Fakta Flashcards Preview

Hindiusm > Fakta > Flashcards

Flashcards in Fakta Deck (19)
Loading flashcards...
1

Var kommer religionen ifrån?

Hinduismen kommer ifrån Indien

2

Hur många procent av Indiens befolkning antas var hinduer?

Ca 80 %

3

När och hur bildades religionen?

Hinduismens historia kan spåras tillbaka till ca 3000 f.kr, men har förändrats mycket sedan dess.
Indusområdet invaderades av Arierna vid ca 1500 f.kr och sammansmältningen av båda folkens etnicitet skapade hinduismen.
Under denna tid skrevs Veda-skrifterna, några av hinduismens heliga skrifter.
Hinduismen har ingen upphovsman som de andra världsreligionerna.

4

Vad är/innehåller vedaskrifterna?

De är heliga texter, skrivna på sanskrit.
Alla delar är inte tolkade eftersom man inte vet vad alla delar betyder.
Det finns många skrifter och olika uppfattningar om vilka som ingår i Vedaskrifterna, till skillnad från Bibeln och Koranen

5

Vilket gudsbegrepp har religionen?

Beroende på hur man tänker kan religionen vara polyteistisk eller monoteistisk, de flesta skulle dock kategorisera den som polyteistisk. Det finns otaliga gudar inom hinduismen, en Gud för varje tänkbart tillfälle i livet.

6

Vad är brahman?

Man tror på en världssjäl; Brahman, som alla gudar och människor kommer ifrån. Alla själar har alltså samma ursprung.

7

Vad är Moksha?

Hinduismens frälsning. Då vi slutar återfödas och När våra själar återvänder till världssjälen Brahman.

8

Vem är Brahma?

Skaparguden. Ett slags förkroppsligande av världssjälen

9

Vem är Vishnu?

Guden som håller världen i rörelse, Upprätthållaren.

10

Vem är Shiva?

Guden av förstörelse som bryter ned inför återfödelse

11

Vad bildar gudarna Brahma, Vishnu & Shiva?

En symbol för det kretslopp av liv som är en del av hinduismens tro

12

Vem är Ganesh?

Gud av klokhet och lärdom.

13

Vem är Parvati?

Vishetsgudinnan

14

Vem är Kali?

Dödsgudinnan

15

Vem är Lakshmi?

Turen och skönhetens gudinna

16

Vad tror hinduer händer efter döden?

Man reinkarneras eller når Moksha.
Vi lever hundratals eller tusentals liv.

17

Vad är Karma?

Goda och dåliga handlingar vi har gjort under vårt liv, som påverkar hur vårt nästa liv blir.
Beroende på karman får vi ett bättre eller sämre liv än det vi lever nu.

18

Vad är Samsara?

Kretsloppet av liv och död och återfödelse

19

Hur många anhängare har hinduismen?

Ca 800-900 miljoner, men antalet är svårt att uppskatta