Deck 1 Flashcards Preview

Danish > Deck 1 > Flashcards

Flashcards in Deck 1 Deck (200):
1

What is your name?

Hvad hedder du?

[Vel hiller du]

2

Where do you come from?

Hvor komme du fra?

3

I come from...

Jeg komme fra..

[ja komme fra..]

4

How old are you?

Hvor gammel er du?

5

What is your telephone number?

Hvad er dit telefonnummer?

6

Are you married?

Er du gift?

7

Do you have children?

Har du børn?

[har du burn]

8

Question

Spørgsmål -et

[sperse-mol]

9

Cosiness

Hygge

[hew-ger]

10

Where do you live

Hvor bor du?

11

What

Hvad

[Vel]

12

Where

Hvor

13

Soon

Snart

14

Book

Bog -en

[bow, rhymes with low]

15

Shall we go down and eat?

Skal vi gå ned og spise?

[ske vi gor nil o speess]

16

Shall we have some food?

Skal vi have noget mad?

[ske vi ha noel mel]

17

What is this?

Hvad er det her?

[Vel er di hear]

18

Which languages do you speak?

Hvilke sprog taler du?

[vilke sprow taler du]

19

I speak a little Danish

Jeg taler lidt dansk

[ja taler lit dansk]

20

Street

Gade

[Gel, hard G]

21

I would like to

Jeg vil gerne

[ja vil gern]

22

Sorry, pardon

Undskyld

[onskul]

23

I would like to pay cash

Jeg vil gerne betale kontant

[konTENT]

24

When

Hvornår

25

Why

Hvorfor

26

How many

Hvor mange

27

Surname

Efternavn -et

28

Thanks for the help

Tak for hjælpen

[yelpen]

29

What will you do on the weekend?

Hvad skal du lave i weekenden

[vel ske du layoo ee veekenden]

30

What will you do on Sunday?

Hvad skal du lave på søndag

[vel ske du layoo poe suhnda]

31

Birthday

Fødselsdag

[fusselsday]

32

It’s my birthday on Saturday

Jeg har fødselsdag på lørdag

[ja har fusselsday poe lurda]

33

Weather

Vejr

[vayer]

34

3pm

Klokken femten

[kloggen]

35

Do you cycle to work? Yes I cycle/no I don’t cycle.

Cykler du på arbejde? Ja, jeg cykler/nej jeg cykler ikke

[sookler du poe ARbyder?]

36

Cheese

Ost -en

37

Butter

Smør -ret

[smur]

38

Milk

Mælk -en

[millk]

39

Do you take the S-train to work?

Tager du S-toget til arbejde?

40

Coffee

Kaffe -n

[kafer]

41

Who

Hvem

42

Whose

Hvis

43

How long have you been in Denmark?

Hvor længe har du været i DK?

44

Boyfriend/girlfriend

Kæreste -n

[kay aster]

45

My son is called Thomas

Min søn hedder Thomas

46

He

Han

47

She

Hun

48

His

Hans

[hence]

49

Hers

Hendes

[hennes]

50

Together

Sammen

[sam en]

51

Do you cycle?

Cykler du?

52

Is that your water? No, it is yours

Er det dit vand? Nej det er dit

[er di dit ven? Nye di er dit]

53

Day

Dag

[day]

54

Approximately; so-so

Nogenlunde

[noo-en lurner]

55

Does he commute by S-train

Kører han med S-tog?

[koo er han mel s-to?]

56

You’re welcome

Velbekomme

57

When do you start?

Hvornår starter du?

58

When do you finish?

Hvornår slutter du?

[slooder]

59

Home

Hjem

[yem]

60

Do you live alone?

Bor du alene?

61

Holiday

Ferie

[fee rair]

62

Common gender

Fælleskøn

[felles kun]

63

Neuter gender

Intetkøn

[indel kun]

64

I was

Jeg var

[ja vaa]

65

They

De

[di]

66

It

Det

[dee]

67

@

Snabel-a

[snayb-el air]

68

Or

Eller

69

My
(Common, neuter, pl)

Min
Mit
Mine

70

Hyphen

Bindestreg

[bin-stry]

71

You

Du

72

Yours
(Common, neuter, pl)

Din
Dit
Dine

73

Our

Vores

74

We

Vi

75

You (all)

I

76

Your (pl.)

Jeres

77

Their

Deres

78

I don’t know

Det ved jeg ikke

[di veel ya ik]

79

Answer(s)

Svar

80

Take care

Ha det godt

[hair dee got]

81

Table

Bord -et

[boar]

82

Man

Mand

[men]

83

Woman

Kvinde -en

[kveen]

84

It is a..
(Common, pl)

Der er en
Der er et

[di-e-en]
[di-e-ed]

85

Chair

Stol-en

[stowl]

86

Lamp

Lampe-en

[lam-ber]

87

Window

Vindue -et

[vindoo]

88

Jacket

Jakke -en

[yagger]

89

Cupboard

Skab -et

[skayb]

90

Map

Landkort -et

[lankort]

91

Door

Dør -en

[duhr]

92

Wall

Væg -en

[vayg]

93

TV

Fjernsyn -et

[fyern-soon]

94

Keys

Nøgler

[noyler]

95

Glasses

Briller

[brayler]

96

Wallet

Tegnebog

[taynabow]

97

Purse

Pung

98

(Going) To

Til

99

In

(Two forms, depends on letters in place name)

I

100

Something

Noget

[no el]

101

Can you repeat that?

