CMD & Scripts Flashcards Preview

PC Tech > CMD & Scripts > Flashcards

Flashcards in CMD & Scripts Deck (50):
1

איך מעתיקים טקסט מחלון CMD?

א. לבחור טקסט בחלון CMD עם לחיצה *שמאלית* וגרירה על כל הטקסט הרצוי.
ב. ללחוץ על Ctrl+C ועל Ctrl+V כדי להעתיק ולהדביק.

2

*איך מעבירים את ה-CMD שיציג עברית?

להכנס לאפשרויות של ה-CMD (קליק ימני על האייקון) ולשנות את הפונט שבו ה-CMD מוצג.

*אם עדיין אי אפשר אז לשנות את שפת הממשק ואז זה עשוי לעבוד.

3

מה עושה הפקודה Copy Con ?

יוצרת קובץ טקסט חדש

4

איך מסיימים עריכה ב-Copy Con ?

ללחוץ על F6 ועל Enter.

5

מה עושה הפקודה Type ?

מציגה את תוכנו של קובץ טקסט

6

מה עושה הפקודה Copy ?

פקודה להעתקת קובץ לתיקייה אחרת.

7

אם נמצאים בתיקייה של אותו הקובץ איך צריך לרשום את הקובץ להעתקה?

אפשר פשוט לרשום את שם הקובץ והנתיב להעתקה
Copy Sims.txt d:\yaniv

8

אם נמצאים בתיקייה של קובץ אחר איך צריך לרשום את הקובץ להעתקה?

צריך לרשום את הנתיב המלא של הקובץ
Copy c:\Moyal\Sims.txt d:\yaniv

9

אם רוצים לשנות את השם וגם להעתיק בו זמנית איזה פקודה צריך לכתוב?

צריך לרשום את שם הקובץ להעתקה ובנוסף לנתיב, באזכור השני (לאן להעתיק) צריך לרשום את השם החדש
Copy Sims.txt d:\yaniv\Kiefer.txt

10

מהי פקודת Move?

פקודה להעברת קובץ לתיקייה אחרת.

11

האם כל החוקים של פקודת Copy חלים גם על פקודת Move?

כן, בתוך התיקייה אפשר פשוט לרשום את שם הקובץ והנתיב
מחוץ לתיקייה צריך לרשום את הנתיב המלא וכדי להעתיק ביחד עם ההעברה צריך לרשום גם את השם החדש בנוסף לנתיב.

12

מהי פקודת Xcopy ?

פקודה להעתקת קבצים אשר מאפשרת להעתיק עץ תיקיות שלם.

13

מה עושה המתג S/ בפקודה Xcopy ?

Sub folder - כולל העתקה של תיקיות המשנה.

14

מה עושה המתג E/ בפקודה Xcopy?

Empty - כולל העתקה של תיקיות המשנה כולל הריקות שבהן.

15

מה עושה פקודת Del ?

מוחקת קבצים.

16

האם כל החוקים של פקודת Copy ו-Move חלים גם על Del ?

כן, בתוך תיקייה אפשר פשוט לרשום את שם הקובץ והנתיב כאשר מחוץ לתיקייה צריך לרשום את הנתיב המלא.

17

למה משמש התו "*" בפקודה Del ? תן דוגמא

משמש לציון מספר לא ידוע של תווים
del ab*.txt - מחיקת כל קבצי הטקסט שמתחילים ב-ab

18

למה משמש התו "?" בפקודה Del ? תן דוגמא

משמש לציון תו בודד שזהותו לא ידועה.
del ??a?.txt - מחיקת כל קבצי הטקסט בעלי 4 אותיות כשהשלישית היא האות a.

19

מה עושה הפקודה RD ? מה המשמעות של RD ?

Remove Directory - פקודה למחיקת תיקייה

20

איך צריך לכתוב את הפקודה כדי להסיר תיקייה עם רווח בשם שלה? תן דוגמא

צריך להשתמש בגרשיים אחרת זה יגיד שהוא לא יכול למצוא את התיקייה
rd "semi final 2"

21

מה עושה המתג S/ בפקודה RD ?

מוחק תיקייה עם קבצים ותתי תיקיות בתוכה

22

מה עושה פקודת MD ? מה המשמעות של MD ?

Make Directory - יצירת ספרייה חדשה

23

איך יוצרים כמה ספריות בפקודה אחת?
איך יוצרים ספרייה עם רווח בשם שלה?
תן דוגמא

כדי ליצור כמה ספריות בפקודה אחת לכתוב את השמות שלהן עם רווח בין אחת לשנייה
כדי ליצור ספרייה עם רווח בשם שלה להשתמש בגרשיים
MD Yaniv Sims Moyal
MD "Yaniv Harari" Sims Moyal

24

מה עושה פקודת Net User ?

