Deck 2 Flashcards Preview

Danish > Deck 2 > Flashcards

Flashcards in Deck 2 Deck (161):
1

Clothes

Tøj

(Toy)

2

A piece of bread

Et stykke brød

3

Garden

Have

(Hair-oo)

4

Park

En park

5

Newspaper

En avis

(A-veess)

6

News

Nyheder

7

I like
I don’t like

Jeg kan lide
Jeg kan ikke lide

(Lee)

8

Tired
Very tired

Træt
Dødtræt

(Trat, dutrat)

9

Never

Aldrig

(Aldree)

10

Always

Altid

(El till)

11

It is half two
(2 forms)

Den er halv 3
Klokken er halv 3

12

It is quarter past 9
It is quarter to 9

Den er kvart over 9
Den er kvart i 9

13

Morning (early)
Morning (late)

Morgen
Formiddag

14

Afternoon

Eftermiddag

15

Evening

Aften

16

Night

Nat

(Net)

17

A minute
A half hour
An hour

Et minut
En halvtime
En time

(Teemer)

18

Free time

Fritid

[fritill]

19

Close to the station

Tæt på stationen

20

Page

Side

(Seeler)

21

I swim

Jeg svømmer

22

Funny

Sjovt

(Sh-oht)

23

Every day

Hverdag

24

For example

For eksempel

25

That sounds good

Det lyder godt

(Looder)

26

5.7

Fem komma syv

27

Sees

Ser

(See er)

28

I’m going to...

Jeg skal...

29

Tomorrow I’m going to...

I morgen skal jeg...

30

Early

Tidlig

(Till-lee)

31

Christmas

Juledag

32

There are

Der er

33

Well... (crutch word)

Tja

(Chair)

34

What’s that called...

Hvad hedder det...

35

By the way

For resten

(For rasten)

36

Get, fetch, pick up

Henter

37

Period

En omgang

38

Do you have any plans / arrangements?

Har du nogen planer/aftaler?

39

You’d better believe it!

Det kan du tro

40

Public holiday

Helligdag

41

Tidy up

Rydder op

42

I get dressed

Tager tøj på

43

Brush teeth

Børster tænder

(Burster tainer)

44

To shop

Købe ind

(Kurbe in)

45

Go home

Tager hjem

46

He eats breakfast

Han spiser frokost

47

She relaxes

Hun slapper af

48

He writes an email

Han skriver en e-mail

(Skriwer)

49

He plays computer games

Han spiller computerspil

50

He cleans up

Han gør rent

(Gur rint)

51

She talks on the telephone

Hun taler i telefon

52

He is together with some friends

Han er sammen med nogle venner

53

They make food

De laver mad

54

Dinner

Aftensmad

(Aftens mel)

55

I wash up

Jeg vasker op

56

To read

Læse

57

He takes a walk

Han går en tur

58

To visit

Besøge

(Besoo e)

59

She gets guests

Hun får gæster

60

To listen

Høre

61

To send

Sender

(Senn e)

62

He rings a friend

Han ringer til en ven

63

They watch tv

De ser fjernsyn

64

To sleep

Sove
(Sow-e. O from bOwl)

65

Helmet

Hjelm

66

To do
(To make; to be occupied with)

At lave

67

To do
(To act to change a situation)

At gør

68

Guess

Gætte

(Gaird e)

69

To chat, talk

At snakke

70

To taste

(All forms)

Smage
Smager
Smagte
Har smagt

(Smay, smayer)

71

To know
(All forms)

Kende
Kender
Kendte
Har kendt

(Kenn, kenner, kende, kent)

72

A push; a stress

Tryk

73

Church

Kirke

(Keer-ger)

74

Football

Fodbold
(Foolbold)

75

Graduate
Student (at uni)
Pupil

Student
Studerende
Elev

(Stoo dent, stoo di enner, elayoo)

76

Account

Konto

77

Would you mind...

Gider du...
(Giller)

78

What did you say?

