eng 8 Flashcards Preview

english > eng 8 > Flashcards

Flashcards in eng 8 Deck (43)
1

to pull through

wylizać się; wykaraskać się

2

they are not ON speaking terms

nie rozmawiają ze sobą

3

by and large

ogólnie rzecz biorąc

4

but FOR his luck, he wouldn't...

gdyby nie jego szczęście,....

5

incalculable

unpredictable

6

careworn

znękany

7

celebratory [air, mood]

uroczysty [air, mood]

8

celebrant

participant

9

ceremonious [event]

uroczysty [event]

10

characterless

bez charakteru

11

claimant

ubiegający się, rozczący sobie prawa

12

outclass

przewyższać o klasę

13

clean-cut

clear-cut

14

to get one's comeuppance

dostać za swoje

15

budget tourists

tourists operating on a shoe string

16

spillover

skutek uboczny

17

jaded

znużony

18

jazz sth up

liven up

19

That's interesting. I'm all ears

That's interesting. I'm all ears

20

visitor economy

economy based on tourism

21

fern

paprotka

22

rudimentary

primitive, basic

23

anomalous

nietypowy, nieregularny

24

pernicious

detrimental

25

tart up

podrasować

26

.'grimase

robić grymas

27

.'vagaries

unexpected and unpredicted changes

28

verbatim

literal

29

reputable

one that has good opinion; regarded;respected

30

to recoil

cofnąć, wzdrygnąć się

31

commendable

godny uznania, pochwały

32

recapitulate

zreasumować

33

recalcitrant

krnąbrny

34

to make one's name

wyrobić sobie reputację

35

of considerable standing

mający wysoką pozycję

36

discoloration

odbarwienie

37

to get one's come'uppance

dostać za swoje

38

composure

opanowanie

39

composite

kompozyt, połączenie; [adj] złożony

40

decomposition

rozkład

41

contemptuous

pogardliwy

42

courteous

uprzejmy

43

courtier

dworzanin, dworka