Deutch2-Table 1 Flashcards Preview

Deutch > Deutch2-Table 1 > Flashcards

Flashcards in Deutch2-Table 1 Deck (93)
Loading flashcards...
1
Q

Transport

A

x

2
Q

Pull (Verb)

A

x

3
Q

Shooting (a gun)

A

x

4
Q

Schüler

A

x

5
Q

Baum

A

x

6
Q

push (Verb)

A

x

7
Q

kurz (lang)

A

x

8
Q

Zucker

A

x

9
Q

LKW

A

x

10
Q

Königin

A

x

11
Q

kurz (vs. hoch)

A

x

12
Q

Anzug (Substantiv)

A

x

13
Q

Dienstag

A

x

14
Q

ruhig

A

x

15
Q

Schulter

A

x

16
Q

Sommer

A

x

17
Q

wiederum (Verb)

A

x

18
Q

Rennen (Ethnie)

A

x

19
Q

krank

A

x

20
Q

Sonne

A

x

21
Q

zwölf

A

x

22
Q

Rennen (Sport)

A

x

23
Q

Seite

A

x

24
Q

Sonntag

A

x

25
Q

zwanzig

A

x

26
Q

Radio

A

x

27
Q

Zeichen (Substantiv)

A

x

28
Q

Schweiß (Substantiv)

A

x

29
Q

21 (usw.)

A

x

30
Q

regen (Substantiv)

A

x

31
Q

Zeichen (Verb)

A

x

32
Q

Schwimmen (Verb)

A

x

33
Q

zwei

A

x

34
Q

rot

A

x

35
Q

Silber

A

x

36
Q

T-Shirt

A

x

37
Q

hässlich

A

x

38
Q

Religion

A

x

39
Q

Sing (Verb)

A

x

40
Q

Tabelle

A

x

41
Q

Universität

A

x

42
Q

Reporter

A

x

43
Q

Schwester

A

x

44
Q

hoch

A

x

45
Q

nach oben

A

x

46
Q

Restaurant

A

x

47
Q

sitzen (Verb)

A

x

48
Q

Geschmack (Verb)

A

x

49
Q

Tal

A

x

50
Q

Verb

A

x

51
Q

sehen (TV) (Verb)

A

x

52
Q

nass (adj.)

A

x

53
Q

Holz

A

x

54
Q

Opfer

A

x

55
Q

Wasser (Substantiv)

A

x

56
Q

weiß

A

x

57
Q

Arbeit (Verb)

A

x

58
Q

Stimme (Substantiv)

A

x

59
Q

Welle (Ozean)

A

x

60
Q

breit

A

x

61
Q

Welt

A

x

62
Q

Vokal

A

x

63
Q

wir

A

x

64
Q

Frau

A

x

65
Q

write (Verb)

A

x

66
Q

Kellner

A

x

67
Q

schwach

A

x

68
Q

win (Verb)

A

x

69
Q

Hof

A

x

70
Q

aufwachen (Verb)

A

x

71
Q

Verschleiß (Verb)

A

x

72
Q

Wind (Substantiv)

A

x

73
Q

Jahr

A

x

74
Q

Spaziergang (Verb)

A

x

75
Q

Hochzeit

A

x

76
Q

Fenster

A

x

77
Q

gelb

A

x

78
Q

Wand

A

x

79
Q

Mittwoch

A

x

80
Q

Wein

A

x

81
Q

ja

A

x

82
Q

Krieg

A

x

83
Q

Woche

A

x

84
Q

Flügel

A

x

85
Q

Sie (Singular / Plural)

A

x

86
Q

warm (Adjektiv)

A

x

87
Q

Gewicht

A

x

88
Q

Winter

A

x

89
Q

jung

A

x

90
Q

Wasch (Verb)

A

x

91
Q

Westen

A

x

92
Q

Frau

A

x

93
Q

Null

A

x