Endokrinologi Flashcards Preview

Farmakologi 6. semester > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (41)
Loading flashcards...
1

GnRH-analoger

Stofgruppe:
GnRH-analoger (antagonister + agonister)

Virkning:
Kontinuerlig GnRH → nedsat FSH/LH (fordi GnRH fysiologisk frigives pulsatilt virker en konstant dosis hæmmende) → gonadesuppression

Indikation:
Prostatacancer, endometriose, fibromyomer, pubertas præcox.

Bivirkninger:
Hedeture, hovedpine, nedsat libido, vaginal tørhed, impotens

Indtagelse:
S.c., i.m., næsespray, implantat

2

Menotropin (hMG, humant menopause hormon)

Stofgruppe:
Gonadotropin med follikelstimulerende effekt

Virkning:
FSH-lignende effekt (4% af naturlig FSH-effekt). Stimulerer østrogensekretion.

Indikation:
Anovulative kvinder.

Bivirkninger
Ovariehyperstimulationssyndrom, bækkensmerter.

Indtagelse:
S.C., eller I.M.

3

Follitropin

Stofgruppe:
Gonadotropin med follikelstimulerende effekt

Virkning:
(som FSH) Stimulerer østrogensekretion hos kvinder og spermatogenesen hos mænd.

Indikation:
Anovulative kvinder, mænd med hypogonadotrop hypogonadisme (i kombination med hCG)

Bivirkninger:
Ovariehyperstimulationssyndrom, udflåd, brystspændinger, vaginablødning.

Indtagelse:
S.C.

4

Lutropin

Stofgruppe:
Gonadotropin med luteiniserende effekt

Virkning:
LH-surge → komplet follikelstimulering og ægløsning

Indikation:
Givet sammen med FSH til anovulate kvinder med LH- og FSH-mangel

Bivirkninger:
GI-forstyrrelser, hovedpine, træthed, ovariehyperstimulationssyndrom

Indtagelse:
S.C.

5

17-beta-estradiol og estriol

Stofgruppe:
Naturlige østrogener:

Virkning:
Binder til intracellulære receptorer i mammae (ER-α) og kngoler/kar (ER-β) → gentransskription med følgende effekter:
- Kvindelige sekundære kønskarakteristika
- Væksthormon for endo- og myometrium (ER-β)
- Nedsat knogleturnover ( (ER-α)
- FSH/LH-suppression (p-piller)

Indikation:
Antikonceptiva, klimakterielle gener, postmenopausal osteoporose.

Bivirkninger:
Risiko for endometrie- og mammacancer. P-piller desuden DVT, apoplexi, vægtøgning, blødning.

Indtagelse:
P.o., transdermalt

6

Ethinylestradiol

Stofgruppe:
Syntetisk østrogen

Virkning:
Binder til intracellulære receptorer i mammae (ER-α) og kngoler/kar (ER-β) → gentransskription med følgende effekter:
- Kvindelige sekundære kønskarakteristika
- Væksthormon for endo- og myometrium (ER-β)
- Nedsat knogleturnover ( (ER-α)
- FSH/LH-suppression (p-piller)

Indikation:
Antikonceptiva, hvor det er kombineret med et gestagen

Bivirkninger
Risiko for endometriecancer og mammacancer.
P-Piller: DVT, apoplexi, vægtøgning, blødninger.

Indtagelse:
P.O.

7

Progesteron

Stofgruppe:
Naturligt gestagen

Virkning:
Intracellulære receptorer i endometrie- og mammavæv. Omdanner endometriet fra proliferationsfase til sekretionsfase.

