DPSI Flashcards Preview

Preventieve mondzorg praktijkexamen > DPSI > Flashcards

Flashcards in DPSI Deck (14):
1

DPSI staat voor?

- Dutch periodontal screening index (1998)

2

DPSI: criteria

- pocketdiepte
- aanwezigheid van recessies
- aanwezigheid van tandsteen
- aanwezigheid van overhangende vullingen
- bloeding na sonderen

3

Categorie A is

DPSI 0, 1, 2

4

Categorie B is

DPSI 3-

5

Categorie C is

DPSI 3+, 4

6

vanaf DPSI score 1-4 risico op

Gingivitis

7

Vanaf DPSI score 2, 3- risico op

parodontitis

8

Bij een score 0 doen we (behandeling)

Wordt er verder niks gedaan

9

Bij een score 1 doen we (behandeling)

Instructie geven

10

Bij een score 2 doen we (behandeling)

Tandsteen verwijdering en instructie geven

11

Bij een score 3- doen we (behandeling)

Beperkt parodontaal onderzoek

12

Bij een score 3+ doen we (behandeling)

uitgebreid parodontaal onderzoek

13

Bij een score 4 doen we (behandeling)

uitgebreid parodontaal onderzoek

14

Is DPSI een diagnosemiddel?

nee