El hombre Flashcards Preview

Spanish > El hombre > Flashcards

Flashcards in El hombre Deck (75):
1

Sloboda

Libertad

2

Rovnosť

Igualdad

3

Bratstvo

Fraternidad

4

Myslenie

Pensamiento

5

Vzdelávanie

Enseñanza

6

Správanie, správať sa dobre / zle

Comportamiento, comportarse bien / mal

7

Rešpektovať autority a starších

Respetar las autoridades y los mayores

8

Rozlišovať dobro a zlo

Distinguir el bien y el mal

9

Hľadať pomoc iných ľudí

Buscar la ayuda de otros hombres

10

Byť ľudsky

Ser humano

11

Poznať hodnoty

Conocer valores

12

Gentleman

Caballero

13

Drzý

Grosero

14

Stretnutie

Reunión

15

Stretnúť sa s (2)

Reunirse / encontrarse con

16

Návšteva

Visita

17

Pozvať

Visitar

18

Byť pozvaný

Recibir una visitacion

19

Pozdraviť

Saludar

20

Podať si ruku

Darse la mano

21

Pobozkať sa na privítanie

Darse los besos

22

Prinies nejaký darček

Llevar algún regalo

23

Tykať

Tutear / utilizar la forma de tú / tratarse de tú

24

Pravidlá

Reglas

25

Zákony

Leyes

26

Práva

Derechos

27

Povinnosti

Deberes

28

Občan

Ciudadano

29

Potrestať

Testigar

30

Dať pokutu

Poner una multa

31

Doživotný trest

Cadena perpetua

32

Trest smrti (bol zakázaný)

Pena de muerte (fue abolida)

33

Vyhlásiť rozsudok proti / v prospech obvineného

Declarar testigo contra / a favor de procesado

34

Spáchať trestný čin

Cometer un crimen

35

Porušiť normy

Violar las normas

36

Krádež

Robo

37

Vražda

Asesinato

38

Únos

Secuestro

39

Vyjasniť prípad

Aclarar el caso

40

Vysloviť verdikt

Pronunciar la sentencia

41

Byť uznaný za vinného / nevinného

Resultar culpable / inocente

42

Zatknúť

Detener

43

Väzenie

Cárcel

44

Znovu sa zaradiť do spoločnosti

Reintegrarse en la sociedad

45

Túžba zaujať opačné pohlavie

Deseo a agradar el sexo opuesto

46

Tetovanie

Tatuaje

47

Piercing

Perforación

48

Nosiť vyzývavé oblecenie

Llevar ropa excentrica

49

Tvoriť súčasť dobrovoľníckej organizácie, ktora pomáha postihnutým / starým

Formar parte de asociacion de voluntario ayudando personas minusválidas / mayores

50

Zdieľať rovnaky nazor

Compartir una opinion

51

Dostávať dobré znamky

Sacar buenas notas

52

Míňať vreckové

Gastar dinero de bolsillo EN

53

Nahnevať sa

Enfadarse

54

Vyvolávať hádku

Provocar disputa

55

Priateľstvo

Amistad

56

Dovera

Confianza

57

Charakter

Cáracter / indole

58

Zarábať (peniaze)

Cobrar

59

Postihnutí

Minusvalidos / discapacitados

60

Ľahostajný

Indiferente

61

Žiť ťažkým zivotom

Llevar una vida dura

62

Žiť bez pomoci druhých

Vivir sin auyda de otros

63

Cítiť voči niekomu ľútosť

Sentir pena por

64

Bezdomovci

Personas sin hogar / techo

65

Shelter

Centro de acogida

66

Ubytovanie

Alojamiento

67

Prežiť

Sobrevivir

68

Skúsiť drogy

Probar la droga

69

Brať drogy

Tomar la droga

70

Drogová závislosť

Drogodependencia

71

Drogovo zavisli

Drogadictos

72

Vzdať sa drog

Renunciar a las drogas

73

Poškodzovať zdravie

Perjudicar salud

74

Bývalý väzeň

Expresidiario

75

Ostať bez domova

Quedarse sin hogar