diabetis mellitus - type 2 Flashcards Preview

2. semester > diabetis mellitus - type 2 > Flashcards

Flashcards in diabetis mellitus - type 2 Deck (33)
Loading flashcards...
1

Nævn nogle sendiabetiske komplikationer.

Fodsår og amputation
Nyresvigt og dialyse
Blindhed og svagsynethed
Blodpropper: Hjerte og hjerne

2

Beskriv hvad HbA1c betyder

mængden af glukose der er bundet til hæmoglobin.
bruges til at diagnoisere om man har diabetes

3

Hvad er det forventet blodsukker tal ved en som fatser og har diabetes type 2?

over 6
normalværdi ville være 4-6 (gemmensnit er 5)

4

Hvad betyder gestationel diabetes mellitus?

den øget risiko for diabetes man kan have under gradvilitet

5

Hvad er type 1 diabetes?

10% af alle diabetes patienter
β-celledestruktion (insulin sekretion)

6

Hvad er bedst af have meget af i blodet? HDL eller LDL?
og hvor kommer de fra?

HDL - det den herlige kolsterol.
LDL - er den lorte kolsterol og ingen kan li den.
LDL findes primært i animaliske producter
HDL findes primært i vegatibiske producter og fisk.

7

Forklar det metaboliske syndrom.

International Diabetes Federation
Central fedme (livvidde >94 cm ♂/ >80 cm ♀)
+ 2 vilkårlige af følgende 4 faktorer
Forhøjet triglycerid( >1.7 mmol/l)
Reduceret HDL (<1.03 mmol/l ♂/ <1.29 mmol/l ♀)
Forhøjet BT (>130 sys >85 dia)
Forhøjet fasteplasmaglucose (>5.6mmol/l) eller type 2
diabetes

8

Forklar type 2 diabetes.

Insulinresistens kombineret med en
manglende evne til at øge insulin
produktionen
Misforhold mellem insulinsekretion og
insulinfølsomhed
Intracellulær glucosemangel - cellerne mangler gluekose men der er nok i blodet.
Hyperglykæmi - højt blodsukker
Glukosuri - udskillelse af sukker gemmen urin.

9

beskriv nogle symptomer på diabetes

vægttab, sød og øget urin(Polyuri), tørstig, sår har sværre ved at heale, træthed, uoplagt, træls gemmen en længere periode.

10

hvorfor taber man sig som diabeteiker?

kroppen kan ikke optage næringstoffer da insulin er med til at optage kulhydrater(gluekose), fedt, og protein

11

sandt/falsk
diabetes type 2 kan være symptomløs i årevis og senkomplikationer kan være første symptomer

sandt.

12

Hvad er ketoacidose?

type 1 diabetes koma - Tilstanden udløses af en absolut insulinmangel som medfører
nedsat optagelse af glukose i muskler og fedt og øget glukoneogenese; konsekvensen er hyperglykæmi
hyperglykæmien resulterer i en osmotisk diurese, hvorved der tabes vand men også natrium og kalium
øget lipolyse i fedtvæv som resulterer i høje niveauer af frie fede syrer, som er substrakt for leverens ketogenese og dermed fører til høje niveauer af ketonstoffer i blodet
ketonstoffer er syrer, og derved opstår acidose
- resultat af dårlig eller ubehandlet diabetes.

13

Hvad er hyperosmolær hyperglykæmi?

Hyperosmolær hyperglykæmi opstår pga. en relativ insulinmangel, som resulterer i nedsat glukoseoptag i væv - specielt muskler og samtidig øget glukoseproduktion i leveren. Det høje glukoseniveau resulterer i osmotisk diurese med tab af væske og elektrolytter
Klinisk er der udtalt dehydrering, betydelig hyperglykæmi og ofte nogen grad af neurologisk forstyrrelse med mild eller ingen ketose
Er en sjældent forekommende tilstand

14

hvad oplever man ved ketoacidose?

hyperglykæmi, glykosuri, ketonuri, dehydering, metabolisk aidose, coma eller nedsat bevidstheds niveau, hurtig dyb respiration (for at komme af med kuldioxid som øger til syre mængden), ånde lugter af acetone.

