didactiek Flashcards Preview

Didactiek > didactiek > Flashcards

Flashcards in didactiek Deck (9)
Loading flashcards...
1

noem zeven didactische principes

aanschouwelijkheidsprincipe
differentiatie principe
motivatie principe
beperking en geleidelijkheids principe
activiteits principe
integratie principe
herhalings principe

2

wat houdt aanschouwelijkheids principe in

leren door zintuigelijke waarneming

3

wat houdt differentiatie principe in

rekening houdend met verschillen

4

wat houdt motivatie principe in

motiveer mij, daag mij uit

5

wat houdt beperkingen geleidelijkheidsprincipe in

niet alles is te leren of direct te leren, heb geduld en accepteer

6

wat houdt het activiteitsprincipe in

actief met de stof omgaan, daagt denk activiteit uit, variatie

7

wat houdt het integratieprincipe in

de stof moet aansluiten bij wat ze al weten (kapstok

8

wat houdt het herhalingsprincipe in

lesstof herhalen en variëren

9

wat zijn didactische principes

reeks van afspraken waarmee begeleiders van leeractiviteiten rekening moeten houden