Coping with

Radzenie sobie z

77

Grief

Smutek

78

Sensention

Uczucie

79

Inevitable

Nieunikniony

80

Maitaining

Utrzymywanie

81

Cub

Młode u zwierzęcia

82

Contagious

, zaraźliwy zakaźny

83

remappable

wymienny / zmieniona funkcjonalnować, mapować przyiski i to zmienić

84

stick to it

trzymaj się tego, trzymają się tego

85

leverage

wpływ (na coś)

86

craze

szał, szaleństwo

87

acid craze

kwasowe szaleństwo

88

fraternities

bractwa

89

dumpster

śmietnik

90

eligible

nadający się, wybieralny

91

eligible for

kwalifikujący się do

92

eligible to

uprawniony do

93

stage

etap

94

exceedingly

niezmiernie, nadzwyczaj (eksiidingly)

95

extent

stopień - area covered in something inaczej obszar - np z ujścia możesz zobaczyć cały obszar (extent) ługów

96

the extent to which

stopień w którym coś się stało lub prawdopodnie się stanie

97

to what extent

do jakiego stopnia / jak dużo

98

embody

ucieliśniać, zawierać, wcielać

99

vocabulary

słownictwo - the body of words used in particular language

100

certain

pewny

101

curated content

treści kuratorowane

102

certain

pewny

103

curated content

treści kuratorowane

104

profound

dogłębny, głęboki