מאפשרת לנהל משתמשים דרך שורת הפקודה

25

איך יוצרים משתמש עם פקודת Net User ? תן דוגמא

Net user /add
Net user YanivSims /add

26

איך יוצרים סיסמה או משנים אותה עם Net User ? תן דוגמא
מה השוני כאן לבין יצירת משתמש ? תן דוגמא

Net user
Net user YanivSims 19600691
לא משתמשים בלוכסן אד (הוספה) בהוספת סיסמה
וצריך מן הסתם ליצור קודם חשבון כדי להוסיף לו סיסמה

27

איך מבטלים למשתמש סיסמה דרך ה- Net user ?
תן דוגמא

Net user ""
Net user YanivSims ""

28

איך מוחקים משתמש דרך ה-Net user ? תן דוגמא

net user /delete
Net user YanivSims /delete

29

מה היא פקודת Net user Localgroup ?

שיוך משתמש לקבוצה מסויימת (למשל יוזרים, אדמינים וכו')

30

איך מוסיפים משתמש לקבוצה דרך ה-Net user ? תן דוגמא

Net localgroup /add
Net localgroup /add

31

איך מוחקים משתמש מקבוצה דרך ה-Net user ? תן דוגמא

Net localgroup /delete
Net localgroup Dogs Zilia /delete

32

מה צריך לשים לב באשר לשם של קבוצת המנהלים ?

צריך לשים לב ששם הקבוצה של מנהלים הוא ברבים ולא ביחיד
אין קבוצה בשם Administrator אלא Administrators.

33

מה עושה פקודת CD ?

מעבר מספרייה לספרייה

34

איך ניתן להכנס בבת אחת לעומק של כמה פולדרים בו זמנית? תן דוגמא

יש לרשום את כל הנתיב בבת אחת בפקודה
cd Yaniv\sims\moyal = C:\Yaniv\sims\moyal>

35

איזה שני לוכסנים קיימים בפקודות? איפה משתמשים בכל אחד? למה הם קיימים ?

יש לוכסן לנתיב מקומי שמפריד בין תיקיה לתיקייה (נוטה לשמאל)
ויש לוכסן לרשת (כתובת אינטרנט ושיתוף ברשת) שמפריד בין חלקים בכתובת (שנוטה לימין)
הם קיימים כדי שיהיה הבדל בין הנתיב המקומי לרשת.


36

איך אפשר שהמחשב ישלים את שם התיקייה בפקודת cd ?

צריך לרשום את האות או האותיות הראשונות של התיקייה ואז ללחוץ על TAB והוא ישלים לפי הספריות שנמצאות באותה ספרייה.

37

מה יקרה אם יהיו מספר תיקיות עם אותה האות? איך אז מגיעים לתיקייה הרצוייה?

אם יהיו מספר תיקיות הוא ייתן את הראשונה ואם רוצים אחרת אז ללחוץ שוב על TAB עד שמגיעים לשם הרצוי.

38

איך נכנסים לתיקייה שיש לה רווח בשם? תן דוגמא

צריך לשים גרשיים בשם - לדוגמא כדי להכנס ל-Program Files
cd "program files"

39

מה עושה פקודת \cd

עולה לנקודה העליונה ביותר בכונן מכל מקום

40

איך אפשר לקפוץ לתיקייה אחרת לגמרי דרך תיקייה מסויימת?
תן דוגמא

אחרי הסידי לוכסן מכניסים את שם הספרייה או הנתיב
cd \Sims === c:\sims>

41

מה עושה הפקודה ..cd ?

חוזרת לתיקייה שמעל

(עובד גם עם רווח וגם בלי)

42

מה עושה הפקודה dir ?

מציגה את התוכן של הספרייה הנוכחית (ללא קבצים חבויים)

43

מה עושה הפקודה dir /w ?

מציגה את התיקיות והקבצים לרוחב המסך
(wide)

44

מה עושה הפקודה dir /p ?

מציגה את התיקיות והקבצים עם עצירה אחרי כל מסך ומסך
(pause)

45

מה עושה פקודת dir /s ?

מציגה את כל הקבצים בתיקייה ובתתי התיקיות שמתחתיה
(Subfolders)

46

מה עושה פקודת dir /a ?

מציגה את כל הקבצים והתיקיות ללא יוצא מן הכלל (כולל חבויים)

47

האם חוקי התווים של Del חלים גם על Dir ?

כן - אפשר להשתמש ב-* וגם ב-? בשביל להציג רק חלק מסויים של קבצים

48

מהי פקודת Ren ?

שינוי שם של קובץ

49

מה הם סקריפטים?

רצף של פקודות שהמחשב מבצע מתוך קובץ מסוג BAT
(Batch Files)

50

איך אפשר לעשות את החלון כדי שלא ייסגר עד שיהיה אפשר
לקרוא את הכל?

יש לרשום בסקריפט את פקודת Pause כדי שהחלון לא ייסגר עד שיהיה אפשר לקרוא את הכל