Energi og Krefter Flashcards Preview

Naturfag > Energi og Krefter > Flashcards

Flashcards in Energi og Krefter Deck (35):
1

Hva er energi?

Evnen til å utføre arbeid. Det som får noe til å skje.

2

Gi eksempler på ulike energiformer.

-Bioenergi
-Energi i mat
-Energi i muskler
-Energi i lyd
-Energi i en strikk
-Energi i en fjær
-Elektrisk energi
-Strålingsenergi

3

Hva er det som har bevegelsesenergi?

Alt som beveger seg. Det kalles også kinetisk energi.

4

Hva er stillingsenergi?

All energi som kommer av at noe har en bestemt posisjon eller stilling. Det kalles også potensiell energi.

5

Hva er en energikjede?

Det viser hva som skjer med energien, og følger veien dens fra en form til en annen.

6

Hva er en energikilde?

Det som holder energien i en form til den går videre til en annen form.

7

Hva er en energimottaker?

Det som holder energien i en form etter at den har fått muligheten av en energikilde.

8

Gi et eksempel på en energikjede.

Muskler (energi i muskler) - Sykkel (bevegelsesenergi) - Dynamo (elektrisk energi) - Lyspære (strålingsenergi).

9

Hva er energiloven?

Energi kan verken skapes eller forsvinne, bare overføres fra en energiform til en annen.
Energien blir fordelt rundt til omgivelsene, for eksempel hos lyspæra blir det bittelitt varmere der hvor lysstrålene treffer. Når energi ender som varme til omgivelsene kan den ikke brukes til noe nyttig, derfor er den en LAVVERDIG energiform. Elektrisk energi derimot er lett å bruke til mange ting, derfor er den HØYVERDIG energi.

10

Hvorfor kan vi snakke om energiforbruk om energi verken kan skapes eller forsvinne?

For hver gang vi utnytter energien, blir den vanskeligere å utnytte neste gang. Det mest korrekte ville vært å si at energien "ikke lenger er tilgjengelig" for oss i stedet for at energien er "brukt opp" for oss.

11

Hva er kraft?

Når noe dytter, løfter eller drar i en gjenstand.

12

Hva er friksjon?

Når vi trekker en gjenstand bortover er friksjon det som hindrer bevegelsen mellom gjenstanden og underlaget.

13

Hva er tyngden?

En kraft som trekker en gjenstand mot jorda.

14

Hva er massen?

Hvor mye stoff en gjenstand består av.

15

Hva er forskjellen på masse og tyngde?

En gjenstands tyngde vil variere, for eksempel er den bare en seksdel på månen en det den er på jorda. Massen vil være den samme overalt.

16

Hvilke måter kan vi overføre energi på?

Arbeid og varme.

17

Hvordan regner vi ut hvor mange gram melk vi må drikke for å utføre et bestemt arbeid?

Energien som trengs : energi per gram = antall gram melk.

18

Hvordan regner vi ut tyngden på en gjenstand?

For å regne ut tyngden til en gjenstand tar vi massen (kg) og ganger med 10.

19

Hvordan regner vi ut effekt, og hva er symbolet for effekt?

Arbeid : tid. Symbolet for effekt er P (power).
Enhet: W (watt)

20

Hva er varme?

Energioverføring p.g.a temperaturforskjell. Energien strømmer fra et sted med høy temperatur til et sted med lav temperatur.

21

Hva er effekt?

Effekt er hvor raskt energien overføres.

22

Hvordan regner vi om km/t til m/s og motsatt?

km/t : 3,6 = m/s
m/s x 3,6 = km/t

23

Hva er den naturfaglige definisjonen på arbeid?

Når en kraft flytter på noe.

24

Hvordan regner vi ut et arbeid?

Arbeid = F (kraft) x s (strekning)

25

Hvordan regner vi ut akselerasjon?

Akselerasjon = (sluttfart - startfart) : tid

26

Hva er sammenhengen mellom kraft og akselerasjon?

For at vi skal kunne akselerere trengs det krefter som virker på oss i den retningen vi ønsker å akselerere. Når vi løper og dytter hardt på bakken, virker det en kraft fra bakken som er like stor.

27

Hvordan regner vi ut kraft?

F (kraft) = m (masse) x a (akselerasjon).

28

Hvordan beskytter en sykkelhjelm mot skade?

En sykkelhjelm inneholder et støtdempende materiale som når blir utsatt for støt presses sammen. Dette gjør at tiden selve sammenstøtet varer blir lengre. Dermed blir akselerasjonen mindre, og da blir også kraften mot hodet mindre.

En sykkelhjelm hjelper også slik at ikke hele belastningen rammer bare ett punkt, men fordeles utover hodet.

29

Hvordan beskytter en sykkelhjelm og bilbelte mot skade?

En sykkelhjelm inneholder et støtdempende materiale som når blir utsatt for støt presses sammen. Dette gjør at tiden selve sammenstøtet varer blir lengre. Dermed blir akselerasjonen mindre, og da blir også kraften mot hodet mindre.

Det er samme greia med et bilbelte, det gjør at kraften som virker på en person i en bil blir mindre, og at sammenstøtet fordeles over lengre tid. Dermed blir akselerasjonen, og dermed kraften, mindre.

En sykkelhjelm hjelper også slik at ikke hele belastningen rammer bare ett punkt, men fordeles utover hodet.

30

Hva er symbolet og enheten til tyngde?

Symbol: G
Enhet: N (newton)

31

Hva er symbolet og enheten til kraft?

Symbol: F (force)
Enhet: N (newton)

32

Hva er symbolet og enheten til masse?

Symbol: m
Enhet: g

33

Hva er symbolet og enheten til energi?

Symbol:
Enhet: J (Joule)

34

Hva er symbolet og enheten til arbeid?

Symbol: W
Enhet: J (Joule)

35

Hva er symbolet og enheten til akselerasjon?

Symbol: a
Enhet: m/s^2