Construction Vocabulary English - Swedish Flashcards Preview

Enjoy Language Within Tourism > Construction Vocabulary English - Swedish > Flashcards

Flashcards in Construction Vocabulary English - Swedish Deck (50):
1

arch brick

bågtegel

2

brick

tegelsten

3

bridge girder

brobalk

4

building contractor

byggnadsentreprenör

5

building lease

tomträttsavtal

6

building regulation

bygg-och konstruktionsregler

7

building stone

byggnadssten

8

bulldozer

schaktmaskin

9

cement batcher

cementdoseringsapparat

10

choice of site

lokaliseringsval

11

concrete 

betong

12

construction equipment

verkstadsutrustning

13

construction industry

byggindustri

14

construction of a road

vägbyggnad

15

fire escape ladder

nödstege

16

forklift

gaffeltruck

17

foundation plan

grundläggningsritning

18

foundation work

grundläggning

19

glass wool insulation

glasullsisolering

20

glazed brick

glaserat tegel

21

grid roller

gallervält

22

grouting cement

marmorcement

23

hook bolt

hakbult

24

I-beam

I-balk

25

I-beam bridge

balkbro med bärande I-profiler

26

infrastructure

infrastruktur

27

insulation layer

isoleringsskikt

28

jackhammer

tryckluftsborr

29

ledger

bom

30

linked casement

kopplad båge

31

main girder

huvudbalk

32

masonry

murverk

33

natural cement

cement

34

pavement brick

marktegel

35

portable equipment

flyttbar elmateriel

36

road tunnel

vägtunnel

37

roof

yttertak

38

roof-top air conditioner

takmonterad klimatapparat

39

scaffold board

landgång

40

service board walk

gångbrygga

41

special building area

specialområde

42

suspended scaffold

hängställning

43

tile hook

rörhake

44

underfloor ventilation

luftcirkulation via ribbgolv

45

ventilation shaft

ventilationsschakt

46

water proof cement

vattentät cement

47

waterproofing layer

fuktisoleringsmaterial

48

welder

svetsare

49

wheelbarrow

skottkärra

50

wooden floor

brädgolv

Decks in Enjoy Language Within Tourism Class (68):