Indikation:
Kvindelig infertilitet pga utilstrækkelig lutealfase. Abortus imminens (truende abort)

Bivirkninger:
Nedsat eller øget appetit, brystspændinger, hedeture, hovedpine, svimmelhed, blødninger

Indtagelse:
Suppositorier (stikpiller)

8

Levonorgestrel (2. generation)

Stofgruppe:
Syntetisk gestagen (spironolaktonanalog)

Virkning:
Supprimerer GnRH, LH og FSH → inhiberer ovulation
Derudover ændringer i tubulær peristaltik, endometriale receptivitet (cervixslimhinden ikke klar til at modtage æg) samt ændringer i mukøs slim i uterus (dårlig transport af æg og sæd)

Indikation:
Anitkonceptiva enten alene (mini-pille) eller kombineret med østrogen (p-pille)
Gives alene i høj dosis (10 x højere dosis end i p-piller) som fortrydelsespille.

Bivirkninger:
DVT (pga koagulationsfaktor II, VII, VIII, IX og X stiger mens antithrombin III falder), apoplexi, vægtøgning, blødninger, brystspændinger

Indtagelse:
P.O.

9

Desogestrel (3. generation)

Stofgruppe:
Syntetisk gestagen (spironolaktonanalog)

Virkning:
Supprimerer GnRH, LH og FSH → inhiberer ovulation
Derudover ændringer i tubulær peristaltik, endometriale receptivitet (cervixslimhinden ikke klar til at modtage æg) samt ændringer i mukøs slim i uterus (dårlig transport af æg og sæd)

Indikation:
Antikonceptive enten alene (mini-pille) eller kombineret med østrogen (p-pille)

Bivirkninger:
DVT (pga koagulationsfaktor II, VII, VIII, IX og X stiger mens antithrombin III falder), apoplexi, vægtøgning, blødninger, brystspændinger

Indtagelse:
P.O.

10

Drospirenon (4. generation)

Stofgruppe:
Syntetisk gestagen (spironolaktonanalog)

Virkning:
Supprimerer GnRH, LH og FSH → inhiberer ovulation
Derudover ændringer i tubulær peristaltik, endometriale receptivitet (cervixslimhinden ikke klar til at modtage æg) samt ændringer i mukøs slim i uterus (dårlig transport af æg og sæd)

Indikation:
Antikonceptive enten alene (mini-pille) eller kombineret med østrogen (p-pille)

Bivirkning:
DVT (pga koagulationsfaktor II, VII, VIII, IX og X stiger mens antithrombin III falder), apoplexi, vægtøgning, blødninger, brystspændinger.

Frarådes pga øget risiko for 6 x øget risiko for DVT.

Indtagelse:
P.O.

11

Cyproteronacetat

Stofgruppe:
Antiandrogen

Virkning:
Blokerer androgenreceptoren

Indikation:
Mandlig hyperseksualitet, prostatacancer.

Bivirkninger:
Leverpåvirking (hepatocellulært carcinon), depression, gynækomasti, osteoporose, ændret libido.

Indtagelse:
P.O., i.m.

12

Clomifem

Stofgruppe:
SERM, antiøstrogen

Virkning:
Partial agonist med høj affinitet for østrogenreceptoren på hypofyseniveau → feedbackhæmning på hypothalamus og hypofysen → øget FSH og LH

Indikation:
Anovulation (PCO)

Bivirkninger:
Påvirkning af leverfunktion, ovariestørrelse, brystspændinger, tågesyn.

Indtagelse:
P.O.

13

Raloxifen

Stofgruppe:
SERM, antiøstrogen

Virkning:
Stimulerer ER-alfa → nedsat knogleturnover
Stimulerer ER-beta → nedsat mammacancerrisiko

Indikation:
Behandling og profylakse ved osteoporose

Bivirkninger:
DVT, hedeture, lægkramper, ødemer

Indtagelse:
P.O.

14

Tamoxifen

Stofgruppe:
SERM, antiøstrogen

Virkning:
Stimulerer ER-alfa → nedsat knogleturnover
Stimulerer ER-beta → nedsat mammacancerrisiko

Indikation:
Mammacancerbehandling. Behandling og profylakse ved osteoporose.

Bivirkninger
DVT, hedeture, lægkramper, ødemer, endometriecancer

Indtagelse:
P.O.

