Den Åbne Økonomi Flashcards Preview

Makro > Den Åbne Økonomi > Flashcards

Flashcards in Den Åbne Økonomi Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad gælder i en åben økonomi?

A

Forbrug behøves ikke at være lig output.

Produktion ikke lig efterspørgsel (handler med omverden)

Opsparing behøver ikke at være lig investering.

Y=C+I+G+NX

2
Q

Hvordan er NX lig handelsbalancen?

A

NX=Y- (C+I+G)
NX= (Y-C-G) - I
= S - I
= handelsbalance

3
Q

National opsparing

A

Afhænger ikke af renten

4
Q

Antagelser om kapitalstrømme

A
  • Indenlandske og udenlandske obligationer er perfekte substitutter.
  • Perfekt kapitalmobilitet (koster ikke noget at flytte lande grænser)
  • økonomien er lille (dk) og kan ikke påvirke verdensrenten.
5
Q

Effekter af en stigning i den nominelle valutakurs (e)?

A

Appreciering - NX falder og omvendt hvis e falder så sker der en depreciering og NX stiger.

6
Q

Hvad er realvalutakurs?

A

Den relative pris på indenlandske goder udtrykt i udenlandske goder. (Prisen på en Mars var i Tokoyo og prisen på en Mars bar i Frankfurt.

Formel: (eP)/P

P* er prisniveauet i udlandet.

7
Q

Forklar handelsoverskud

A

Når epsilon er relativt lav, så er indenlandske goder relativt billige, så vil nettoeksportør være høj.