college 7 H12 Flashcards Preview

Ontwikkelingspsychopathalogie > college 7 H12 > Flashcards

Flashcards in college 7 H12 Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

autisme is geclassificeerd als een levenslange neurologische stoornis, maar er is eigenlijk geen bewijs dat het neurologisch is. Wat is het enige neurologische kenmerk wat we kennen bij mensen met autisme?

A

overgevoeligheid voor bepaalde prikkels.

2
Q

Waarom zijn er minder meisjes met autisme?

A

vrouwen worden veel meer gestimuleerd om
-te communiceren
-te reageren op sociale cues
-empathie te tonen

3
Q

Wat zijn de drie primaire dimensies van mensen met autisme?

A
  • sociale interactie.
    -aandacht voor sociale stimuli, gezamenlijke aandacht, emtoei, imitatie en gezichtsverwerking
  • communicatie
    -slechte communicatieve vaardigheden (hoeft niet altijd)
  • restrictief, repetitief en stereotype gedrag en interesses.
4
Q

Wat voor sensorische/perceptuele beperkingen kunnen mensen met autisme hebben?

A

over of ondergevoeligheid. Ookal is er niks mis met de receptoren.

5
Q

Wat is de prevalentie van verstandelijke beperkingen bij mensen met autisme?

A

tussen de 40 en 55%. Wel hebben ze vaak splintervaardigheden. Ze zijn ontzettend goed in iets specifieks.

6
Q

Hoe gaat de algemene ontwikkeling van autisme?

A
  • afwijkingen worden in het eerste levensjaar zichtbaar
  • rond 2 jaar sprake van enige vertraging
  • 15-40% gaat zwaar achterlopen in ontwikkeling na 2e levensjaar.