15

Mifepreston

Stofgruppe:
SPRM, syntetisk antiprogesteron

Virkning:
Kompetitiv inhibering af progesteronreceptoren → nedbrydning af kapillærer i endometriet samt øget prostaglandinkoncentration i decidua → kontraktion af uterus → abort.

Indikation:
Medicinsk abort (inden 63 dage)
Må kun udskrives af obstretikere.

Bivirkninger:
Blødninger

Indtag:
P.O.

16

Testosteron

Stofgruppe:
Androgen

Virkning:
Omdannelse i perifert væv til dihydrotestosteron vha 5-alfa-reduktase. Binder til intranukleær receptor → gentransskription:
- Sekundære mandlige kønskarakteristika
- Dyb stemme
- Vækst af genitalier, muskler, knogle
- Lukning af epifyselinier.

Indikation:
Substitutionsbehandling v. Svigtende testikelfunktion (primære testikelsygdomme eller hypofyse/hypothalamus-aksesygdomme)

Bivirkning:
Prostatahypertrofi, acne, hypertension, snorken, øget hæmaglobin, diarre, humørforstyrrelser

Indtagelse:
P.O.

17

Levothyroxin (T4), etroxin

Stofgruppe:
Thyroideahormon

Virkning:
Supplering med thyroideahormon ved manglende produktion.

Indikation:
Myksødem, diffus atoksisk struma, Hashimotos struma, thyroideacancer (mhp suppresion af TSH postoperativt), substitutionsbehandling ved hyperthyreose.

Bivirkninger:
Benign intrakraniel trykstigning, hovedpine, søvnløshed, rastløshed, kvalme, opkast, diarre, kramper, træthed, vægttab, hårtab, øget svedtendens.

Indtagelse:
P.O.

18

I131

Stofgruppe:
Radioaktivt iod

Virkning:
Optages i gl. Thyroidea vha NIS
Emission: lavpenetrant beta- og højpenetrant gamma-stråling → ødelæggelse af thyroideavæv
Kontraindikation: graviditet

Indikation:
Hyperthyroidisme, thyrotoxisk krise

Bivirkning:
Hypothyroidisme, atralgi, GI-forstyrrelser, dyspnø, impotens, depression

Indtagelse:
P.O.

19

Propylthiouracil

Stofgruppe:
Antithyroidide stoffer

Virkning:
Hæmmer thyroideaperoxidase (TPO) → hæmmer iodoxidationer → nedsat T3/T4-syntese.

Indikation:
Hyperthyroidisme

Bivirkninger:
GI-forstyrrelser, makulopapuløst kløende udslæt

Indtagelse:
P.O.

20

Thiamazol

Stofgruppe:
Antithyroidide stoffer

Virkning:
Hæmmer TPO → hæmning af iodoxidation → nedsat T3/T4-syntese

Indikation:
Hyperthyroidisme

Bivirkninger:
GI-forstyrrelser, makulopapuløst udslæt

Indtagelse:
P.O.

21

Propanolol

Stofgruppe:
Beta-blokker (non-selektiv)

Virkning:
Non-selektiv blokering af beta-adrenoreceptorer (Beta1 og beta2):
- Vasokonstriktion
- Bronkokonstriktion
- Nedsat ionotrop, dromotrop, batmodrop og chronotrop effekt.

Indikation:
Arteriel hypertension, thyrotoksikose, profylakse ved angina pectoris og AMI, takyarytmier, oesophagusvaricer, tremor. Kontraindikation: KOL og astma

Bivirkning:
Kolde hænder og fødder, hypoglykæmi, bradykardi, træthed, GI-forstyrrelser.

Indtagelse:
P.O.

22

Calcium, Vitamin D2 (ergokalciferol) og Vitamin D3 (cholekalciferol)

Stofgruppe:
Vitaminer og mineraler

Virkning:
Vitamin D2 og D3 hydrolyseres i leveren og nyrerne → 1,25-(OH2)-D → øget plasma kalcium vha følgende mekanismer:
- Øget intestinal calciumabsorption
- Nedsat renal calciumudskillelse

Indikation:
Hypocalciæmi, vitamin D-mangel, osteoporose (behandling og profylakse)

Bivirkning:
Hypercalciæmi

Indtag:
P.O.

