Dialekter Flashcards Preview

Norsk > Dialekter > Flashcards

Flashcards in Dialekter Deck (20):
1

Morsmål

Det språket man har lært som barn

2

Talemål

Språk slik de brukes muntlig, ved tale.

3

Skriftspråk

Språk slik de brukes skriftlig, til å lese og skrive.

4

Dialekt

Variant av et språk som blir talt innenfor et visst geografisk område.

5

Majoritetsspråk

Det språket som brukes av flertallet i et samfunn. Majoritetsspråket i Norge er norsk, og det har to likestilte skriftspråk: bokmål og nynorsk.

6

Multietnolekt

Multietnolekt er et språk som oppstår når personer med ulike språk- og kulturbakgrunner tilegner seg et nytt språk.

7

Sosiolekt

Variant av en dialekt som brukes innenfor samme sosiale lag.

8

Tjukk l

Tjukk l uttales ved å bøye tungen bakover, og slå den mot ganen på vei framover. Dialekter med tjukk l, vil si en slik l i ord som sol og dal. I tillegg uttales rd som en tjukk l i ord som bord, gård og hard.

9

Palatalisering

Palatalisering vil si at det kommer en j-lyd foran uttalen av de doble konsonantene ll, nn, dd og tt. Det betyr at man sier f.eks baljlj. J-lyden oppstår ved når man presser oversiden av tungen mot den harde ganen.

10

Skarre-r

Skarre-r lages i bakre del av munnen eller bak i halsen. Skarre-r-en kom trolig til landet på slutten av 1700-tallet, og har spredd seg kraftig siden da.

11

Rulle-r

Rulle-r lages ved at tungespissen vibrerer mot ganen langt foran i munnen.

12

Bløte konsonanter

I noen dialekter erstattes de harde konsonantene p, t og k etter vokal med de bløte konsonantene b, d og g.

13

Apokope

Apokope vil si at lyder eller stavelser - ofte e - faller bort i slutten av et ord. Det betyr at man for eksempel vil si å lik, å kjøp, kak.

14

Østnorsk

Hedmark, Oppland, Buskerud, Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold.

15

Vestnorsk

Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

16

Trøndersk

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

17

Nordnorsk

Nordland, Troms og Finnmark.

18

a-mål

Verb i infinitiv ender på a. F.eks. å leva.

19

e-mål

Vern i infinitiv blir uttalt med e. F.eks. å leve.

20

Kløyvd infinitiv

Verb i infinitiv ender enten på a eller e. F.eks. å værra, å kaste.