ET Questions, Connectors, Prepositions Flashcards Preview

Turkish Decks > ET Questions, Connectors, Prepositions > Flashcards

Flashcards in ET Questions, Connectors, Prepositions Deck (95):
1

What

Ne

2

Why

Neden

3

Why

Niye

4

Where

Nerede

5

To where

Nereye

6

From where

Nereden

7

When

Ne zaman

8

How much

Ne kadar

9

Who

Kim

10

To whom

Kime

11

From whom

Kimden

12

With whom

Kimle

13

Whose

Kimin

14

How

Nasıl

15

Which

Hangi

16

How many

Kaç

17

At what time

Kaçta

18

How old

Kaç yaşında

19

Is there

Var mı

20

Isn't there

Yok mu

21

There is

Var

22

There is not

Yok

23

Its' next

Yanında

24

Its' age

Yaşında

25

And

Ve

26

Or

Veya

27

Or

Ya da

28

But

Ama

29

So

Böylece

30

Otherwise

Başka

31

Because

Çünkü

32

Then

Sonra

33

Also

De / Da

34

Alternatively

İse

35

For

İçin

36

With

ile

37

Maybe

Belki

38

Next

Sonraki

39

Under

altında

40

Inside

İçinde

41

On

Üstünde

42

Same

Aynı

43

Different

Farklı

44

Outside

Dışarı

45

Ago

Önce

46

Really

Gerçekten

47

Never (Strong)

Asla

48

Never no

Asla hayır

49

If

Eğer

50

Not one time

Hiç bir zaman

51

In

-de, -da

52

On

-de, -da

53

Into

İçine

54

Over

Üstünde

55

Under

Altında

56

To

-e, -a

57

At

-de, -da

58

By

Yan

59

For

İçin

60

From

-den, -dan

61

Of

-ın, -in

62

Off

Uzak

63

Up

Yukarı

64

Down

Aşağı

65

Near

Yakın

66

Past

Geçe

67

Out

Dışarı

68

Outside

Dışarı

69

Along

Boyunca

70

Among

Arasında

71

Beneath

Altında

72

Between

Arasında

73

Before

Önce

74

Beside

Yanında

75

Below

Altında

76

Behind

Arkasında

77

Inside

-de, -da

78

Beyond

Öte

79

During

Boyunca

80

Like

Gibi

81

Through

Boyunca

82

Except

Dışında

83

With

İle, -le, -la

84

Without

-sız/siz/suz/süz

85

Within

-de, -da

86

Undernearth

Altında

87

Toward

-e/-a

88

Since

Çünkü

89

Throughout

Boyunca

90

Onto

Üstüne

91

Inside

İç

92

After

Arkasından

93

Amid

Arasına

94

Above

Üstünde

95

Above & beyond

-den öte / -dan öte