College 11 - Morele Verantwoordelijkheid Flashcards Preview

Ethiek > College 11 - Morele Verantwoordelijkheid > Flashcards

Flashcards in College 11 - Morele Verantwoordelijkheid Deck (2)
Loading flashcards...
1

Morele verantwoordelijkheid is een redelijk modern begrip. Wat is er verandert?

In de 16de eeuw zou je over het geweten hebben gesproken.

Geweten = bron van morele inzichten (die in je zijn gelegd door god)

Pas vanaf de jaren 60 zijn we gaan praten over morele verantwoordelijkheid, omdat het steeds minder duidelijk is wat je moet doen

2

Hoe werd vrijheid en vrije wil vroeger in de filosofie bezien?

Bij de grieken bestond het niet, er zat geen instantie tussen kennis en doen.

In de middeleeuwen op metafysisch gebied: nominalisme —> dachten dat de alwetendheid van god ondergeschikt is aan zijn almacht, waardoor vrijheid niet gebonden is aan logica

Pas in de jaren 70 wordt er nagedacht over vrije wil op gebied van ethiek (hans jonas, overgang van objectief naar subjectief)