El futuro irregular Flashcards Preview

A-Spanish - IB-Tom > El futuro irregular > Flashcards

Flashcards in El futuro irregular Deck (20)
1

caber

to fit
cabr- é, ás, á, emos, éis, án

2

decir

to say
dir- é, ás, á, emos, éis, án

3

haber

to have
habr- é, ás, á, emos, éis, án

4

hacer

to do or make
har- é, ás, á, emos, éis, án

5

poder

to be able
pondr- é, ás, á, emos, éis, án

6

poner

to put
podr- é, ás, á, emos, éis, án

7

querer

to want
querr- é, ás, á, emos, éis, án

8

saber

to know
sabr- é, ás, á, emos, éis, án

9

salir

to leave
saldr- é, ás, á, emos, éis, án

10

tener

to have
tendr- é, ás, á, emos, éis, án

11

valer

to be worth
valdr- é, ás, á, emos, éis, án

12

venir

to come
vendr- é, ás, á, emos, éis, án

13

you will tell us

Uds. nos dirán.

14

todos ustedes (querer)

querrán

15

Mientras tanto, los demás (poder)

podrán
mientras tanto= meanwhile.

16

there will be
future tense

habrá

17

there was/were
existed= imperfect tense

había

18

there is/ are
present tense

hay

19

there was/were
occurred= preterite tense

hubo

20

future tense conjugation for regular verbs

é
ás
á
emos
éis
án
applies for AR, ER, IR
eg. Proteger= Protegeré
Aumentar= aumentaré
reducir= reduciré