Current Events Vocabs Flashcards Preview

Vocabulary > Current Events Vocabs > Flashcards

Flashcards in Current Events Vocabs Deck (496):
1

ستاد تنظیم بازار

Commission on Market Regulation

2

تمرکز

centralizing

3

قائم مقام

deputy

4

منصوب شدن

to be appointed

5

ساماندهی کردن

to form, organize

6

وقت می گذرد \ وقت گذشتن

time passed/to pass time (note tense/usage)

7

رسانه ها

media

8

پاسخی ارائه دادن

to answer questions

9

دولت اصلاحات

reformist government

10

بر عهده داشتن

to take on the responsibility of

11

روی کار آمدن

beginning work, coming into office

12

بلافاصله

immediately

13

استعفا کردن

to resign

14

با محوریت

under his purview, control

15

ابلاغ

communication

16

وزارت جهاد کشاورزی

Ministry of Agriculture

17

بازرگانی

business, commerce

18

واگذاری

transport, delivery

19

محصولات

production

20

انتصاب

appointment

21

علیرغم

despite

22

مستمر

continued

23

پاسخگو

accountable

24

به مراتب چیزی

far more something

25

مصوب کردن

to authorize, decide

26

به صورت منظم

regularly

27

موظف

bound, charged with

28

اعتقاد

faith, belief

29

پیگیری

perseverence, pursuit

30

مصوبات

decisions, authorizations

31

رقم

figure, statistic

32

تسویه حساب

settlement (of accounts)

33

نرخ سود

interest rate

34

بازار مالی

financial market

35

حس

feeling

36

کاذب

false, mocking

37

نام برده می شود \ نام برده شدن

is named/to be named

38

سیاستگذاران

policymakers

39

بازگرداندن

returning (something)

40

سطح

level

41

دیرهنگام

late

42

عادی کردن

normalizing

43

مستقر

located

44

نهاد

institution

45

تصمیم گیری

decisionmaking

46

برخوردار

having, enjoying

47

تبادل

exchange

48

عمل می کند \ عمل کردن

acts/to act

49

بازار سهام

exchange market

50

روند داشته اند \ روند داشتن

has progressed/to progress

51

صعودی

uplifting, arising

52

باعث شده

the cause of

53

تقاضا

request

54

سرمایه گذاری

investing

55

ریسک

risk

56

رشد

growth

57

تاسیس شد \ تاسیس شدن

established/to be established

58

محرک

stimulus

59

تاکید

emphasis

60

مساعد

favorable, conducive

61

بروز

incidence, occurrence

62

بهبود

improvement

63

دست کم گرفتن

to underestimate

64

مبارزه

conflict

65

جت

jet

66

کارشناس

expert

67

موسسه

institute

68

مطالعات استراتژیک

strategic studies

69

طرح

design

70

یکی بودن

to be the same

71

کشیده شدن

to be drawn

72

شواهد

evidence

73

قوی

strong

74

چیزی را در اختیار کسی گذاشتن

to place something in someone's control

75

تحویل دادن

to deliver

76

ارسال

delivery

77

معنای این است که

to mean that...