Kan du gentage det?

[can du gentay di?]

102

Enjoy!

God fornøjelse

[go fornuh yelsay]

103

Pen

En kuglepen

[en kulpen]

104

Paper

Et papir

105

Pencil

En blyant

[bluyant]

106

Cup

En kop

107

Watch, clock

Et ur

[oa, said v fast]

108

Bag

En taske

[teske]

109

Dictionary

En ordbog

[orbow]

110

Do you drive a car?

Kører du bil?

[curr]

111

A train
The train

Et tog
Toget

[eet tow, tow eet]

112

Congratulations

Til lykke

[til looger]

113

What time is it?

Hvad er klokken?

114

How old are the children?

Hvor gammel er børene?

[Bur nene]

115

Which + neuter gender noun
Which + common
Which + plural

Hvilket
Hvilken
Hvilke

116

Me

Mig

[my]

117

Them

Dem

118

Because

Fordi

119

Year(s)

År

[or]

120

Walk

Går

121

Week

Uger

[oo-wa]

122

Very

Meget

[maal]

123

About

Cirka

124

Nurse

Sygeplejersker

[soo playersker]

125

With

Med

[mel]

126

Ice; ice cream

Is

127

To order

Bestille

[besteeler]

128

To like or want

Gerne

[gerner]

129

Yesterday

I går

130

Moon

Måne

[morner]

131

Month
Months

Måned
Måneder

[mornel, morneler]

132

To become, to get
(E.g. sick, fired)

Bliver

[bleeyer]

133

Nice

Flot

134

Born

Født

[furt]

135

Honesty

Ærlighed

[air lee hill]

136

Love

Kærlighed

[kair lee hill]

137

Present (tense)

Nutid

[nutil]

138

Past (tense)

Fortid

[fortil]

139

What does it mean?

Hvad betyder det?

[be too er]

140

On Monday [future]
On Monday [previous]

På mandag
I mandag

141

Now

Nu

142

Friend

En ven

143

In 1 hour

Om en time

[teemer]

144

1 hour ago

En time siden

[een teemer sillen]

145

Village

En landsby

(lansboo)

146

By

Ved

(Vel)

147

Name

Et navn

(Now-un)

148

Wife

Kone

149

Loves

Elsker

150

Also

Også

(Osser)

151

Apartment

Lejlighed

(Li lee hil)

152

Maybe

Måske

(Moskee)

153

Date

Dato

(Der too)

154

That is not my jacket

Det er ikke min jakke

155

Parents

Forældre

(For el dra)

156

Takes

Tager

(Taa)

157

To meet

Møder

(Muller)

158

To lie; to be situated in

Inf, present, past, perfect

Ligge
Ligger

Har ligget (legal)

159

Only

Kun

160

Girl

Pige

(Peeyer)

161

Boy

Dreng

(Drang)

162

Left

Venstre

163

Right

Højre

(Hoyer)

164

More

Mere

165

Child

Et barn

166

To take

Inf, present, past, perfect

Tage
Tager
Tog
Taget

(Te, tar, tow, te -el)

167

To be

Inf, present, past, perfect

Være (vee er)
Er
Var
Har været (ve-el)

168

To get or receive

Inf, present, past, perfect


Får
Fik
Fået

(Fo, for, fik, har forl)

169

To have

Inf, present, past, perfect

Have (ha)
Har
Havde (helle)
Har haft

170

To do

Inf, present, past, perfect

Lave
Laver
Lavede
Lavet

(Layoo, laywer, layoole, har layool)

171

Garlic

Hvidløg

(Vil loy)

172

Onion

Løg

(Loy)

173

Pepper (fruit)

Peberfrugt

(Pewer fruit)

174

Sausages

Pølser

175

Chocolate

Chokolade

(Shocko lader)

176

Cake

Kage

(Kay)

177

Cream

Fløde

(Flurle)

178

Shopping trolley

Indkøbsvogne

(In kurbs von)

179

Herring

Sild

(Sil)

180

Carrots

Gulerødder

(Gooler rodder)

181

Grapes

Vindruer

182

Lamb

Lammekød

183

Pork

Svinekød

184

Beef

Oksekød

185

Tonight

I aften

186

How are you?

Hvordan har du det?

187

How’s it going?

Hvordan går det?

188

Quiet and calm! (Response to how are you)

Stille og roligt!

189

One time
Two times

En gang
To gange

190

Hungry

Sulten

191

Go to bed

Går i seng

192

Sometimes

Nogen gange

193

Do you feel up to it? Are you up for it?

Er du frisk?

194

What time do you get up?

Hvad tid står du op?

195

I wash

Jeg vasker mig

(Veskerma - reflexive, contracted so sounds like ma instead of my)

196

I sit down

Jeg sætter mig

(Saider ma)

197

Wakes up

Vågner

(Voner)

198

Fresh as a sea eagle!

Frisk som en havørn!

199

Often

Tit

(Teet)

200

But

Men