TE Questions, Connectors, Prepositions Flashcards Preview

Turkish Decks > TE Questions, Connectors, Prepositions > Flashcards

Flashcards in TE Questions, Connectors, Prepositions Deck (78):
1

Ne

What

2

Neden

Why

3

Niye

Why

4

Nerede

Where

5

Nereye

To where

6

Nereden

From where

7

Ne zaman

When

8

Ne kadar

How much

9

Kim

Who

10

Kime

To whom

11

Kimden

From whom

12

Kimle

With whom

13

Kimin

Whose

14

Nasıl

How

15

Hangi

Which

16

Kaç

How many

17

Kaçta

At what time

18

Kaç yaşında

How old

19

Var mı

Is there

20

Yok mu

Isn't there

21

Var

There is

22

Yok

There is not

23

Yanında

Its' next

24

Yaşında

Its' age

25

Ve

And

26

Veya

Or

27

Ya da

Or

28

Ama

But

29

Böylece

So

30

Başka

Otherwise

31

Çünkü

Because

32

Sonra

Then

33

De / Da

Also

34

İse

Alternatively

35

İçin

For

36

ile

With

37

Belki

Maybe

38

Sonraki

Next

39

altında

Under

40

İçinde

Inside

41

Üstünde

On

42

Aynı

Same

43

Farklı

Different

44

Gerçekten

Really

45

Asla

Never (Strong)

46

Asla hayır

Never no

47

Eğer

If

48

Hiç bir zaman

Not one time

49

-de, -da

In, On, At, Inside, Within

50

İçine

Into

51

Üstünde

Over, Above, Onto

52

-e, -a

To

53

Yan

By

54

İçin

For

55

-den, -dan

From

56

-ın, -in

Of

57

Uzak

Off

58

Yukarı

Up

59

Aşağı

Down

60

Yakın

Near

61

Geçe

Past

62

Dışarı

Out, Outside

63

Arasında

Among, Between, Amid

64

Önce

Before, Ago

65

Yanında

Beside

66

Altında

Below, Beneath, Under, Underneath

67

Arkasında

Behind

68

Öte

Beyond

69

Gibi

Like, similar to

70

Boyunca

Through, Throughout, Along, During

71

Dışında

Except

72

İle, -le, -la

With

73

-sız/-siz/-suz/-süz

Without

74

-a/-e

Toward

75

Çünkü

Because

76

İç

Inside

77

Arkasından

After

78

-den öte/-dan öte

Above & beyond