eng 7 Flashcards Preview

english > eng 7 > Flashcards

Flashcards in eng 7 Deck (54)
Loading flashcards...
1

innermost thoughts

najskrytsze myśli

2

high-pressure job

high-pressure job

3

a bone of contention

kość niezgody

4

to flit

to flsh; przemknąć

5

with a view to sth

having the intention of doing sthm

6

amenity

urok, grzeczności, udogodnienia

7

the provision of sth to sb

dostarczenie czegoś komuć

8

contentment

zadowolenie

9

harness

attach

10

tantalizing

kuszące

11

titillating

podniecające

12

provision against sth

zabezpieczenie na wypadek czegoś

13

gripping [book, speaker, tale]

porywające

14

enthralling

pasjonujący, fascynujący

15

insinuating [smile]

znaczący

16

wonky

wobbly, croocked, faulty

17

avid

eager, enthusiastic

18

solicitous

concerned, zatroskany

19

fumble

seach clumsily

20

rascal

łobuziak

21

loafer

próżniak

22

clad

przyodziana

23

prissy

nadęty

24

aggregate

combine, group

25

when push comes to shove

w najgorszym wypadku

26

to be short of cash

cierpieć z braku gotówki

27

varnish

lakier

28

old habits die hard

old habits die hard

29

to skive off

wymigiwać się, urywać z pracy

30

to strike up a conversation

zagadać

31

burst of anger

wybuch złości

32

to tip the scale to sb's favor

przechylić szalę na czyjąś korzyść

33

pay compliments

prawić komplementy

34

chit list

pokwitowanie, rachunek zysków i strat

35

untapped

niewykorzystany

36

advisedely

świadomie, z rozmysłem

37

advisory [ex. services]

doradczy [np. usługi]

38

age-old

stary jak świat

39

ageless

niestarzejący się, w nieokreślonym wieku

40

ageism

dyskryminacja z powodu wieku

41

to allege

twierdzić, utrzymywać

42

inanimate

martwy

43

antiquated

old-fashioned, obsolete

44

appreciable [difference, rise, fall]

znaczny [difference, rise, fall]

45

arson/arsonist

podpalenie/podpalacz

46

allegation

twierdzenie

47

artful

ingenious [sculpture]; sillful, crafty [polititian, speaker]

48

to be in the ballpark

mieścić się w granicach

49

broadminded

tolerancyjny, o otwartym umyśle

50

broadside

criticism

51

ballpoint

pióro kulkowe

52

ballpark figure

wartość orientacyjna

53

broadside of insults

grad obelg

54

to bulglarize

włamywać się