Essential Anatomy, Muscles - Upper Limb Flashcards Preview

TuLE > Essential Anatomy, Muscles - Upper Limb > Flashcards

Flashcards in Essential Anatomy, Muscles - Upper Limb Deck (64):
1

Musculus trapezius

Lähtee selkärangasta ja kiinnittyy claviculan lateraaliosaan, acromioniin sekä spina scapulaeen, vetää lapaluita yhteen, nostaa sekä laskee olkapäitä

2

Musculus pectoralis major

Lähtee claviculan mediaaliosasta sekä sternumista, kiinnittyy tuberculum majukseen, adduktoi, sisäkiertää ja fleksoi olkavartta, auttaa hengityksessä

3

Musculus biceps brachii caput longum

Lähtee scapulan tuberculum supraglenoidalesta, kiinnittyy tuberositas radiihin, fleksoi kyynärvartta, supinoi, abduktoi ja sisäkiertää humerusta

4

Musculus biceps brachii caput breve

Lähtee scapulan processus coracoideuksesta, kiinnittyy tuberositas radiihin, fleksoi kyynärvartta, supinoi, abduktoi ja sisäkiertää humerusta

5

Musculus brachialis

Lähtee humeruksen anterioriselta puolelta, kiinnittyy ulnan processus coronoideukseen, fleksoi kyynärvartta

6

Musculus triceps brachii caput laterale

Osa musculus triceps brachiita, kiinnittyy ulnan olecranoniin, ektensoi kyynärvartta

7

Musculus triceps brachii caput mediale

Osa musculus triceps brachiita, kiinnittyy ulnan olecranoniin, ekstensoi kyynärvartta

8

Musculus triceps brachii caput longum

Lähtee scapulan tuberculum infraglenoidalesta, kiinnittyy ulnan olecranoniin, ektensoi kyynärvartta, ektensoi ja adduktoi olkavartta

9

Musculus latissimus dorsi

Lähtee selkärangasta, kylkiluista sekä scapulan angulus inferiorista, kiinnittyy humeruksen tuberculum minukseen ja sulcus intertubercularikseen, extensoi, adduktoi ja sisäkiertää olkavartta, auttaa hengityksessä

10

Musculus deltoideus

Lähtee acromionista, spina scapulaesta ja claviculan lateraalisesta osasta, kiinnittyy tuberositas deltoideaan humeruksessa, abduktoi olkavartta sekä kiertää ja nostaa

11

Musculus supraspinatus

Lähtee scapulan fossa supraspinatuksesta spina scapulaen yläpuolelta, kiinnittyy tuberculum majukseen humeruksessa, abduktoi olkavartta

12

Musculus infraspinatus

Lähtee scapulan fossa infraspinatuksesta spina scapulaen alapuolelta, kiinnittyy humeruksen tuberculum majukseen, ulkokiertää olkavartta

13

Musculus teres minor

Lähtee scapulan lateraali reunasta, kiinnittyy humeruksen tuberculum majukseen, ulkokiertää ja adduktoi olkavartta

14

Musculus teres major

Lähtee scapulan alakulman dorsaalipuolelta, kiinnittyy humeruksen tuberculum minukseen, sisäkiertää, adduktoi ja ekstensoi olkavartta

15

Musculus rhomboideus major

Lähtee selkärangasta, kiinnittyy scapulan mediaalireunaan spinan alapuolelle, stabiloi, retraktoi, nostaa ja kääntää scapulaa

16

Musculus rhomboideus minor

Lähtee selkärangasta, kiinnittyy scapulan mediaalireunaan spinan alapuolelle, stabiloi, retraktoi, nostaa ja kiertää scapulaa

17

Musculus levator scapulae

Lähtee niskanikamista, kiinnittyy scapulan mediaaliseen yläkulmaan, liittyy pään ja olkapäiden lateraalifleksioon

18

Musculus pectoralis minor

Lähtee kylkiluista 3-5, kiinnittyy processus coracoideukseen scapulassa, vetää scapulaa mediaalisesta, eteen- ja alaspäin, auttaa hengityksessä

19

Musculus subscapularis

Lähtee scapulan fossa subscapulariksesta, kiinnittyy humeruksen tuberculum minukseen, sisäkertää ja ekstensoi olkavartta

20

Musculus serratus anterior

Lähtee kylkiluista, kiinnittyy scapulan mediaalireunaan kylkiluiden puolelle, vetää scapulaa eteenpäin, laskee olkavartta kohotetusta asennosta ja nostaa kylkiluita

