Conjugation3 Flashcards Preview

Latin new > Conjugation3 > Flashcards

Flashcards in Conjugation3 Deck (229):
1

accedo, -ere, accessi, accessum

approach, attack

2

accidit

it happens

3

accurro, -ere, accurri, accursum

run to

4

addo, -ere, addidi, additum

add

5

adduco, -ere, adduxi, adductum

bring to, tighten

6

adimo, -ere, ademi, ademptum

take away, rescue

7

adloquor, adloqui, adlocutus sum

address

8

admitto, -ere, admisi, admissum

let in, admit

9

adverto, -ere, adverti, adversum

turn to

10

agnosco, -ere, agnovi, agnitum

acknowledge

11

ago, -ere, egi, actum

drive, act

12

amitto, -ere, amisi, amissum

lose, let fall

13

amplector, amplecti, amplexus sum

embrace

14

animadverto, -ere, -verti, -versum

notice

15

arcesso, -ere, arcessivi, arcessitum

summon

16

ascendo, -ere, ascendi, ascensum

ascend, mount

17

attingo, -ere, attigi, attactum

touch, border on

18

bibo, -ere, bibi, bibitum

drink, absorb

19

cado, -ere, cecidi, casum

fall

20

cano, -ere, cecini, cantum

sing, prophesy

21

cedo, -ere, cessi, cessum

go

22

cerno, -ere, crevi, cretum

discern, decide

23

cingo, -ere, cinxi, cinctum

surround

24

claudo, -ere, clausi, clausum

enclose

25

cognosco, -ere, cognovi, cognitum

learn, recognise

26

cogo, -ere, coegi, coactum

drive together

27

collabor, collabi, collapsus sum

collapse, fall in ruins

28

colligo, -ere, collegi, collectum

collect, assemble

29

colloquor, colloqui, collocutus sum

converse

30

colo, -ere, colui, cultum

cultivate, honour

31

committo, -ere, commisi, commissum

commit, join

32

compono, -ere, composui, compositum

put together, construct

33

concedo, -ere, concessi, concessum

depart, concede

34

concido, -ere, concidi

fall down, perish

35

conc?do, -ere, conc?di, conc?sum

cut down, kill

36

concurro, -ere, concurri, concursum

run together, join in battle

37

condo, -ere, condidi, conditum

build, found, hide

38

conduco, -ere, conduxi, conductum

assemble, undertake, hire

39

confido, -ere, confisus sum

trust, + dat.

40

coniungo, -ere, coniuxi, coniunctum

join together

41

conscendo, -ere, conscendi, conscensum

ascend, embark

42

conscribo, -ere, conscripsi, conscriptum

enlist, enrol, compose

43

consequor, consequi, consecutus sum

follow, imitate, achieve

44

consido, -ere, consedi, consessum

sit down, settle

45

consisto, -ere, constiti, constitum

stand fast, consist of

46

constituo, -ere, constitui, constitutum

decree, establish

47

construo, -ere, construxi, constructum

construct

48

consuesco, -ere, consuevi, consuetum

be accustomed

49

consulo, -ere, consului, consultum

take counsel

50

contemno, -ere, contempsi, contemptum

despise, scorn

51

contendo, -ere, contendi, contentum

strive, strain

52

contingo, -ere, contigi, contactum

touch, take hold of

53

contraho, -ere, contraxi, contractum

draw together, tighten

54

converto, -ere, converti, conversum

turn around, convert

55

coquo, -ere, coxi, coxtum

cook

56

corrumpo, -ere, corrupi, corruptum

spoil, corrupt

57

credo, -ere, credidi, creditum

believe, trust, + dat.

58

cresco, -ere, crevi, cretum

grow, increase

59

curro, -ere, cucurri, cursum

run

60

decedo, -ere, decessi, decessum

depart, retire

61

decerno, -ere, decrevi, decretum

distinguish, judge

62

decurro, -ere, decurri, decursum

run down, hasten, recourse to

63

dedo, -ere, dedidi, deditum

surrender, abandon

64

deduco, -ere, deduxi, deductum

lead down, deduct

65

defendo, -ere, defendi, defensum

defend, preserve

66

deligo, -ere, delegi, delectum

choose

67

demitto, -ere, demisi, demissum

dismiss, lower

68

depello, -ere, depuli, depulsum

expel, thrust out

69

depono, -ere, deposui, depositum

lay aside, resign

70

deprehendo, -ere, deprehendi, deprehensum

catch, perceive

71

descendo, -ere, descendi, descensum

descend

72

desero, -ere, deserui, desertum

desert

73

desino, -ere, desivi, desitum

cease, leave off

74

desisto, -ere, destiti, destitum

desist

75

dico, -ere, dixi, dictum

say, tell

76

diffido, -ere, diffusus sum

despair, + dat.

