UAC User Account Control Flashcards Preview

PC Tech > UAC User Account Control > Flashcards

Flashcards in UAC User Account Control Deck (18):
1

מה השימוש ב-UAC?

השימוש ב-UAC נועד לשפר את האבטחה ולמנוע שימוש מזיק בהרשאות של מנהל.

2

כיצד השימוש ב-UAC משפר את האבטחה?
מה משמעות האפשרות עבור תוכנה זדונית שמנסה לפגוע במערכת.

בטכנולוגיה זו המערכת מבקשת אישור לפני ביצוע פעילות ניהולית ואז אם תוכנה זדונית מנסה להשתמש בהרשאות על מנת לפגוע במערכת בצורה קריטית תתקבל הודעה על המסך ויהיה אפשר לבטל את הפגיעה בזמן אמת על ידי אי מתן אישור לביצוע הפעולה

3

מה המשמעות של ראשי התיבות UAC ?

User Account Control

4

מה משמעות ה-UAC בשביל מנהל המערכת?

המשמעות היא שחבר בקבוצת המנהלים רץ עם הרשאות של משתמש רגיל וכאשר הוא מבצע פעולה ניהולית מתקבלת הודעה עם בקשה לאישור הפעולה.

5

מה משמעות האפשרות בשביל משתמש רגיל?

המשמעות היא שמשתמש רגיל יצטרך להקיש סיסמה של יוזר עם הרשאות ניהוליות כדי לבצע את הפעולה.

6

כיצד ניתן לבטל את פעילות ה-UAC? האם מומלץ לבטל ?
אם לא, איך מומלץ לנהל את פעילותה?

ניתן לבטל את את פעילות ה-UAC מתוך לוח הבקרה אך זה לא מומלץ - מומלץ לנהל את פעילותה באופן מותאם אישית.

7

תן דוגמא לפעולות ניהוליות שהאפשרות תבקש אישור עליהן

אם המשתמש הולך ל-Services ורוצה לשנות שם משהו או שהוא הולך למנהל ההתקנים ורוצה לשנות שם משהו האפשרות תבקש לאשר את הפעולה.

8

למה זה יכול ליצור בעיות בעת הרצת סקריפטים?

מכיוון שזה יכול לעצור את הסקריפט כל הזמן בגלל שסקריפט לא יכול לתת אישור.

9

איך אפשר להריץ סקריפט בלי שאפשרות זו תפריע?

יש להוריד את הרמה זמנית ואז להחזיר בסיום.

10

למה אפילו משתמש שהוא חבר בקבוצת המנהלים צריך לתת אישור?

כי זה שהוא אדמין זה לא אומר שהוא מתקין דברים כאדמין
הרי זכויות אדמין מנוטרלות כברירת מחדל וכל אדמין פותח אותה כמשתמש רגיל.

11

אם מנהל פותח כמשתמש רגיל מה ההבדל בין משתמש רגיל לבין מנהל בפתיחת תוכנה או בביצוע פעולה ניהולית.

מנהל יכול לתת אישור ובכך תתבצע הפעולה אבל משתמש רגיל צריך להכניס שם משתמש וסיסמה של יוזר עם הרשאות ניהוליות כדי לבצע את הפעולה

12

כיצד ניתן לפתוח / להריץ תוכנה כמנהל?

לחיצה ימנית ובחירה ב-Run as administrator.

13

איך מפעילים את ה-UAC ?

תפריט התחל > כותב UAC ואז בוחר באופציה Change User Account Control Settings

14

מה המשמעות של רמה 4 ?

התראות כאשר תוכניות מנסות להתקין או לעשות שינויים במחשב או שנעשה ניסיון לשנות הגדרות במערכת.

15

מה המשמעות של רמה 3?

התראות כאשר תוכניות מנסות לעשות שינויים במחשב בלבד, לא יהיו התראות כאשר מנסים לשנות הגדרות מערכת.

16

מה המשמעות של רמה 2?

כמו רמה 3 רק יותר חלשה ופחות מתריעה ולא מעמעמת את שולחן העבודה בזמן ההתרעה

17

מה המשמעות של רמה 1?

לא נותנת התראות אף פעם

18

איזה רמות אינן מומלצות ?

רמה 2 ורמה 1