Deck 1 Flashcards Preview

Danish > Deck 1 > Flashcards

Flashcards in Deck 1 Deck (200):
1

What is your name?

Hvad hedder du?

[Vel hiller du]

2

Where do you come from?

Hvor komme du fra?

3

I come from...

Jeg komme fra..

[ja komme fra..]

4

How old are you?

Hvor gammel er du?

5

What is your telephone number?

Hvad er dit telefonnummer?

6

Are you married?

Er du gift?

7

Do you have children?

Har du børn?

[har du burn]

8

Question

Spørgsmål -et

[sperse-mol]

9

Cosiness

Hygge

[hew-ger]

10

Where do you live

Hvor bor du?

11

What

Hvad

[Vel]

12

Where

Hvor

13

Soon

Snart

14

Book

Bog -en

[bow, rhymes with low]

15

Shall we go down and eat?

Skal vi gå ned og spise?

[ske vi gor nil o speess]

16

Shall we have some food?

Skal vi have noget mad?

[ske vi ha noel mel]

17

What is this?

Hvad er det her?

[Vel er di hear]

18

Which languages do you speak?

Hvilke sprog taler du?

[vilke sprow taler du]

19

I speak a little Danish

Jeg taler lidt dansk

[ja taler lit dansk]

20

Street

Gade

[Gel, hard G]

21

I would like to

Jeg vil gerne

[ja vil gern]

22

Sorry, pardon

Undskyld

[onskul]

23

I would like to pay cash

Jeg vil gerne betale kontant

[konTENT]

24

When

Hvornår

25

Why

Hvorfor

26

How many

Hvor mange

27

Surname

Efternavn -et

28

Thanks for the help

Tak for hjælpen

[yelpen]

29

What will you do on the weekend?

Hvad skal du lave i weekenden

[vel ske du layoo ee veekenden]

30

What will you do on Sunday?

Hvad skal du lave på søndag

[vel ske du layoo poe suhnda]

31

Birthday

Fødselsdag

[fusselsday]

32

It’s my birthday on Saturday

Jeg har fødselsdag på lørdag

[ja har fusselsday poe lurda]

33

Weather

Vejr

[vayer]

34

3pm

Klokken femten

[kloggen]

35

Do you cycle to work? Yes I cycle/no I don’t cycle.

Cykler du på arbejde? Ja, jeg cykler/nej jeg cykler ikke

[sookler du poe ARbyder?]

36

Cheese

Ost -en

37

Butter

Smør -ret

[smur]

38

Milk

Mælk -en

[millk]

39

Do you take the S-train to work?

Tager du S-toget til arbejde?

40

Coffee

Kaffe -n

[kafer]

41

Who

Hvem

42

Whose

Hvis

43

How long have you been in Denmark?

Hvor længe har du været i DK?

44

Boyfriend/girlfriend

Kæreste -n

[kay aster]

45

My son is called Thomas

Min søn hedder Thomas

46

He

Han

47

She

Hun

48

His

Hans

[hence]

49

Hers

Hendes

[hennes]

50

Together

Sammen

[sam en]

51

Do you cycle?

Cykler du?

52

Is that your water? No, it is yours

Er det dit vand? Nej det er dit

[er di dit ven? Nye di er dit]

53

Day

Dag

[day]

54

Approximately; so-so

Nogenlunde

[noo-en lurner]

55

Does he commute by S-train

Kører han med S-tog?

[koo er han mel s-to?]

56

You’re welcome

Velbekomme

57

When do you start?

Hvornår starter du?

58

When do you finish?

Hvornår slutter du?

[slooder]

59

Home

Hjem

[yem]

60

Do you live alone?

Bor du alene?

61

Holiday

Ferie

[fee rair]

62

Common gender

Fælleskøn

[felles kun]

63

Neuter gender

Intetkøn

[indel kun]

64

I was

Jeg var

[ja vaa]

65

They

De

[di]

66

It

Det

[dee]

67

@

Snabel-a

[snayb-el air]

68

Or

Eller

69

My
(Common, neuter, pl)

Min
Mit
Mine

70

Hyphen

Bindestreg

[bin-stry]

71

You

Du

72

Yours
(Common, neuter, pl)

Din
Dit
Dine

73

Our

Vores

74

We

Vi

75

You (all)

I

76

Your (pl.)

Jeres

77

Their

Deres

78

I don’t know

Det ved jeg ikke

[di veel ya ik]

79

Answer(s)

Svar

80

Take care

Ha det godt

[hair dee got]

81

Table

Bord -et

[boar]

82

Man

Mand

[men]

83

Woman

Kvinde -en

[kveen]

84

It is a..
(Common, pl)

Der er en
Der er et

[di-e-en]
[di-e-ed]

85

Chair

Stol-en

[stowl]

86

Lamp

Lampe-en

[lam-ber]

87

Window

Vindue -et

[vindoo]

88

Jacket

Jakke -en

[yagger]

89

Cupboard

Skab -et

[skayb]

90

Map

Landkort -et

[lankort]

91

Door

Dør -en

[duhr]

92

Wall

Væg -en

[vayg]

93

TV

Fjernsyn -et

[fyern-soon]

94

Keys

Nøgler

[noyler]

95

Glasses

Briller

[brayler]

96

Wallet

Tegnebog

[taynabow]

97

Purse

Pung

98

(Going) To

Til

99

In

(Two forms, depends on letters in place name)

I

100

Something

Noget

[no el]

101

Can you repeat that?

