Flyvepladstrafik Flashcards Preview

LTR > Flyvepladstrafik > Flashcards

Flashcards in Flyvepladstrafik Deck (23):
1

På en flyveplads hvor der er flyvekontroltjeneste (ATC) indhentes noget forud for manøvrer der kan karakteriseres som flyvepladstrafik. Hvad?

Der indhentes klarering fra vedkommende flyvekontrolenhed.

2

I forbindelse med en flyveplads eller nærhed af denne har fartøjschefen nogle pligter, hvilke?

Iagttage anden trafik for at undgå sammenstød.
Følge eller holde sig klar af anden trafik i landingsrunden.
Foretage alle drej til venstre under indflyvning.

3

Hvad er forskellen på bugsering og taxi?

Taxi: Kørsel vha. flyets egen motorkraft.
Bugsering: Kørsel ved håndkraft eller køretøj.

4

Hvem må taxi eller bugsere forsvarets fly?

Hertil autoriseret personnel.

5

I forbindelse med taxi vha. en "LINE MAN" rammer vingen ind i hangaren, hvem har ansvaret?

Piloten (eller ham der taxier flyet).

6

Hvad er en god ide i forbindelse med bugsering af fly?

At have personnel på plantipper og haleplan.

7

På vej ind i hangaren (bugsering) rammer flyets vinde porten, hvem får skylden?

Lederen af bugseringen.

8

Hvad er minimumsafstand til forankørende fly under taxi0

300ft normalt.
150ft staggered.

9

På flyveskolens taxi-way er kørsel ensrettet. Hvilken vej?

Counter-clockwise.

10

Hvem har forkørselsret?

Fly på vej til T/O.

11

I forbindelse med parkering i blæst er der noget man skal huske?

Vindstyrker over 25kts parkeres flyet med næsen op i vinden.
Vindstyrker over 35kts skal T-17 tøjres til jorden eller parkeres i hangar.

12

Hvor langt er der mellem keglerne på RWY 27G?

50m

13

Hvor lang er touch down zone på græsbanen?

250m

14

Hvorledes er "start" og "slut" markeret på græsbanen?

Vha. dobbeltkegler.

15

Hvor lang er hele græsbanen?

850m.

16

I forbindelse med LDG på græsset er en ved at lave touch and go. Han er stadig på banen i den fjerne ende. TWR har givet clearence, hvad gør du?

Da flyet foran stadig er på banen må der ikke landes. Der foretages go-around med 5 graders bank mod syd.

17

I næste pattern har er flyet væk fra banen. Lige før power-cut ser du en ræv på banen, hvad gør du?

Foretager go-around og melder "bb xx going around due to "FOD" (eller fox on rwy).

18

Hvornår kaldes "minimum fuel"?

Angiver, at såfremt igangværende indflyvning ikke uden egentlig forsinkelse kan fortsætte til landing, vil situationen nødvendiggøre en nødmelding.

19

Hvornår kaldes "expecting minimum fuel"?

Angiver, at landing forventes at finde sted med minimum fuel.

20

Ved "lost comms" hvad gør du?

1. Transmit blind
2. squawk 7600
3. maintain VMC
4. Anflyvning via IP south
5. Ved passage af IP south blinkes med landing + taxi lys
og der vippes med planerne
6. Udfører landing med mindre ATC anviser noget andet
7. Lander og kører af banen og slukker motor, eller afventer "follow-me" køretøj

21

TWR melder runway change fra 09Grass til 27Grass. Hvad gør du i følgende tilfælde:
1. Du er på BASE-leg
2. Du er på Downwind-leg
3. På vej fra IP-south mod DOWNWIND-leg
4. På vej fra område 9 mod IP south

1. Fortsætter på "gamle" bane
2. Følger pattern til base-turn og drejer mod syd og pattern forlades. "BB XX breaking out for reentry IP south"
3. Normalt pattern fra IP til "Ny" bane
4. Normalt pattern fra IP til "Ny" bane

22

På din SOLO tur er der et andet fly der får en Emergency. Du forventer ikke at kunne komme ind og lande før situationen er klaret. Hvad forventer du tårnofficeren vil sige til dig?

Give mig anvisninger om hvordan jeg skal forholde mig. Da du ikke kan nå en landing vil du højest sandsynligt blive bedt om at ligge i "holding"

23

Hvad er max. middelvind og sidevind på elev solo?

Middelvind: 20kts
Sidevind: 10kts