78

فعالیت کردن

to operate

79

هواپیمای بدون سرنشین

drone

80

دریافت

receiving

81

اطلاعات

intelligence

82

تحلیلگر

analyst

83

بررسی کردن

to review

84

در اصل

essentially

85

متعلق به

belonging to

86

تک‌سرنشین

one-seater

87

چیزی با چیزی دیگر مشابه بودن

to be similar to something else

88

هدایت کردن

to pilot

89

توانایی

ability

90

به کار گرفتن

to employ

91

تحلیل

analysis

92

کارکرد

function

93

پشتیبانی از نیروهای زمین

supporting lang forcers

94

خلبان

pilots

95

معروف به

known as

96

بنزین به خوردش دادن

to make someone drink gasoline

97

زنده آتش زدن

to burn alive

98

کالبد شکافی شدن

an autopsy was performed

99

آثار

effects

100

دود

smoke

101

مشاهده شدن

to be evidence of

102

جنازه

corpse

103

قتل

murder

104

شهرک نشان

residents

105

مشترک

joint

106

مجبور به نوشیدن بنزین شدن

to be forced to drink gasoline

107

ربوده

kidnapped

108

جنازه سوخته

burned corpse

109

حکومت خودگران فلسطین

Palestinian Authority

110

در اشغال قرار داشتن

to be under occupation

111

تشییع

funeral

112

ضداسرائیلی

anti-Israeli

113

تبدیل شدن

tobecome

114

حادثه

incident

115

درگیری

involvement

116

معترض

protester

117

حیات

life

118

تیتر زدن

to title

119

سوزاندن

to burn

120

نامشخص

unknown

121

ریه

lung

122

بشکه

barrel

123

قسط

installment

124

پرداخت کردن

to pay

125

خبرگزاری

news agency

126

به نقل از

quoting from

127

اعلام کردن

to announce

128

خرید

purchase

129

توافق

agreement

130

اولیه

preliminary

131

اجازه دادن

to give permission

132

نگه داشتن

to keep

133

اجازه یافتن

to have permission

134

توقیف شده

seized

135

بدهی

debt

136

روند

process

137

امکان دادن

to give the possibility

138

قرار بودن

to suppose to

139

اجرا

implementation

140

به طلب

on demand

141

حضور داشتن

to have a presence, role

142

جامع

comprehensive

143

قابل توجهی

significant

144

سبد واردات

import basket

145

وابستگی

dependence

146

کاهش دادن

to decrease

147

به طور پیوسته

steadily

148

جانانه

lively, steadfast

149

منفعلانه

passively

150

تحمیلی

forced, imposed

151

جنگ تحمیلی

The Imposed War (one of the names for the Iran-Iraq war)

152

تا بن دندان

to the teeth

153

به ذلت دادن

to prostrate, to bow

154

سراغ گرفتن

to follow from,

155

تأمل برانگیز

reflected, calculated

156

هستی

subtsance, a thing that we all experience

157

کم آبی

water shortage

158

تهدید

threat

159

موشک

missile

160

بدان

bad things

161

مقاومت

resistance

162

اندک

a small amount

163

صرفه جویی

rationing, economizing

164

لااقل

full

165

عرضه داشتن

to be able to

166

مقاومتی کردن

to resist

167

بر قرار ترجیح دادن

to indicate preference

168

سقوط کردن

to collapse, fall

169

مسلط شدن

to conquer (to become the conquerers of)

170

مورد نکوهش قرار گرفتن

to disapprove

171

مشابه

similar

172

بی هیچ تعارفی

without causing a fuss, without ceremony

173

نکوهش

disapproval, remonstrance

174

ناوگان

fleet

175

دادستان

prosecuter

176

روحانی

cleric

177

دیدار

meeting

178

غیرقانونی

illegal

179

مقام

leader

180

ارشد

senior

181

مخالفان

opponents

182

دستیار

assistant

183

حقوق بشر

human rights

184

تصویر

image

185

منتشر کردن

to publish

186

به دنبال

following that

187

بیانیه

statement

188

عنوان کردن

to set forth, introduce

189

مسایل داخلی

internal affairs

190

دخالت

intervention

191

اقدام

action

192

جا را ترک کردن

to leave

193

در واکنش

in reaction

194

در جریان چیزی بودن

to be aware of something

195

تاثیر

influence

196

منفی

negative

197

مستقر بودن

based

198

خواهان چیزی بودن

to want

199

مشارکت

participation

200

رفع

removal

201

تبعیض

discrimination

202

سرکوب

supression

203

به چیزی روی آوردن

to turn towards something

204

بازداشت شدن

to be arrested

205

ناظران \ ناظرین

observers

206

شورای رقابت

Competitiveness Council

207

بدون طرح

unplanned

208

مراتب اعتراض

a level of protest

209

به شرح زیر است

is as follows:

210

محترم

esteemed, respectful

211

ارجمند

excellent, high, dear

212

به استحضار

notifying

213

نمودار

plan, scheme

214

دستورالعمل

plan of action

215

فرمول

formula

216

اساسی

fundamental

217

تولید

production

218

آپشن

option

219

نصب شده

installation

220

به هیچ وجه

no way

221

اجباری

mandatory

222

به نحوی که

along the lines of

223

بازار حاشیه

market margin

224

لذا

therefore

225

فرمت

format

226

قرارداد

agreement

227

اعلام گردیدن

to announce

228

رعایت

adherence (to a law)

229

تحقق

realization

230

دریافت کننده

acquirers

231

مصرف کننده

users

232

تایید

approved, endorsed

233

سقوط

crash

234

جنگنده

fighter

235

اطراف

suburbs

236

تایید کردن

to confirm

237

نوع

type

238

سرتیب

brigadier

239

گفتگو

conversation

240

خبرنگار

reporter

241

پایگاه

base

242

پرواز

flight, takeoff

243

دریاچه

lake

244

با بیان اینکه

with the statement that

245

هنوز مشخص نیست

it is not yet determined

246

شهادت

death, martyrdom

247

پررسی

review

248

نتایج

results

249

سرنشین

pilot

250

حوالی

outskirts

251

به منظور

for the purpose of...