Kan du gentage det?

[can du gentay di?]

102

Enjoy!

God fornøjelse

[go fornuh yelsay]

103

Pen

En kuglepen

[en kulpen]

104

Paper

Et papir

105

Pencil

En blyant

[bluyant]

106

Cup

En kop

107

Watch, clock

Et ur

[oa, said v fast]

108

Bag

En taske

[teske]

109

Dictionary

En ordbog

[orbow]

110

Do you drive a car?

Kører du bil?

[curr]

111

A train
The train

Et tog
Toget

[eet tow, tow eet]

112

Congratulations

Til lykke

[til looger]

113

What time is it?

Hvad er klokken?

114

How old are the children?

Hvor gammel er børene?

[Bur nene]

115

Which + neuter gender noun
Which + common
Which + plural

Hvilket
Hvilken
Hvilke

116

Me

Mig

[my]

117

Them

Dem

118

Because

Fordi

119

Year(s)

År

[or]

120

Walk

Går

121

Week

Uger

[oo-wa]

122

Very

Meget

[maal]

123

About

Cirka

124

Nurse

Sygeplejersker

[soo playersker]

125

Ice; ice cream

Is

126

To order

Bestille

[besteeler]

127

To like or want

Gerne

[gerner]

128

Yesterday

I går

129

Moon

Måne

[morner]

130

Month
Months

Måned
Måneder

[mornel, morneler]

131

To become, to get
(E.g. sick, fired)

Bliver

[bleeyer]

132

Nice

Flot

133

Born

Født

[furt]

134

Honesty

Ærlighed

[air lee hill]

135

Love

Kærlighed

[kair lee hill]

136

Present (tense)

Nutid

[nutil]

137

Past (tense)

Fortid

[fortil]

138

What does it mean?

Hvad betyder det?

[be too er]

139

On Monday [future]
On Monday [previous]

På mandag
I mandag

140

Now

Nu

141

Friend

En ven

142

In 1 hour

Om en time

[teemer]

143

1 hour ago

En time siden

[een teemer sillen]

144

Village

En landsby

(lansboo)

145

By

Ved

(Vel)

146

Name

Et navn

(Now-un)

147

Wife

Kone

148

Loves

Elsker

149

Also

Også

(Osser)

150

Apartment

Lejlighed

(Li lee hil)

151

Maybe

Måske

(Moskee)

152

Date

Dato

(Der too)

153

That is not my jacket

Det er ikke min jakke

154

Parents

Forældre

(For el dra)

155

Takes

Tager

(Taa)

156

To meet

Møder

(Muller)

157

To lie; to be situated in

Inf, present, past, perfect

Ligge
Ligger

Har ligget (legal)

158

Only

Kun

159

Girl

Pige

(Peeyer)

160

Boy

Dreng

(Drang)

161

Left

Venstre

162

Right

Højre

(Hoyer)

163

More

Mere

164

Child

Et barn

165

To take

Inf, present, past, perfect

Tage
Tager
Tog
Taget

(Te, tar, tow, te -el)

166

To be

Inf, present, past, perfect

Være (vee er)
Er
Var
Har været (ve-el)

167

To get or receive

Inf, present, past, perfect


Får
Fik
Fået

(Fo, for, fik, har forl)

168

To have

Inf, present, past, perfect

Have (ha)
Har
Havde (helle)
Har haft

169

To do

Inf, present, past, perfect

Lave
Laver
Lavede
Lavet

(Layoo, laywer, layoole, har layool)

170

Garlic

Hvidløg

(Vil loy)

171

Onion

Løg

(Loy)

172

Pepper (fruit)

Peberfrugt

(Pewer fruit)

173

Sausages

Pølser

174

Chocolate

Chokolade

(Shocko lader)

175

Cake

Kage

(Kay)

176

Cream

Fløde

(Flurle)

177

Shopping trolley

Indkøbsvogne

(In kurbs von)

178

Herring

Sild

(Sil)

179

Carrots

Gulerødder

(Gooler rodder)

180

Grapes

Vindruer

181

Lamb

Lammekød

182

Pork

Svinekød

183

Beef

Oksekød

184

Tonight

I aften

185

How are you?

Hvordan har du det?

186

How’s it going?

Hvordan går det?

187

Quiet and calm! (Response to how are you)

Stille og roligt!

188

One time
Two times

En gang
To gange

189

Hungry

Sulten

190

Go to bed

Går i seng

191

Sometimes

Nogen gange

192

Do you feel up to it? Are you up for it?

Er du frisk?

193

What time do you get up?

Hvad tid står du op?

194

I wash

Jeg vasker mig

(Veskerma - reflexive, contracted so sounds like ma instead of my)

195

I sit down

Jeg sætter mig

(Saider ma)

196

Wakes up

Vågner

(Voner)

197

Fresh as a sea eagle!

Frisk som en havørn!

198

Often

Tit

(Teet)

199

But

Men

200

To get (e.g. married)

Blive

(Blee-oo)