Congregation Meetings 1 & 2 Flashcards Preview

Swahili Language Course > Congregation Meetings 1 & 2 > Flashcards

Flashcards in Congregation Meetings 1 & 2 Deck (117)
0

drive

endesha

1

car

gari

2

invitation

mwaliko

3

pray

sala

4

song

wimbo

5

seat/chair

kitu

6

through ...ie chapter 1 through 2

hadi

7

question

swali

8

answer

jibu

9

public talk

hotuba kwa watu wote

10

Watchtower

Mnara wa Mlinzi

11

article

makala

12

page

ukurasa

13

paragraph

fungu

14

picture

picha

15

scripture

maadiko

16

read

soma

17

brother

ndugu

18

sister

dada

19

listen

kusikia

20

wednesday

jumatano

21

sunday

jumapili

22

morning

asubuhi

23

evening

jioni

24

kingdom hall

jumba la ufalme

25

before

kabla ya

26

last

kwisho

27

part

kipindi

28

together

pamoja

29

voice

sauti

30

period of time

muda

31

elder

mzee

32

accounts servant

mtumishi wa hesabu

33

annointed one

mtiwa-mafuta

34

announcements

matangazo

35

congregation

kutaniko

36

assembly

kusaniko

37

assignment

mgao

38

auxillary pioneer

piania-msaidizi

39

regular pioneer

piania-kawaida

40

Awake!

Amkeni!

41

body of elders

baraza la wazee

42

branch office

ofisi ya tawi

43

circuit

mzunguko

44

circuit overseer

mwangalizi wa mzunguko

45

magazine servant

mtumishi wa magazeti

46

memorial

ukumbusho

47

meeting

mkutano

48

missionary

mishonari

49

new system

mfumo mpya

50

organization

tengenezo

51

other sheep

kondoo wengine

52

kingdom ministry

huduma ya ufalme yetu

53

overseer

mwangalizi

54

prophecy

unabii

55

publisher

mhubiri

56

question and answer

maswali na majibu

57

reader

msomaji

58

to preach

kuhubiri

59

Theocratic ministry School

huduma ya kitheokrasi

60

study

funzo

61

theme

kichwa

62

subheading

kichwa kidogo

63

spiritual food

chakula ya kiroho

64

speaker

msemaji

65

shepherd

mchungaji

66

school

shule

67

Satan

Shetani

68

review

kurudia

69

return visit

ziara ya kurudia

70

report

ripoti

71

tract

trackti

72

truth

kweli

73

chapter

sura

74

verse

mstari

75

zeal

bidii

76

to write

kuandika

77

to go

kuenda

78

to leave

kuondoka

79

to return

kurudi

80

to walk

kutembea

81

to come

kuja

82

again

tena

83

to speak

kusema

84

to ask

kuuliza

85

to wear

kuvaa

86

to sing

kuimba

87

to answer, reply

kujibu

88

to sit

kuketi

89

to beg, entreat, pray, to ask a favor

kuomba

90

to show or point out

kuonyesha

91

to read or study

kusoma

92

letter

barua

93

printing, brand, trademark

chapa

94

to volunteer

kujitolea

95

book study

funzo la kitabu

96

branch committee

halmashauri ya tawi

97

branch office

ofisi ya tawi

98

congregation

kutaniko

99

congregation secretary

kwandishi wa kutaniko

100

contribution

mchango

101

convention

kusanyiko

102

daily text

andiko la siku

103

district

wilaya

104

district overseer

mwangalizi wa wilaya

105

governing body

baraza linaloongoza

106

literature desk

meza ya fasihi

107

literature servant

mtumishi wa vichapo

108

local needs

mahitaji ya kwetu

109

magazine servant

mtumishi wa magazeti

110

offer

toleo

111

review questions

maswali ya kurudia

112

school overseer

mwangalizi wa shule

113

scripture

andiko

114

verse

mstari

115

watchtower study

funzo la mnara wa mlinzi

116

watchtower study conductor

kiongozi wa funzo la mnara wa mlinzi