21

Musculus subclavius

Lähtee ylimmäästä kylkiluusta, kiinnittyy claviculan acromionin puoleiseen päähän, vetää claviculaa alas ja eteen, nostaa ylintä kylkiluuta

22

Musculus coracobrachialis

Lähtee scapulan processus coracoideuksesta, kiinnittyy humeruksen yläkolmannekseen etupuolelle, flekoi, adduktoi ja sisäkiertää olkavartta

23

Musculus brachioradialis

Lähtee humeruksen crista supracondylaris lateraliksesta ja lateraalisesta septum intermuscularesta, kiinnittyy radiuksen processus styloideus radiihin, fleksoi kyynärvartta, supinoi ja pronatoi kyynärvartta

24

Aponeurosis bicipitalis

Lähtee tuberositas radiista, kiinnittyy fascia antebrachiumiin, suojaa brachiaalista valtimoa ja nervum medianusta

25

Musculus pronator teres

Lähtee humeruksen mediaalisesta epicondyluksesta ja ulnan processus coronoideuksesta, kiinnittyy radiuksen lateraaliosaan, pronatoi kyynärvartta sekä hieman fleksoi

26

Musculus extensor carpi radialis longus

Lähtee humeruksen crista supracondylaris lateraliksesta, kiinnittyy toiseen metakarpaaliluuhun, ektensoi ja abduktoi rannetta

27

Musculus supinator

Lähtee humeruksen lateraalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy radiuksen lateraalipuolelle proksimaalisesti, supinoi kyynärvartta

28

Musculus extensor digitorum

Lähtee humeruksen lateraalisesta epikondyluksesta, ekstensoi rannetta sekä sormia (ei peukalo), abduktoi sormia

29

Musculus flexor carpi ulnaris

Lähtee humeruksen mediaalisesta epikondyluksesta sekä olecranonista, kiinnittyy pisiformiin ja viidenteen metakarpaaliluuhun, fleksoi rannetta ja adduktoi kättä

30

Musculus flexor carpi radialis

Lähtee humeruksen mediaalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy toiseen ja kolmanteen metakarpaaliluuhun, fleksoi rannetta ja abduktoi kättä

31

Musculus flexor digitorum superficialis

Lähtee humeruksen mediaalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy sormien (ei peukalo) keskimmäisiin phalangeihin, fleksoi rannetta ja kyynärvartta sekä sormien ensimmäistä ja toista niveltä

32

Musculus palmaris longus

Lähtee humeruksen mediaalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy kämmenen aponeuroosiin, kiristää kämmenen aponeuroosia, fleksoi rannetta ja kyynärvartta

33

Musculus flexor digitorum profundus

Lähtee ulnan posterioriselta ja mediaaliselta reunalta sekä membrana interossea antebrachiista, kiinnittyy distaalisten phalangien kämmenpuolelle, fleksoi rannetta sekä sormia etenkin viimeinen nivel

34

Musculus extensor carpi radialis brevis

Lähtee humeruksen lateraalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy kolmanteen metakarpaaliluuhun kämmenselän puolelle, ekstensoi ja abduktoi rannetta

35

Musculus extensor carpi ulnaris

Lähtee humeruksen lateraalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy viidennen metakarpaaliluun mediaalipuolelle, extensoi ja adduktoi rannetta

36

Musculus extensor digiti minimi

Lähtee humeruksen lateraalisesta epikondyluksesta, kiinnittyy pikkusormeen, ektensoi rannetta, abduktoi ja ektensoi pikkusormea

37

Musculus abductor pollicis longus

Lähtee membrana interossea antebrachiista, kiinnittyy peukalon metakarpaaliluuhun radiaalipuolelle, abduktoi peukalon radiokarpaali ja carpometakarpaali niveliä

38

Musculus flexor pollicis longus

Lähtee membrana interossea antebrachiista ja radiuksen etupuolelta, kiinnittyy peukalon phalange distalen, abduktoi rannetta, fleksoi peukaloa

39

Musculus pronator quadratus

Lähtee ulnan etupuolelta distaalisesti, kiinnittyy radiuksen etupuolelle distaalisesti, pronatoi kyynärvartta ja stabiloi distaalista radioulnaarista niveltä

40

Musculus extensor pollicis longus

Lähtee ulnan posterolateraaliselta pinnalta ja membrana interossea antebrachiista, kiinnittyy peukalon distaaliseen phalangiin, adduktoi peukalon carpometakarpaali niveltä, ekstensoi peukalon muita niveliä, ekstensoi rannetta

41

Musculus extensor pollicis brevis

Lähtee radiuksen posterioriselta pinnalta ja membrana interossea antebrachiista, kiinnittyy peukalon proksimaali phalangiin, ekstensoi peukalon kahta ensimmäistä niveltä