Hvad sagde du?
(Sayer)

79

Open

Åbent
(Orbund)

80

Closed

Lukket
(Lor-get)

81

All (related to people)
All (related to things)

Alle (El-le)
Hele

82

I’m going to learn to dance

Jeg skal lære at danse

(Also I have to.. when emphasising skal)

83

Do you mind speaking a little slower?

Gider du tale lidt langsommere

84

Would you mind repeating that?

Gider du lige gentage
(Giller du lee gentay)

85

I am just now watching...

Lige nu ser jeg...

86

To say
(All forms)

Sige
Siger
Sagde
Har sagt

(See, seeyer, say)

87

Member

Medlem

(Mel lem)

88

Between

Mellem

(Melum)

89

To excuse

At undskylde

90

Sister in law

Svigerinde

(Sveeya iner)

91

I don’t understand

Jeg forstår ikke

92

Important

Vigtig

(Vee tee)

93

I’m sorry (you must excuse me)

Det må du undskylde

94

I was born in...

Jeg er født i...
(er not var)

95

... for 30 years

... i 30 år

96

May I borrow your pen?

Må jeg låne din kuglepen?

97

Train
I took

Tog (tow)
Tog (too)

98

It went well

Det gik godt

99

In the summer (this year)
In the summer (every year)

Om sommeren
Til sommeren

100

Housing

Bolig
(Bow lee)

101

To come back

Komme tilbage
(Ti bayy)

102

Balcony

En altan

103

Some
Any

Nogle
Nogen

(No-en, no-en)

104

Correct

Rigtigt
(Regdid)

105

A really good book

En rigtig god bog
(Regdi)

106

Ok, good, fine

Fint

107

Regarding...

Med hensyn til...

108

About
Talk about

Om
Tale om

109

I ask

Jeg spørger
(Spur)

110

I am a little tired

Jeg er lidt træt

111

Very (slang)

Smadder
(Smeller)

112

Confused

Forvirret

113

That’s quite alright
(In response to tak)

Det er helt i orden

114

It was nothing
(In response to tak)

Det var så lidt

115

I have a problem

Jeg har et problem

116

To dry

Tørre

117

To try

Prøve
(Pro-oo)

118

Fantastic

Fantastisk

119

First floor

Første sal

120

The car is driven by the man

Bilen køres af manden

121

Actually

Faktisk

122

I went to a party

Jeg været til en fest

123

Some; something

Nogle
(No-en)

124

Any; anything
(Common, neuter)

Nogen, noget
(No-en, no-el)

125

Shall, should, must
Should’ve, must’ve

Skal
Skulle

126

Match (eg football)

En kamp

127

The train

Toget
(To-el)

128

When (used for questions)
When (an occurrence in the past)
When (future; repeated situations any time)

Hvornår
Da
Når

129

It is
There are

Det er
Der er (de-er)

130

I think that...

Jeg tror at...

131

What time can we meet?

Hvad til kan vi mødes?

132

I would like some help

Jeg vil gerne have noget hjælp

133

I don’t understand the instructions

Jeg forstår ikke instruktionen

(Instructions is usually singular)

134

My clothes do not get dry

Mit tøj bliver ikke tørt

135

Come on Denmark!

Kom Så Danmark!

136

Room

Et værelse

137

Flower

En blomst

138

Chest of drawers

En kommode

139

Living room

En stue

140

Bedroom

Et soveværelse

141

Quite

Helt

142

To use

At bruge
(Broo)

143

To share

At dele

144

To smoke

At ryge

145

How much

Hvor meget

146

Square

Kvadrat

147

May I...

Må jeg...

148

Quite

Temmelig

149

Outside

Uden for

150

Inside

Indenfor

151

Average

Gennemsnit

152

A farm

En gård

153

The countryside

På landet

154

With

Med

(D is silent)

155

Can I ask you a question?

Kan jeg stille dig et spørgsmål?

156

Nice, lovely

Dejlig

157

Bad

Dårlig

158

Sweet

Sød

159

Boring

Kedelig

(Kellee)

160

Ugly

Grim

161

Strange

Mærkelig