77

diffundo, -ere, diffudi, diffusum

pour fourth, spread

78

diligo, -ere, dilexi, dilectum

hold dear, love

79

dimitto, -ere, dimisi, dimissum

dismiss, send out

80

discedo, -ere, discessi, descessum

depart, disperse

81

disco, -ere, didici

learn

82

dispello, -ere, dispuli, dispulsum

dispel, drive apart

83

divido, -ere, divisi, divisum

divide

84

duco, -ere, duxi, ductum

lead, marry

85

edo, -ere, ?di, ?sum

eat, devour

86

?do, -ere, ?didi, ?ditum

put forth, publish

87

educo, -ere, eduxi, eductum

lead out, produce

88

effundo, -ere, effusi, effusum

pour out, shed

89

eligo, -ere, elegi, electum

elect

90

eloquor, eloqui, elocutus sum

speak out

91

emitto, -ere, emisi, emissum

send out, set free, empty

92

erigo, -ere, erexi, erectum

raise, build

93

evado, -ere, evasi, evasum

go out, evade

94

excedo, -ere, excessi, excessum

go out, exceed

95

exigo, -ere, exegi, exactum

demand, expel

96

expello, -ere, expuli, expulsum

expel

97

expono, -ere, exposui, expositum

set out, explain

98

expromo, -ere, exprompsi, expromptum

bring out, disclose

99

exstinguo, -ere, exstinxi, extinctum

extinguish, kill

100

extraho, -ere, extraxi, extractum

draw out, extract

101

fallo, -ere, fefelli, falsum

cheat, decieve

102

fido, -ere, fisus sum

have confidence, + dat, +abl

103

figo, -ere, fixi, fixum

fix, fasten

104

fingo, -ere, finxi, fictum

fashion, contrive

105

flecto, -ere, flexi, flexum

bend, curve

106

fluo, -ere, fluxi, fluxum

flow

107

frango, -ere, fregi, fractum

break, vanquish

108

fruor, frui, fructus sum

enjoy, profit by, + abl.

109

fundo, -ere, fudi, fusum

pour, shed

110

fungor, fungi, functus sum

perform, finish, + acc, + abl.

111

furo, -ere, furui

rage, be furious

112

gemo, -ere, gemui, gemitum

groan, moan

113

gero, -ere, gessi, gestum

wear, carry

114

ignosco, -ere, ignovi, ignotum

forgive, + dat.

115

immergo, -ere, immersi, immersum

immerse

116

impello, -ere, impuli, impulsum

impel, push against

117

impono, -ere, imposui, impositum

assign, impose

118

incendo, -ere, incendi, incensum

set fire to, inflame

119

includo, -ere, inclusi, inclusum

shut in, enclose

120

incolo, -ere, incolui

inhabit

121

induco, -ere, induxi, inductum

lead in

122

insequor, insequi, insecutus sum

follow closely

123

instituo, -ere, institui, institutum

instate, found

124

intellego, -ere, intellexi, intellectum

understand

125

intendo, -ere, intendi, intensum/intentum

stretch, turn attention to

126

intercludo, -ere, interclusi, interclusum

blockade, hinder

127

intermitto, -ere, intermisi, intermissum

pause, interrupt, leave a gap

128

interpello, -ere, interpuli, interpulsum

interrupt, obstruct

129

invado, -ere, invasi, invasum

invade, go into

130

irrumpo, -ere, irrupi, irruptum

break into, interrupt

131

iungo, -ere, iunxi, iunctum

join

132

labor, labi, lapsus sum

slide, fall

133

lego, -ere, legi, lectum

choose, read

134

loquor, loqui, locutus sum

speak

135

ludo, -ere, lusi, lusum

play, tease

136

manumitto, -ere, manumisi, manumissum

free, emancipate

137

metuo, -ere, metui, metutum

fear

138

minuo, -ere, minui, minutum

lessen, impair

139

mitto, -ere, misi, missum

send

140

nascor, nasci, natus sum

be born

141

neglego, -ere, neglexi, neglectum

neglect, overlook

142

nosco, -ere, novi, notum

know, recognise

143

obliviscor, oblivisci, oblitus sum

forget

144

occido, -ere, occidi, occasum

fall, die

145

occ?do, -ere, occ?di, occ?sum

kill

146

occurro, -ere, occurri, occursum

run to, meet, occur, + dat.

147

omitto, -ere, omisi, omissum

let go, omit

148

opprimo, -ere, oppressi, oppressum

press against, oppress

149

ostendo, -ere, ostendi, ostentum/ostensum

show

150

parco, -ere, peperci

spare, pardon, + dat.

