Luento, Yläraaja Flashcards Preview

TuLE > Luento, Yläraaja > Flashcards

Flashcards in Luento, Yläraaja Deck (53):
1

Angulus

Kulma

2

Caput

Pää (luu)

3

Collum

Kaula (luu)

4

Corpus

Vartalo (luu)

5

Condylus

Humeruksen distaalinen pää

6

Anteriorinen

Etummainen

7

Posteriorinen

Taaimmainen

8

Extremitas sternalis

Claviculan vartalon puoleinen pää

9

Fossa

Painauma luussa

10

Foramen

Reikä/aukko luussa

11

Acromion

Scapulan spina scapulaen olkapään puoleinen pää

12

Spina scapulae

Scapulan luuosa joka kulkaa scapulan mediaalireunasta olkapäähän

13

Capitulum

Humeruksen distaalipään nivelpinta johon radiuksen caput kiinnittyy

14

Brachium

Olkavarsi

15

Antebrachium

Kyynärvarsi

16

Fascia

Peitinkalvo, ympäröi esim lihaksia

17

Osteotendinous junction

Jänteen yhtymäkohta luuhun

18

Origo

Lihaksen lähtökohta

19

Insertio

Lihaksen kiinnityskohta joka liikkuu, yleensä distaalinen pää

20

Tendo

Jänne

21

Aponeuroosi

Tasomainen jännerakenne joka liittää lihaksen liikutettavaan osaan

22

Musculus coracobrachialis

Lihas joka lähtee lapaluun coracoideus (korppi) lisäkkeestä ja kiinnittyy humeruksen anterioriseen osaan, toimii olkavarren fleksorina, adduktorina ja mediaalirotaattorina

23

Musculus brachialis

Lihas joka lähtee humeruksen anterioriselta puolelta ja kiinnittyy ulnan processus coronoideukseen, toimii kyynärvarren fleksorina

24

Flexori

Koukistaja

25

Extensori

Suoristaja

26

Musculus trapezius

Selän pinnallinen lihas joka lähtee selkärangasta ja kiinnittyy claviculan lateraali osaan, acromionin mediaaliosaan sekä spina scapulaen superioriselle reunalle, liikkuttaa scapulaa nostaen, laskien, vetäen yhteen sekä kääntäen

27

Musculus

Lihas

28

Musculus deltoideus

Olkapään lihas joka lähtee acromionista, spina scapulaen inferioriselta pinnalta ja claviculan lateraalisosasta ja kiinnittyy tuberositas deltoideaan humeruksen lateraalipinnalla, toimii olkavarren abduktorina sekä kääntäjänä

29

Musculus pectoralis minor

Pieni rintalihas joka lähtee 3-5 rintaluusta ja kiinnittyy scapulan coracoideus lisäkkeeseen, jää pectoralis majorin alle, vetää scapulaa sisään ja alas, auttaa hengityksessä

30

Musculus pectoralis major

Iso rintalihas joka lähtee clavuculan mediaaliosasta, sternumista sekä kylkiluista 1-6, kiinnittyy humeruksen tuberculum majoriin, toimii olkavarren adduktorina, sisäkierrossa sekä eteen nostossa, auttaa hengityksessä

31

Septum

Seinä

32

Epimysium

Lihaksia ympäröivä elastinen sidekudoskalvo

33

Breve

Lyhyt

34

Longum

Pitkä

35

Margo

Reuna

36

Articulatio fibrosa

Sidekudos liitos luiden välillä

37

Articulatio cartilaginea

Rustoliitos luiden välillä

38

Articulatio synovialis

Nivel, liikkuva nivel, nivelnestettä

39

Cavitas articularis

Nivelontelo

40

Capsula articularis

Nivelpussi

41

Membrana synovialis

Nivelkalvo

42

Discus articularis

Nivellevy

43

Diarthrosis

Liikkuva nivel, synonyymi synoviaalinivelelle

44

Abduktio

Loitonnus

45

Adduktio

Lähennys

46

Supinaatio

Kyynärvarren ulkokierto

47

Pronaatio

Kyynärvarren sisäkierto

48

Articulatio glenohumeralis

Olkanivel

49

Bursa

Limapussi

50

Bursa subdeltoidea

Bursa musculus deltoideuksen ja olkanivelen nivelkapselin välillä

51

Bursa subacromialis

Acromionin alta löytyvä bursa eli limapussi

52

Articulatio cubiti

Kyynärpään nivel

53

Musculotendinous junction

Jänteen ja lihaksen yhtymäkohta?