Construction Vocabulary Swedish - English Flashcards Preview

Enjoy Language Within Tourism > Construction Vocabulary Swedish - English > Flashcards

Flashcards in Construction Vocabulary Swedish - English Deck (50):
1

bågtegel

arch brick

2

tegelsten

brick

3

brobalk

bridge girder

4

byggnadsentreprenör

building contractor

5

tomträttsavtal

building lease

6

bygg-och konstruktionsregler

building regulation

7

byggnadssten

building stone

8

schaktmaskin

bulldozer

9

cementdoseringsapparat

cement batcher

10

lokaliseringsval

choice of site

11

betong

concrete 

12

verkstadsutrustning

construction equipment

13

byggindustri

construction industry

14

vägbyggnad

construction of a road

15

nödstege

fire escape ladder

16

gaffeltruck

forklift

17

grundläggningsritning

foundation plan

18

grundläggning

foundation work

19

glasullsisolering

glass wool insulation

20

glaserat tegel

glazed brick

21

gallervält

grid roller

22

marmorcement

grouting cement

23

hakbult

hook bolt

24

I-balk

I-beam

25

balkbro med bärande I-profiler

I-beam bridge

26

infrastruktur

infrastructure

27

isoleringsskikt

insulation layer

28

tryckluftsborr

jackhammer

29

bom

ledger

30

kopplad båge

linked casement

31

huvudbalk

main girder

32

murverk

masonry

33

cement

natural cement

34

marktegel

pavement brick

35

flyttbar elmateriel

portable equipment

36

vägtunnel

road tunnel

37

yttertak

roof

38

takmonterad klimatapparat

roof-top air conditioner

39

landgång

scaffold board

40

gångbrygga

service board walk

41

specialområde

special building area

42

hängställning

suspended scaffold

43

rörhake

tile hook

44

luftcirkulation via ribbgolv

underfloor ventilation

45

ventilationsschakt

ventilation shaft

46

vattentät cement

water proof cement

47

fuktisoleringsmaterial

waterproofing layer

48

svetsare

welder

49

skottkärra

wheelbarrow

50

brädgolv

wooden floor

Decks in Enjoy Language Within Tourism Class (68):