151

perago, -ere, peregi, peractum

finish, pass through

152

pello, -ere, pepuli, pulsum

push, drive out

153

perdo, -ere, perdidi, perditum

destroy, lose

154

pergo, -ere, perrexi, perrectum

advance, continue

155

permitto, -ere, permisi, permissum

allow, permit

156

persolvo, -ere, persolvi, persolutum

pay off

157

peto, -ere, petivi, petitum

make for, seek

158

pono, -ere, posui, positum

place, station

159

porrigo, -ere, porrexi, porrectum

put forward, extend

160

posco, -ere, poposci

demand

161

praemitto, -ere, praemisi, praemissum

send in advance

162

prehendo, -ere, prehendi, prehensum

seize, catch

163

premo, -ere, pressi, pressum

press, overpower

164

procedo, -ere, processi, processum

proceed, advance

165

procurro, -ere, procurri, procursum

run forwards

166

prodo, -ere, prodidi, proditum

betray, publish

167

produco, -ere, produxi, productum

bring forward, prolong

168

proficiscor, proficisci, profectus sum

set out, depart

169

promitto, -ere, promisi, promissum

send forth, promise

170

propono, -ere, proposui, propositum

propose, lay out

171

prosequor, prosequi, prosecutus sum

follow up, pursue

172

proveho, -ere, provexi, provectum

carry forward, convey

173

quaero, -ere, quaesivi, quaesitum

look for, get

174

quaeso, -ere, quaesivi, quaesitum

beg for, beseech

175

queror, queri, questus sum

complain, protest

176

quiesco, -ere, quievi, quietum

rest, keep quiet

177

reddo, -ere, reddidi, redditum

give back, return

178

redimo, -ere, redemi, redemptum

buy back, redeem, atone

179

reduco, -ere, reduxi, reductum

bring back, reduce

180

rego, -ere, rexi, rectum

rule, guide

181

relinquo, -ere, reliqui, relictum

leave behind

182

remitto, -ere, remisi, remissum

send back, remit

183

repello, -ere, rempuli, repulsum

repel, reject

184

repeto, -ere, repetivi, repetitum

attack again, repeat

185

reprehendo, -ere, reprehendi, reprehensum

catch hold of, reprehend

186

requiesco, -ere, requievi, requietum

rest, quieten down

187

requiro, -ere, requisivi, requisitum

seek, need

188

resisto, -ere, restiti

remain, resist, + dat.

189

restituo, -ere, restitui, restitutum

replace, restore

190

retraho, -ere, retraxi, retractum

drag back, summon back

191

revertor, reverti, reversus sum

return, come back

192

rumpo, -ere, rupi, ruptum

burst, break off

193

ruo, -ere, rui, rutum

fall into ruin, rush

194

scribo, -ere, scripsi, scriptum

write

195

secerno, -ere, secrevi, secretum

cut off, set aside

196

sequor, sequi, secutus sum

follow

197

sino, -ere, sivi, situm

allow

198

sisto, -ere, steti/stiti, statum

set up, stand

199

solvo, -ere, solvi, solutum

loosen, separate

200

spargo, -ere, sparsi, sparsum

scatter, sprinkle

201

sperno, -ere, sprevi, spretum

scorn, disdain

202

statuo, -ere, statui, statutum

place, appoint

203

sterno, -ere, stravi, stratum

spread, extend, level

204

stringo, -ere, strinxi, strictum

draw tight, unsheathe, skin

205

subduco, -ere, subduci, subductum

draw from below, extricate

206

subsequor, subsequi, subsecutus sum

follow closely, succeed

207

succedo, -ere, successi, successum

climb, go under, succeed

208

succurro, -ere, succuri,succursum

run to help, + dat.

209

sumo, -ere, sumpsi, sumptum

take, receive

210

supprimo, -ere, suppressi, suppressum

suppress, contain

211

surgo, -ere, surrexi, surrectum

rise

212

tango, -ere, tetigi, tactum

touch, reach

213

tego, -ere, texi, tectum

cover, hide

214

tendo, -ere, tetendi, tentum/tensum

stretch out, string bow

215

tollo, -ere, sustuli, sublatum

lift, raise

216

trado, -ere, tradidi, traditum

hand over, deliver

217

traduco, -ere, traduxi, traductum

lead across, transfer

218

traho, -ere, traxi, tractum

drag, draw

219

ulciscor, ulcisci, ultus sum

avenge

220

utor, uti, usus sum

use, employ, + abl.

221

vado, -ere, vasi

advance

222

veho, -ere, vexi, vectum

carry, convey

223

vendo, -ere, vendidi, venditum

sell

224

verto, -ere, verti, versum

turn

225

vescor, vesci

eat, feed on

226

vinco, -ere, vici, victum

conquer

227

vivo, -ere, vixi, victum

live

228

volvo, -ere, volvi, volutum

roll

229

emo, -ere, emi, emptum

buy