Clothing. Miscellaneous Flashcards Preview

Azerb Vocab 04 - Clothing and Accessories > Clothing. Miscellaneous > Flashcards

Flashcards in Clothing. Miscellaneous Deck (48):
1

əzilmək

to get creased

2

fashion

mod, dəb, fason

3

in vogue

dəbdə olan

4

fly (on trousers)

miyança

5

clothes

paltar

6

naxış tikmək

to embroider

7

ilmə asqı

tab (loop)

8

qopmaq

to come off (about a button)

9

to get dirty

çirklənmək

10

seam

tikiş

11

sleeve

qol

12

button

düymə

13

sap

thread

14

qol

sleeve

15

stain (mark, spot)

ləkə

16

to embroider

naxış tikmək

17

tab (loop)

ilmə asqı

18

bənd

fastener

19

miyança

fly (on trousers)

20

düymə

button

21

thread

sap

22

zəncir-bənd

zipper

23

buttonhole

ilmə

24

ləkə

stain (mark, spot)

25

modelçi

fashion designer

26

fashion designer

modelçi

27

iynə

sewing needle

28

tikmək

to sew

29

to get creased

əzilmək

30

to tear

cırmaq

31

fastener

bənd

32

zipper

zəncir-bənd

33

embroidery

naxış

34

cırmaq

to tear

35

sewing needle

iynə

36

dəbdə olan

in vogue

37

mod, dəb, fason

fashion

38

paltar

clothes

39

çirklənmək

to get dirty

40

to come off (about a button)

qopmaq

41

pocket

cib

42

cib

pocket

43

yaxalıq

collar

44

tikiş

seam

45

naxış

embroidery

46

to sew

tikmək

47

collar

yaxalıq

48

ilmə

buttonhole