VFR Flashcards Preview

LTR > VFR > Flashcards

Flashcards in VFR Deck (15):
1

Hvad er forskellen på VFR og VMC?

Sigt: Sigtbarheden skal være således, at man altid kan bestemme luftfartøjets stilling i luften ved at kigge ud! Endvidere skal hindringer kunne erkendes visuelt.
VMC er nogle vejrminima der skal være overholdt for at det er muligt at flyve VFR. VFR er hvor man flyver flyet uden brug af instrumenter.

2

Kan man flyve VFR i IMC ?

Nej.

3

Kan man flyve VFR om natten?

Ja.

4

Du flyver ikke lavflyvning. Hvor højt vil du flyve over hindringer? Hvis ikke du vil flyve over hindringen, hvor meget skal du flyve "uden om" ?

Luftfartøjet må ikke føres i højder lavere end 2000ft, lette fly og helikoptere dog 1000ft, over den højeste hindring beliggende inden for en radius af 600m fra luftfartøjet, undtagen hvor det er nødvendigt for start, indflyvning eller landing, eller hvor dette i hvert enkelt tilfælde er anført i forbindelse med en autorisation.

5

Du flyver T17, hvornår er der tale om lav-flyvning?
Hvad hvis du fløj Hercules?

Definition lavflyvning:
- Kampfly/tunge transport: under 2000ft AGL.
- Andre luftfartøjer: Under 1000ft AGL.

6

Hvor lavt kan vi autoriseres ned til i T17?

VFK kan for T17 godkende ruter ned til 150´AGL. (eller over vandet)

7

Hvor højt må vi flyve i en T17?

Uden oxygenudstyr:
Højder op til FL100, dog kan flyvning tillades op til FL130 i maksimalt 30 minutter, såfremt særlige forhold nødvendiggør dette.

8

Hvad er kravet til flyvesigtbarhed når vi flyver VFR i T17?

Krav til sigtbarheden i og udenfor kontrolleret luftrum er ens.
- I eller over FL100 kræves flyvesigtbarhed på 8km.
- Under FL100 kræves 5 km (T17)
- Krav til skyafstand er ens både over og under FL100:
- 1500m vandret og 1000´ lodret.

9

Hvor stor afstand skal vi holde til skyer når vi flyver VFR i T17?

- Krav til skyafstand er ens både over og under FL100:
- 1500m vandret og 1000´ lodret.

10

Der er nogle lempelser til sigtbarhed og skyafstand i klasse "G" - hvilke?
For at man kan gøre brug af ovenstående lempelser er der nogle krav der skal overholdes, ud over at være i "G" luftrum, hvilke?

Klasse G (ukontrolleret)
- I eller under 3000´ MSL eller 1000´ AGL. (Afhængig af hvad der er højest)
Under 140 KIAS (fx T17)
- Med jordsigt! er der følgende lempelser:
- Klar af skyer
- 3km sigt

11

Der er nogle lempelser til sigtbarhed og skyafstand i klasse "G" - hvilke?
For at man kan gøre brug af ovenstående lempelser er der nogle krav der skal overholdes, ud over at være i "G" luftrum, hvilke?

Klasse G (ukontrolleret)
- I eller under 3000´ MSL eller 1000´ AGL. (Afhængig af hvad der er højest)
Under 140 KIAS (fx T17)
- Med jordsigt! er der følgende lempelser:
- Klar af skyer
- 3km sigt
(Clear og clouds, in sight og ground)

12

Hvilke krav er der til "vejret" i CTR for at vi kan flyve VFR i vores T17?

Dag:
5km met. sigt og 1500´ skydækkehøjde

13

Hvad er SVFR?
Hvor bruger vi det?
Er der forskellige krav til vejrminima til SVFR for forskellige flytyper?

- SVFR er en dispensation fra normalt gældende VFR-minima.
- SVFR kun i kontrolzone.
- Kontrolleret flyvning.
- Kræver klarering fra tårnflyveleder.
-

14

Hvad er vejrminima for SVFR (T17)?

For T17:
- Sigtbarhed (dag / nat): 3km / 5km
- Skydækkehøjde: min. 500´ AGL
- Klar af skyer med jordsigt

15

Du er ude og flyve VFR en sommerdag, vejret bliver dårligere, du forsøger at vende om, men kan se at du er ved at blive "fanget" af vejret. Du har ikke mulighed for at lande - hvad kan du gøre?

Kræves hurtig overgang i ukontrolleret luftrum (under 3000´ MSL) stiges til 2500´ MSL. Bibehold indtil VMD eller klarering fra ACC CPH.