Plaque index Flashcards Preview

Preventieve mondzorg praktijkexamen > Plaque index > Flashcards

Flashcards in Plaque index Deck (19):
1

Plaque index staat afgekort voor

PI

2

Waarom gebruiken we de plaque index?

- om een objectief beeld te vormen over de evolutie van de plaque controle door de patiënt
- Voor de patiënt is het belangrijk om de gekleurde plaque te zien en te weten hoe hij zich verder kan verbeteren
- onmiddellijk na de opname de patiënt laten meekijken en indien nodig, nieuwe instructies geven

3

plaquescore dient als

- hulpmiddel om de hoeveelheid plaque vast te stellen
- kwaliteit van de zelfzorg in beeld te brengen

4

verband tussen de mondgezondheid en het niveau van zelfzorg

- cariësactiviteit
- gingivitis

5

Geef de verschillende soorten indexen

-Silness en loë
- Quigley en Hein index (wetenschappelijk onderzoek)
- de gemodificeerde navy index
- de vereenvoudigde plaque index

6

Gemodificeerde navy plaque index

- Orban 1972
alle tandoppervlaktes, vestibulair en oraal ingewreven tot aan het tandvlees
- Plaque gekleurd met een wattenstaafje gedrenkt in erythrosine 4%
- enkel de ramfjord elementen worden geëvalueerd (16,36,41,21,44,24)
- toch worden alle tanden gekleurd om de patiënt te informeren over zijn plaquecontrole

7

Gemodificeerde navy plaque index (score)

0= geen plaque
1= plaque, maar niet in contact met gingiva
2= plaque strikt vestibulair of palataal, in contact met gingiva
3= plaque approximaal in contact met de gingiva

8

Hoe bereken je de gemodificeerde navy plaque index

Het totaal aantal scores delen door het aantal gebruikte vakjes (namelijk 6x8=48)

9

Wanneer is mondhygiëne van de patiënt goed? (navy index)

als de PI minder of gelijk aan 0.6 is

10

Wat bestraf de navy index vooral?

de approximale plaque

11

Silness en loë index

- 1972
- plaque wordt niet verkleurd, voornamelijk dikte van plaque wordt onderzocht
- wetenschappelijk onderzoek naar mondspoelingen, tandenborstels en tandpasta

12

Silness en loë index: scores

0= geen plaque
1= geen plaque met het blote oog te zien, maar wanneer je met de sonde over het tandopp schraapt (vooral t.h.v. gingivale rand) vertoont deze wel plaque
2= plaque met het blote oog zichtbaar
3= dikke lagen plaque

13

Quigley en Hein index

- index meer gericht op de coronale uitbreiding van de plaque
- uitgebreidheid van plaque op vestibulaire en linguale/palatale tandoppervlakken na aanbrengen van plaqueverkleuring
- geen verschillende meetplaatsen op de tand, er wordt enkel vestibulair en palataal/linguaal 1 score toegekend
- vooral voor wetenschappelijk onderzoek
- gemodificeerd door Turkesky in 1970

14

Quigley en Hein index: scores

0= geen plaque
1= vlekken plaque t.h.v gingivale rand
2= duidelijk doorlopende band van plaque t.h.v. de gingivale rand, max 1mm breed
3= doorlopende band van plaque t.h.v. de gingivale rand die zich uitstrekt tot 1/3 van het tandoppervlak
4= doorlopende band van plaque vanaf de gingivale rand die zich uitstrekt tot 2/3 van het tandoppervlak
5= doorlopende band van plaque vanaf de gingivale rand over meer dan 2/3 van het tandoppervlak

15

Huidige plaque index (vereenvoudigde plaque index)

- aan- of afwezigheid van plaque nagaan t.h.v de gingivale rand
- per tand 6 meetplaatsen

16

Voor welke kleurstof kunnen kinderen een overgevoelige reactie hebben?

- voor de enkelvoudige rode kleurstof op basis van erythrosine: E124

17

Benodigde materialen klaarzetten:

- dappenglaasje (wegwerp) met plaquevloeistof
- wattenstaafje, microbrusch of los wattenbolletje met pincet
- mondspiegel

18

let op de hygiëne

- handen wassen
- mondmasker en beschermbril aandoen
- handschoenen aandoen
- bedieningsknoppen patiëntenstoel reinigen met alcoholdoekje

19

huidige plaque index: score goed of slecht

score <15%= oké: geringde bijsturing van mondhygiëne
score>15%
- gerichte mondinstructie
- motivatie van patiënt
- afhankelijk van waar de plaque zich bevindt: gerichte poetsinstructie