23

Alendronat

Stofgruppe:
Biphosphonater

Virkning:
Hæmmer osteoklastaktiviteten → knogletætheden øges.

Indikation:
Postmenopausal osteoporose og hypercalciæmi.

Bivirkninger:
GI-forstyrrelser, esophagal irritation/ulcerationer, osteonekrose af kæben samt atypysik subtrochantær femurfraktur.

Indtagelse:
P.O. (Pt skal sidde/stå oprejst 30 min efter indtagelse)

24

Zoledronat

Stofgruppe:
Biphosphonater

Virkning:
Hæmmer osteoklastaktiviteten → knogletætheden øges.

Indikation:
Postmenopausal osteoporose og hypercalciæmi.

Bivirkninger:
GI-forstyrrelser, esophagal irritation/ulcerationer, osteonekrose af kæben samt atypysik subtrochantær femurfraktur.

Indtagelse:
P.O. (Pt skal sidde/stå oprejst 30 min efter indtagelse)

25

Cinacalcet

Stofgruppe:
Calcimimetika

Virkning:
CaSR-agonist → nedsat PTH-sekretion
(øger CaRS-receptorens følsomhed for calcium)

Indikation:
Osteoporose og hypercalciæmi (især postoperativt eller ved kontraindikationer for kirurgi)

Bivirkning:
Kvalme, opkast, myalgi, paræstesier

Indtagelse:
P.O.

26

PTH1-34, PTH

Stofgruppe:
Parathyroideahormon

Virkning:
Intermitterende PTH/PTH1-34 → stimulerer PTH1-receptor → øget antal osteoblaster → øget knogledannelse

Indikation:
Osteoporose

Bivirkninger:
Kvalme, opkast, hovedpine, svimmelhed, lægkramper, øget serum calcium (forbigående)

Indtagelse:
S.C.

27

Strontium ranelat

Stofgruppe:
Strontium ranelat

Virkning:
Strontium indbygges i knoglemineralkrystallerne → knogletætheden øges + virker agonistisk på CaSR → nedsat PTH → nedsat knogleresorption Halveringstid: 41 dage

Indikation:
Osteoporose

Bivirkninger:
Milde og forbigående (kvalme, diarre, hovedpine, sedation, øget plasma CK)

Indtag:
P.O.

28

Insulin/NPH

Stofgruppe:
Peptidhormon

Virkning:
Receptortyrosinkinase:
- Øget glukoseoptag, glykolyse og glykogenolyse
- Nedsat glukoneogenese.
- Øget proteinsyntese, nedsat proteolyse
- Øget lipogenese
Samlet effekt: nedsat blodsukker

Indikation:
Type I diabetes (primært)

Bivirkninger:
Refraktionsændring i øjet, antistofdannelse

Indtagelse:
I.V., I.M., S.C.

29

Insulin (glargin og detemir)

Stofgruppe:
Insulinanalog, langsomt virkende

Virkning:
Effekt efter 1-2 timer (max effekt 3-12 timer). Virker 12-36 timer. Strukturelt modificeret insulin, effekt som insulin

Indikation:
Type I diabetes

Bivirkninger:
Hypoglykæmi, allergi, lipohypotrofier, insulinantistoffer, ændret lysbrydning i øjet.

Indtagelse:
S.C.

30

Insulin (aspart og lispro)

Stofgruppe:
Insulinanalog, hurtigt virkende

Virkning:
Effekt efter 15 min (max effekt efter 1-4 timer). Effekt som insulin

Indikation:
Type I diabetes

Bivirkninger:
Hypoglykæmi, allergi, lipohypotrofier, insulinantistoffer, ændret lysbrydning i øjet.

Indtagelse:
S.C.