42

Musculus extensor indicis

Lähtee ulnan posterolateraaliselta pinnalta ja membrana interossea antebrachiista, kiinnittyy etusormeen, ekstensoi rannetta sekä etusormea

43

Musculus lumbricales manus

Kaikilla sormilla omansa (ei peukalo), yhteensä neljä, lähtee musculus flexor digitorum profunduksen jänteestä, kiinnittyy proksimaali phalangiin, fleksoi sormien kahta ensimmäistä niveltä

44

Musculus adductor pollicis

Lähtee kolmannen metakarpaaliluun kämmenpuolelta, kiinnittyy peukalon proksimaaliseen phalangiin, adduktoi peukaloa

45

Musculus flexor pollicis brevis

Lähtee flexor retinaculumista sekä os capitatumista ja os trapeziumista, kiinnittyy peukalon proksimaali phalangiin, fleksoi peukalon kahta ensimmäistä niveltä

46

Musculus abuctor digiti minimi

Lähtee os pisiformesta, kiinnittyy pikkusormen proksimaali phalangiin, liikuttaa pikkusormea

47

Musculus interosseus dorsalis manus

Jokaisella sormella omansa, yhteensä neljä, lähtee metakarpaaliluista, kiinnittyy proksimaali phalangiin, fleksoi metakarpophalangeaali niveltä, extensoi ja abduktoi phalanginiveliä

48

Musculus interosseous palmares

Useita, lähtee metakarpaaliluun kämmenen puolelta, kiinnittyy proksimaaliseen phalangiin, fleksoi metakarpophalanginiveltä ja ektensoi ja adduktoi phalanginiveliä

49

Musculus flexor digiti minimi brevis

Lähtee os hamatesta, kiinnittyy pikkusormen proksimaaliseen phalangiin, fleksoi pikkusormen ensimmäistä niveltä

50

Musculus opponens digiti minimi

Lähtee os hamatesta, kiinnittyy pikkusormen metakarpaaliluuhun, opposoi pikkusormea

51

Nervus dorsalis scapulae

Motorinen hermo, lähtee ramix nervi C5, hermottaa mm. rhomboideus major ja minor

52

Nervus thoracicus longus

Motorinen hermo, lähtee ramix nervi C5-C7, hermottaa m. serratus anterior

53

Nervus suprascapularis

Motorinen hermo, lähtee truncus superiorista, hermottaa mm. supraspinatus ja infraspinatus

54

Nervus subclavius

Motorinen hermo, lähtee truncus superiorista, hermottaa m. subclaviusta

55

Nervus pectoralis lateralis

Motorinen hermo, lähtee fasciculus lateraliksesta, hermottaa pectoralis majoria

56

Nervus musculocutaneus

Motorinen ja sensorinen hermo, lähtee fasciculus lateraliksesta, hermottaa olkavarren anteorisia lihaksia sekä kyynärvarren lateraaliosan ihoa

57

Nervus pectoralis medialis

Motorinen hermo, lähtee fasciculus medialiksesta, hermottaa mm. pectoralis minor ja major

58

Nervus cutaneus brachii mediale

Sensorinen hermo, lähtee fasciculus medialiksesta, hermottaa ihoaa olkavarren mediaalipuolella distaalisesti

59

Nervus cutaneus antebrachii mediale

Sensorinen hermo, lähtee fasciculus medialiksesta, hermottaa kyynärvarren mediaalipuolen ihoa

60

Nervus medianus

Motorinen ja sensorinen hermo, lähtee fasciculi medialiksesta ja lateraliksesta, hermottaa kyynärvarren anteoripuolen lihaksia paitsi m. flexor carpi ulnaris ja osaa m. flexor digitorum profunduksesta, lisäksi peukalon thenaris lihakset ja lumbricales I & II sekä käden kämmenpuolen ihoa peukalosta nimettömän puoleenväliin

61

Nervus ulnaris

Motorinen ja sensorinen hermo, lähtee fasciculus medialiksesta, hermottaa käden pieniä lihaksia paitsi 3 thenar lihasta ja lumbricale I & II, lisäksi m. flexor carpi ulnaris ja osa m. flexor digitorum profundus sekä kämmenen iho pikkurillin alueella ja puolet nimettömästä

62

Nervus subscapularis

Motorinen hermo, lähtee fasciculus posteriorista, hermottaa m. subscapularista ja m. teres majoria

63

Nervus thoracodorsalis

Motorinen hermo, lähtee fasciculus posteriorista, hermottaa m. latissimus dorsia

64

Nervus axillaris

?