252

اموزشهای هوایی

flight training

253

تکرار نشدن

to not be repeated

254

توجه کردن

to pay attention

255

پروردگار

Lord (God)

256

زمینه شازی

methods, machinization, systematization

257

حرم مطهر

holy shrine

258

خداوند

God

259

متعال

supreme, sublime

260

فرمایدن

command

261

سوره

Sura

262

بهشت

paradise

263

پیامبر

messenger

264

بر زبان آوردن

to tongue (say)

265

فرشته \ فرشتگان

angel/angels

266

خوشامد گفتن

to welcome, hail

267

سعادت

wellfare, wellbeing

268

صحت

justice, righteousness

269

محبت

charity, kindness

270

عزت

glory, esteem

271

رحمت

mercy, humaneness

272

تقدیم کردن

to give, offer

273

اراده

will

274

عزم

determination, resoluteness

275

کبیر

great

276

مسجد اعظم قم

Grand Mosque of Qom

277

فرمودن

prescribe, suggest

278

آخوند

priest

279

تبعید شدن

exile

280

الهی

divine

281

خطا

error

282

خیانت

betrayal, infidelity

283

گناه

sin

284

بی حجابی

immodesty

285

حریم شکنی

violation of privacy

286

شب قدر

Night of Destiny, the night most Muslims believe the first lines of the Qur'an were handed down to Muhammad

287

افترا

libel

288

تهمت

slander

289

خلط شدن

to become humorous

290

جهل

error, ignorance

291

ناآگاه

ignorant, unaware

292

هجمه

attacks

293

قابل اعتنا

notable

294

صیانت

maintanence, preservation

295

فتنه گر

instigator

296

عوامل

actions, activity

297

طمع

greed

298

براندازی

subversion

299

قصاص

punishment

300

مصادیق

examples

301

موازین

standards

302

فقهی

juridicial

303

ملاحظه

prudence

304

محتویات

content

305

مختومه شدن

closing (legally closing a case)

306

مرور

review

307

تبرئه

aquittal

308

ایرادی

fussy, hypecritical

309

حکم

ruling

310

جوسازی

poisoning the climate

311

مجدد

repeated, return to

312

ادعا

claim

313

رسیدگی

handling (of an issue)

314

فساد

corruption

315

شجاعت

bravery, courage

316

صلابت

rigor, rigidity

317

تمکین

obedience

318

برخورداشتن

to enjoy, to have

319

نه چیزی

non-something

320

مجرمانه

criminal

321

نقد

criticism

322

سالم

healthy

323

دست اندرکار

someone inovlved

324

تضییع کردن

to violate

325

عامدانه

deliberately

326

جرم

body

327

توهین

insult

328

تخریب

destruction, vandalism

329

نفع

interest

330

مقتدر

potent, important, strong

331

مظلومان

underdogs

332

مرهون چیزی بودن

to be indebted to something

333

تشویق

encourage, commend

334

دلگرم کردن

to encourage,

335

ناروا

illigitimate

336

رویکرد

solution

337

عملکرد

operation, activity

338

فراجناحی

nonpartisan

339

متانت

dignity

340

اذعان

acknowledgement

341

نقایص

defects

342

کاستی

deficiencies

343

متکی

reliant

344

پاره ای

some, certain

345

پروردگار

Lord (God)

346

حرم مطهر

Holy Shrine

347

خداوند

God

348

سوره

Sura (chapters in the Qur'an)

349

پیامبر

messenger (usually Muhammad)

350

آخوند

priest

351

الهی

divine

352

بی حجابی

offensiveness

353

گناه

sin

354

شب قدر

Night of Destiny, the night most Muslims believe the first lines of the Qur'an were handed down to Muhammad

355

تشییع ، مراسم تشییع جنازه

funeral procession

356

خاکسپاری

funeral (generic word)

357

شاهد

witness

358

تبعید

banishment, excommunication

359

حوزه

seminary

360

هتک حرمت

desecration

361

تواب \ توابین

repenter/repenters

362

ایثار

sacrifice

363

علما

Ulama, community

364

عبا

imam's robe

365

عمامه

turban

366

حضرت

presence of (prefix in front of holy Islamic figures, used to show respect. I.e., حضرت علی)

367

افطار

Iftar - the meal that breaks a day's fast during Ramadan

368

رمضان

Ramadan

369

عید الفطر

Breaking of the Fast (at the very end of Ramadan)

370

روزه

fasting (used instead of the Arabic صوم)

