Eye Allergies Flashcards Preview

Pharmaceuticals FDA > Eye Allergies > Flashcards

Flashcards in Eye Allergies Deck (10):
1

Ketorolac Tromethamine

Eye Allergies

2

Azelastine HCl SL

Eye Allergies

3

Bepreve E SL

Eye Allergies

4

Elestat E SL

Eye Allergies

5

Emadine E

Eye Allergies

6

Epinastine E SL

Eye Allergies

7

Lastacaft SL

Eye Allergies

8

Optivar E SL

Eye Allergies

9

Pataday E SL

Eye Allergies

10

Patanol E SL

Eye Allergies