Estètica Flashcards Preview

Filosofia > Estètica > Flashcards

Flashcards in Estètica Deck (30):
1

Que és l'estètica?

És un neologisme del S.XVIII. Prové de la paraula Aisthesis que en greg significa sensació o percepció. El primer en utilitzar-la va ser Baumgarten. Durant l'il.lustració, es va entendre com la branca de l'epistemologia que estudia les sensacions.

2

Què és la bellesa?

És allò comú que tenen els distints objectes bells.

3

Què és allò bell?

Són els diferents objectes que consideram bells. I és bell allò que resulta agradable als sentits i ens causa plaer.

4

Objectivisme

Respatlla que la facultat de la bellesa esta en l'objecte percebut.
La bellesa és una qualitat de l'objecte; i aquest ens provoca una emoció.

5

Subjectivisme

Diu que la bellesa esta en els ulls que miren, la ment que reflexiona i el cor que sent.
La bellesa esta en la ment de la persona que sent una emoció davant un objecte. Així, la bellesa depen de la persona.

6

Què és "Allò sublim"?

És allò que no encaixa dins la nostra ment.

7

Quin pensament s'instaura en la vida de la fama i perque?

S'instaura el pensament de viure en el record dels altres, perque tots morim. I volem deixar constància del nostre pas pel món.

8

En quin llibre Immanuel Kant reflexiona sobre l'estètica?

En el llibre "Crítica del judici".

9

Què és per Kant "allò sublim"?

Allò sublim, per Kant és atraient pero també terrible.

10

Quin és el tret més característic de la bellesa?

L'interés desinteressat.

11

Quin és l'ideal de l'art en l'il.lustració?

És tornar a la representació de la bellesa harmònica del mon.

12

Concepte de mimesis

L'art copia o representa la natura.

13

Què és la raó?

És la facultat humana que ens permet enraonar.

14

Quan enraonam?

Enraonam quan feim servir el pensament a partir d'unes regles que ens serveixen per arribar a una conclusió sobre una cosa.

15

Què és l'epistemologia?

És la branca de la filosofia que analitza en què consisteix el coneixement, en determina l'origen, el mètode per obtenir-lo i els límits.

16

Què és el coneixement?

És l'informació que un subjecte poseeix d'un objecte.

17

Concepte de coneixement

Utilitzam la paraula coneixement com a sinònim de saber; i precisament és aquest l'ús que ens interessa.

18

Què és l'opinió?

És una apreciació subjectiva de la qual ni esteim segurs ni la podem provar davant altres. Sol ser una valoració de la realitat que es basa en els nostros interessos.

19

Quins són els dos usos de creença?

Ús dubitatiu i Ús assertiu.

20

Què és el saber?

És una creença de la qual estem segurs i tambe podem provar.

21

Orígen del coneixement

El coneixement constitueix un coneixement elaborat a través dels símbols que fan referència a allò percebut i que sempre substitueixen allò percebut.

22

Explica la teoria innata de la reminiscència.

En la teoria innata de la reminiscència, Plató pensava que els conceptes o idees no son apreses, naixem amb ells.

23

Què és un judici o enunciat?

És una construcció lingüística en la que afirmam o negam un fet.

24

En què consisteix l'empirisme?

Aquest negava les idees innates i donava importància a l'experiència sensible.

25

Quin és el principal representant de l'empirisme?

David Hume

26

En què consisteix el racionalisme?

Aquest dóna importància a les idees innates i al coneixement racional.

27

Quin és el principal representant del racionalisme?

René Descartes

28

Què és la veritat?

És un terme polisèmic. Té molts significats depenent del context en que l'usem.

29

Què van proposar els filòsofs per saber què és veritat i què no ho és?

Van proposar una criteris de veritat.

30

Què deia Bertrand Russell sobre el coneixement?

Deia que el coneixement no tindria lloc si no tinguessim creença en l'existència de la veritat.