15

Hvorfor kan man ikke undersøge for acidose i vene blod?

fordi veneblod altid vil være mere surt grundet kuldioxiden. derfor skal man altid teste for acidose i artiolerne - altså det iltet blod.

16

Hvad oplever man ved hyperosmolær hyperglykæmi?

hyperglykæmi, glukosuri og store diureser, dehydering, hypernatriæmi og højt osmotisk tryk, coma eller nedsat bevistheds niveau

17

Livsstilinterventioner ved diabetes type 2.

Rygeophør
Regelmæssig motion
Varieret kalorie- og fedtfattig kost
Vægttab hos overvægtige

18

Beskriv mikroangiopati

mikro vaskulær komplikation
småkars sygdom så som artiolerne - rammer især artiolerne og giver fortykket kar væg - ens organer får ikke nok blod og giver forhøjet blodtryk.
rammer især de følsomme kar i - nyrerne, øjnene og nerve væv.

19

Beskriv diabetisk nefropati

diabetisk nyre sygdom - rammer oftes i glomeruskapilære - symptom på dette er protein i urin.
mikroangiopati i glomerulus
proteinuri (protein i urin)
nyresvigt (kreatinin og karbamid)

20

Beskriv diabetisk retinopati

diabetisk syns sygdom.
Mikroangiopati i retina (nethinden)
Karforandringer ved opthalmoskopi
(øjenundersøgelse)
Blødninger i glaslegemet
Hyppigste årsag til blindhed i DK
kar i nethinden springer og giver blødning i nethinden som føre til blindhed.

21

Beskriv diabetisk neuropati

diabetisk nerve sygdom.
Mikroangiopati svarende til nervers blodforsyning
Nedsat følesans - rammer oftes ben.
Muskelsvaghed
Autonome forstyrrelser

22

Beskriv makroangiopati.

en kar sygdom i stil med åreforkalkning bare med diabetisk som årsag.
store kars sygdom
makro vaskulære komplikationer.

23

Hvad betyder dyslipidæmi?

fedt forstyrrelser i blodet - forhøjet LDL - mangel på HDL og for meget fedt i blodet. - leder til arteriosklerose.

24

Hvad betyder hypertension?

forhøjet blodtryk som kan lede til arterisklerose.

25

Hvad kan makroangiopati lede til?

Arteriosklerose
Død (30% af hjerte-kar sygdomme)
Iskæmiske fodsår og amputation (hyppigste årsag til
amputation)
Claudikatio intermittens (underekstremitet iskæmi)

26

Diabetiske fodsår kan indeles i 2 typer - hvad hedder disse?

Arterielle og neuropatiske.

27

nævn nogle symptomer ved arteriel insufficens ved eksempelvis fodsår.

bleg, kold, smalt (altså ikke hævet), manglende fod puls , hårene forsvinder, nedsat kapilær respons.

28

nævn symptomer ved neuropati i forbindelse med fodsår.

manglende følsesans, - følelsen af at gå på vat. - grundet den nedsatte følelse er der øget risiko for fod sår.

29

hvofor kan diabetiker have problemer med at få rejsning? altså impotens

grundet det dårlige blodgemmenstrøm kan svulmelegmer i penis ikke få tilstrækkeligt blod.
- spis mere frugt
intakt nervesystem kan også være et problem for diabetiker som er vigtigt for erektion.

30

nævn nogle medicin typer som kan lede til impotens

Blodtryksmedicin (for eksempel betablokkere: Besvær med rejsning. Nedsat seksuel interesse. Smertefuld vedvarende erektion.
Kolesterolsænkende medicin: Nedsat seksuel interesse. Besvær med rejsning.
Glukokortikoider/binyrebarkhormoner: Samlejesmerter i skeden og impotens
Kvindelige kønshormoner (østrogen, gestagen mv samt kunstige
hormoner): Kan både øge og hæmme sexlysten hos kvinder! Hæmmer sexlyst
og rejsning hos mænd.
Anti-reumatika/NSAID (almindelige smertestillende gigtpræparater: Problemer med rejsning.