371

احسان

Ehsan (a name), or benefit, charity with a religious connotation

372

مجموع

total

373

بیانگر

indicative of

374

قابل ملاحظه

sizable

375

انفجار

explosion

376

مین کنار جاده

roadside bomb

377

جان کسی را گرفتن

to kill, take a life

378

غیرنظامی

non combatants

379

مقامات

officials

380

به وقت محلی

according to local time

381

تایید کردن

to confirm

382

زخمی کردن

to wound

383

سخنگوی

spokesperson

384

خودرو

vehicle

385

روستا

village

386

هدف مین قرار گرفتن

to be suffer a bomb attack

387

ولسوالی

province

388

افزودن/ می افزایم

to add

389

کشته شدگان

the killed

390

اعلام کردن

to announce

391

سورشیان

rebels

392

منفجر کردن

to detonate

393

قربانیان

victims

394

ناشی از چیزی بودن

to arise from something

395

منتقل کردن

to transfer something

396

غیرعلنی

closed (not public)

397

قانع شدن \ قانع کننده

to be convinced/convincing

398

تحمیل کردن

to impose

399

تمدید

extension

400

پیشنهاد شدن

to be proposed

401

طبیعتا

naturally

402

پروسه

process

403

مشخص زمانی

time constrained

404

در درازمدت

in the long term

405

سو

a type of unit measurement fo the capacity of centrifuges

406

معادل

substitute

407

اندازه گیری

measuring

408

پروتکل الحاقی

additional protocol

409

به تصویب رسیدن

to be passed

410

نظارت

supervision

411

سرزده

intrusive

412

تاسیسات

installations

413

برخوردار شدن

to have

414

دستیابی

achieving

415

توافق جامع

comprehensive agreement

416

مقام معظم رهبری

Supreme Leader

417

تاسیس کردن

to establish

418

افزایش

increase

419

دست زدن

to undertake

420

احتمال

probability

421

شاخه

branch

422

با اعلام اینکه

with the statement that

423

قصد داشتن

to intend

424

دور افتاده

far

425

برپا کردن

to establish

426

فرمان دادن

to order

427

مقررات

regulations

428

شرعی

sharia

429

به نقل از

according to

430

رسانه

media

431

مستقر

based

432

صادر شدن

to be issued

433

نگرانی

worries

434

نسبت به

towards

435

پیکارجویان

militants

436

انجام دادن

to do

437

بر چیزی افزودن/ می افزاید

to add on something

438

اقدام

measures

439

افراطی

radical

440

خوشنتباری

violent

441

تصرف

occupation

442

برپایی

establishment

443

پهپاد

drone

444

تلقی شدن

to be considered

445

قرارگاه

camp

446

اضافه بر چیزی

in addition to something

447

پیروی کردن

to follow

448

ناشی از

arising from

449

آشوب

turbulence

450

شورشیان

rebels

451

با چیزی روبرو بودن

to confront something

452

جدایی خواهان

separatists

453

غیر فعال

inactive

454

نه شاغل و بیکار

not working and unemployed

455

محسوب شدن

to be considered

456

آمار

statistics

457

سن کار

working age

458

حکایت

account, story

459

امر خانواده

family affairs

460

خانه نشین

living at home

461

بررسی

survey, scrutiny

462

متقاضی شغل

looking for work

463

شناخته شدن

to be identified

464

فرض شدن

to be assumed, supposed

465

بالغ شدن

to amount to

466

اشتغال

employment

467

تاثیر گذاری

impacting, effecting

468

عدم تمایل

lack of a tendency for

469

قابل درک

understandable

470

سرگشتگی

uncertainty, consternation

471

نرخ مشارکت

participation rate

472

جدول

chart, graph

473

کاهش یافتن

decrease

474

مایوس شدگان

those who are disappointed

475

فرار

escape

476

پناه بردن

take refuge, remain

477

عطای کار را به لقای آن بخشیده اند

feel working isn't worth it (expression) - [literally "they declined the (divine) meeting with the gift of work"]

478

دلالی

speculation

479

واسطه گری

mediation

480

پویا

dynamics

481

هرز رفتن

wasting

482

پتانسیل

potential

483

عظیم

great, enormous

484

تلف شدن

dying

485

سرمایه های فکری

intellectual capital

486

بالقوه

potential

487

توانمندی

abilities

488

اتکا

reliance

489

دلالی و سوداگری وارد شدن

to have speculated

490

کم تحرک

immobility, inactivity

491

توسعه

development

492

صرفا

simply, only

493

توزیع

distribution

494

فراهم بودن

availability

495

کارخانجات

factories

496

حرکت رو به جلو

progress (moving forward)