Disk Management Flashcards Preview

PC Tech > Disk Management > Flashcards

Flashcards in Disk Management Deck (52):
1

ל-מה בכלל נועד ניהול דיסקים?

ניהול דיסקים נועד כדי להגדיר את תצורתו של דיסק בסיסי ולהכינו לשימוש

2

איזה פעולות ניתן לבצע בניהול דיסקים? תן דוגמא

משימות הקשורות לדיסקים כגון המרת דיסקים או יצירת אמצעים אחסון מאותחלים

3

ל-מה מסייע ניהול דיסקים ?

ניהול דיסק מסייע לנהל דיסקים קשיחים ואת המחיצות שהם מכילים.

4

איך מגיעים למנהל הדיסקים?

לחיצה ימנית על המחשב שלי, בחירה ב-Manage ובמסך הניהול
בחירה ב-Disk Management
או
בתפריט התחל, לחיצה ימנית ודיסק מנג'מנט (בחלונות 10)


5

מה הן הסיבות ליצירת מחיצות במחשב?

1. נוחות בארגון הקבצים - השימוש במחיצות הופך את ארגון הקבצים לפשוט יותר.
2.גיבוי - קל יותר לגבות מחיצה מסויימת מאשר את כל הכונן
3. במקרה של כשל במערכת יש פחות הסתברות שהחומר יושפע מכך.
4. אפשרות התקנה של מספר מערכות הפעלה במחשב אחד
5. נוחות בפרמוט והתקנה מחדש - נוח לעשות פרמוט למחיצה אחת מאשר לכל המחשב - אפשר להתקין את כל מערכת ההפעלה מחדש בלי להעביר את כל החומר שלא קשור למערכת ההפעלה ממקום למקום.

6

מה הם סוגי דיסקים בניהול הדיסק?

בייסיק ודינמיק

7

מה הוא דיסק בייסיק?

בסיסי, קבוע, לא משתנה יש בו מערכת הפעלה.

8

למה צריך שמערכת ההפעלה תהיה בדיסק בייסיק?

כי היא צריכה מקום קבוע שלא משתנה

9

איזה מחיצות יש בבייסיק?

פריימרי, אקסטנדד ולוג'יקל

10

כמה מחיצות פריימרי אפשר להכין בדיסק אחד ?

עד 4 מחיצות

11

כמה מחיצות יכולות להיות אקטיביות?

רק אחת

12

היכן נרשמות מחיצות הדיסק הבסיסי?

ב-MBR

13

מהו דיסק דינמי?

דיסק משתנה

14

איזה ווליומים דיסק דינמי יכול להכיל?

Simple, Spanned, Striped

15

למה בייסיק עובד במחיצות ודינמי בווליומים?

כי בבייסיק מדובר במחיצות, חלוקת דיסק לחלקים ובדינמיק מדובר בדיסקים קשיחים שלמים שהם חלק מזוג או קבוצה.

16

מה היתרון בדינמיק?

דיסקים קשיחים דינמיים מאפשרים לייצור לוגיקה של כמה דיסקים שעובדים כיחידה אחת על מנת ליצור נפח גדול יותר, ביצועים טובים יותר או שרידות למידע.

17

מתי ניתן ליצור דיסק דינמי ומאיפה?

ניתן ליצור דיסק דינמי רק אחרי התקנת מערכת הפעלה ומתוכה.

18

האם אפשר לנהל דיסקים דינמיים על ידי תוכנות צד שלישי כמו פרטישן מג'יק ? למה?

לא, כי תוכנות כאלה לא יודעות לעבוד עם דיסקים דינמיים.

19

האם אפשר לחזור מדיסק דינמי לדיסק בייסיק ?

לא, המעבר הוא חד צדדי

20

איך אפשר לחזור מדיסק דינמי לדיסק בייסיק בכל זאת?

כדי לחזור צריך למחוק את כל הווליומים ואז תהיה אפשרות לחזור לדיסק בייסיק.

21

מהו ווליום סימפל?

ווליום פשוט שמכיל מחיצות ומקביל לסימפל בבייסיק ששטחו נוצר רק על גבי הרד דיסק אחד או חלקו.

22

האם אפשר לשים על ווליום סימפל מערכת הפעלה?

בתאוריה כן, אבל במעשי לא עושים את זה כי ההבנה היא שדיסק דינמי הוא משתנה ולכן לא יכיל מערכת הפעלה.

23

מה עושה Spanned Volume ?

אוסף שטחים ממספר דיסקים כדי ליצור כונן לוגי אחד שנפחו הוא סכום כל השטחים במערך.

24

כמה דיסקים צריך כדי ליצור Spanned Volume ?

כדי ליצור Spanned Volume צריך לפחות 2 דיסקים.

25

מה צורת ההתייחסות של המחשב לווליום כזה?

המחשב מתייחס לכל הדיסקים בווליום הזה כאל יחידה אחת.

