crna uprasanja Flashcards

1
Q

nastej nitaste celicne organele in njihovo vlogo

A

biček, migetalka in centriol. Sodelujejo pri gibanju znotraj celic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

osnovna zgradba evkariontske celice

A

GA, jedrce, jedro, ribosom, ER, celicna stena, celicna membrana, kloroplast, mitohondriji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

sestavine citoplazme

A

ribosomi in citoskelet (celicni organeli), ostalo pa je tekocina imenovana citosol (voda,anorganske,organske molekule in ioni)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

jedro (zgradba, vloga v celici)

A

je informacijski in organizacijski center celice. V njem je jedrce in pa dedni material. Jedro je obdano z jedrnim ovojom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ER (zgradba, vloga v celici)

A

zrnati: v obliki sploščenih cistern ki imajo na zunajnji površini številne ribosome
gladki: v obliki razvejanih cevk na katerih ni ribosomov
ER deluje kot tovarna za sintezo in predelavo raznih bioloških molekul

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Mitohonrdiji (zgradba, volga v celici)

A

mitohodrije obdajata dve membrani, gladka zunanja in nagubanja notranja. gube notranje imenujemo kriste. V njih nastaja kemijsko vezana energija, ki jo celica lahko neposredno uporabi. Kemijsko reakcijo v mitohonrdijih celicno dihanje

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

GA (zgradba, vloga v celici)

A

v celici ga najdemo v obliku spoščenih membranskih cistern, ki so nekoliko opognjene in nalozene druga na drugo kot skladovnica. Predstavlja proizgodno-logisticni center celice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vakuola

A

posebni membranski mehurcek ki v razlicnih celicah opravlja razlicno naloge.
prebavne: presnavljanje hrane
krčljive: crpanje vode iz celice
velika osrednja: vzdrzevanje primerne koncetracijske snovi v celici

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

plastidi

A

kloroplast, kromoplast in amiloplast
v rastlinski celicah so prisotni v sintezi in skladiščenjupomebnih spojin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

peroksisom

A

z dvoslojno membrano obdan celicni organel ki ga najdemo v citoplazmi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

ribosm

A

ribosomi so makromulekulski konpleksi, zgrajeni iz ribosomski molekul in beljakovin. Ribosomi proizvajjajo beljakovina. So prostov citoplazmi ali pa se vezejo na membrano ER

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

lizosomi

A

so memranski organeli ki vsebujejo hidroliticne encime za razgradnjo organski makromolekul (iztrosen material in poskodvane/nedelujoce dele)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

centriol

A

sodeluje pri celicni delitvi in trvorbi citoskeleta. zivalska celica.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

celicna stena

A

je znacilna za rastline in bakterije. Daje celici obliko in zascito. Sestavljena je iz komplksnih polisaharidov in se nahaja na zunanji strani celicne membrane

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

tri razlike rastlinska/zivalska celica

A

rastlinska ima kloroplast, vakuolo in celicno steno

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly