Connections Flashcards Preview

Kiswahili/Swahili > Connections > Flashcards

Flashcards in Connections Deck (34)
Loading flashcards...
1

halafu

Kesho asubuhi nitajifunza Kiswahili halafu nitaenda kazini.

and then/then

Tomorrow I will study Swahili and then I will go to work.

2

kama kawaida

Baada ya kumwona tulisalimiana kama kawaida.

as usual

After meeting him we greeted each other as usual.

3

kwa kawaida

Ninapoamka asubuhi kwa kawaida ninafanya mazoezi.

usually

When I wake up I usually do my exercises.

4

pia

Ninatoka Marekani na yeye pia anatoka Marekani.

also/too

I come from America, he also comes from America

5

hata kama

Hata kama umechoka lazima ufanye kazi ya nyumbani.

even if

Even if you are tired you must do your homework.

6

na

Wanafunzi watenda sokoni na mwalimu wao.
Mimi na wewe tutakaa pamoja.

and/with

Trainees will go to the market with their teacher.
I and you will stay together.

7

pamoja na

Anafanya kazi pamoja na watu mbali mbali.

together with

She is working together with various people.

8

samahani

Samahani, unaitwa nani?

excuse me

Excuse me, what is your name?

9

bila wasi wasi

Ninaisha Tanzania bila wasi wasi.

without fear

I am living in Tanzania without fear.

10

tafadhali

Ninaomba kupita tafadhali.

please

Please may I pass?

11

pole pole

Sema pole pole tafadhali.

slowly

Please speak slowly.

12

baadaye

Tutaonana baadaye.

later/afterwards

We will see each other later.

13

sawa

Unapaswa kunisikiliza, sawa?

okay

You have to listen to me, okay?

14

bado

Paul hawezi kuondoka, bado hajamaliza kazi yake.
Bado ninasubiri.

still/not yet

Paul can't leave work because he has not yet finished his work.
I am still waiting.

15

katika

Kuna wanyama wengi katika nchi hii.
Weka vitabu katika meza.
Ninaenda katika mkutano.

in/on/to etc.

There are many animals in this country.
Put the books on the table.
I am going to the meeting.

16

lakini

Ninapenda soda lakini sina pesa.

but

I like soda but I don't have money.

17

kidogo

Nimechoka kidogo.

a bit

I am a bit tired.

18

subiri

Subiri kidogo.

wait

Wait a bit.

19

ndiyo

Unapenda familia yako? Ndiyo.

yes

Do you like your family? Yes.

20

hapana

Unajua kila kitu? Hapana.

no

Do you know everything? No.

21

tofauti

Maisha ya Tanzania ni tofauti sana na maisha ya Marekani.

different

Life in Tanzania is very different from life in America.

22

baada ya

Baada ya kula ataendelea na kazi.

after

After eating, she will continue with work.

23

kabla ya

Walijifunza Kiswahili kabla ya kwenda katika familia.

before

They learned Swahili before going to the host families.

24

mbali mbali

Tunaweza kununua vita mbali mbali sokoni.

various

We can buy various items at the market.

25

pamoja

Tunafanya kazi pamoja.

together

We are working together.

26

labda

Hayupo shuleni labda anaumwa.

maybe

He is not at school may be he is sick.

27

mpaka/hadi

Niliendelea kusubiri mpaka alipokuja.

until/up to

I continued waiting until when she showed up.

28

kwa sababu

Hataenda sokoni leo kwa sababu amechoka.

because

She will not go to the market today because she is tired.

29

ingawa

Tulifanikiwa ingawa hawakutusaidia.

although

We succeeded although they didn't help us.

30

kwa hiyo

Wamechoka kwa hiyo wanapaswa kupumzika.

therefore

They are very tired therefore they have to rest.