26

מה קורה אם דיסק אחד בווליום ספאנד נדפק? למה?

כל הנתונים אבודים, כי המחשב רואה את כל הדיסקים במערך כיחידה אחת.

27

מה היתרון והחסרון בווליום ספאנד?

היתרון הוא הנפח הגדול יותר, החסרון הוא שאין שרידות למידע

28

מה היא צרות הכתיבה בווליום Spanned ?

כותב על דיסק אחד וכאשר הוא מתמלא הוא כותב על השני

29

למה לא כללו את ווליום Spanned במערך המספרים של רייד?

בגלל שעבודת ווליום Striped דומה אבל יותר טובה מבחינת צורת הכתיבה ולכן התחילו מ-Striped.

30

מה הם ראשי התיבות של RAID ?

Redundant Array of Independent Disks

31

מהי ההגדרה של רייד ?

אוסף של דיסקים שעובדים כיחידה אחת

32

מה השם של Striped במערך רייד?

Raid-0

33

מה עושה ווליום Striped ?

אוסף שטחים ממספר דיסקים כדי ליצור כונן לוגי אחד שנפחו הוא הסכום של כל השטחים.

34

מה ההבדל בין ווליום Striped לבין ווליום Spanned ?

שלא כמו ב-Spanned כאן הנתונים נרשמים לרוחב כל הדיסקים ולא ממלאים קודם את דיסק אחד ואחר כך ממשיכים לדיסק השני.

35

במה ההבדל הזה עושה את Striped יותר טוב?

הנתונים נקראים בו זמנית מכמה דיסקים ואז ביצועי הקריאה טובים יותר מאחר ויש כמה ראשי קריאה/כתיבה שקוראים בו זמנית.

36

כמה דיסקים דורש מערך Striped ?

לפחות 2

37

מה היתרון ומה החסרון של מערך Striped ?

היתרון הוא ביצועים, החסרון הוא שרידות

38

מה השם של Mirrored במערך רייד?

Raid-1

39

מה עושה ווליום Mirrored ?

מחבר 2 דיסקים ביחד ליחידה לוגית אחת וכל מה שנכתב בדיסק אחד נכתב גם בשני כמו מראה

40

כמה דיסקים דורש ווליום Mirrored ?

יכולים להיות רק 2 דיסקים במערך Mirrored לא פחות ולא יותר

41

מה היתרון והחסרון של מערך Mirrored ?

היתרון - מספק שרידות למידע, סבילות לתקלות Fault Tolerance.
החסרון - נפח של דיסק שלם מתבזבז.

42

מה קורה אם מבטלים את המראה?

מקבלים 2 כוננים זהים אבל הם לא מעדכנים אחד את השני יותר.

43

איך נקרא רייד 5 ? למה?

Striping with Parity
בגלל שהוא עובד כמו ווליום Striped רק שכאן נוסף גם תקציר המידע שנקרא Parity.

44

כמה דיסקים קשיחים דורש מערך רייד 5?

לפחות 3 דיסקים קשיחים כאשר אחד מהם בסך הכל הולך לשחזור המידע.

45

איך עובד מערך רייד 5 ?

עובד בדומה לרייד 0 - Striped רק שכאן גם נשמר מידע נוסף שנקרא Parity שהוא תקציר של המידע ב-Stripe ומשמש לשחזור הנתונים בפעולת XOR.

46

מה הם יתרונות מערך רייד 5 ?

מקבלים שרידות למידע וגם מהירות כתיבה מכיוון שמשתמשים בשיטת Striped שבה הנתונים נקראים על ידי כמה דיסקים בו זמנית.

47

לאיזה מערכת הפעלה יש אפשרות ל-Raid 5 ?

אפשרות רייד 5 מאופשרות למערכת הפעלה של שרתים בלבד - האפשרות לא קיימת במערכת הפעלה של לקוח.

48

האם אפשר להמיר רק חלק מהמחיצות לדינמיק?

ממש לא!! בגלל זה קוראים לזה *סוגי דיסקים* לא סוגי מחיצות!

49

האם אפשר להמיר מחיצה/כונן שהוא סימפל לווליום אחר ?

לא! כי הסימפל הוא בעצמו ווליום/מחיצה ואפשר להקצות למחיצה או ווליום רק שטח שעוד לא הוקצה.

50

מהו Shrink Volume ?

הקטנת מחיצה על מנת לעשות מחיצה נוספת או להגדיל מחיצה קיימת.

51

מהו Extend Volume?

הרחבת מחיצה כדי להוסיף לה עוד שטח?

52

מה הדרישות בשביל להשתמש ב-Extend Volume ?

חייבים שיהיה שטח לא מוקצה בכונן כדי שיהיה אפשר להקצות אותו לווליום אחר, אי אפשר להשתמש בשטח של סימפל - זאת הקצאה לכל דבר !!! ואפשר להקצות רק שטח שלא הוקצה.